Thu

22

Sep

2016

Progimnazijos bibliotekos – skaityklos šiuolaikiškumas

  Išmaniajame technologijų pasaulyje sparčiai keičiasi ir mūsų bibliotekos – skaityklos veikla. Ji modernizuota, įdiegtos naujos technologijos, bendruomenė gali naudotis įvairiomis teikiamomis  paslaugomis.

Šiuolaikinė biblioteka – skaitykla negali atsilikti nuo ugdymo proceso pokyčių, todėl pedagogai bet kuriuo metu gali naudotis ne tik čia esančia literatūra, informaciniais šaltiniais, bet ir elektroninėmis erdvėmis, rengti klasės

valandėles, seminarus, dalintis gerąja patirtimi, vesti integruotas pamokas.

 

read more 0 Comments

Thu

22

Sep

2016

Raštingumo diena su progimnazijos biblioteka

  Rugsėjo 8 dieną progimnazijos 3-8 klasių mokiniai prisijungė prie Tarptautinės raštingumo dienos paminėjimo. Kartu su mokytojais dalyvavo bibliotekos organizuotose veiklose: 3-5 klasių mokiniai atliko rašto darbą „Perskaičius knygą“, kuriame raštu pasakojo apie perskaitytą vasaros knygą. Reikėjo surasti knygos autorių, pavadinimą, veikėjus, dailyraščiu parašyti pirmą knygos sakinį, suskaičiuoti lapus, na ir svarbiausia, parekomenduoti knygą draugui. Mokiniai klasėje rinko gražiausius darbus ir išsiuntė juos į progimnazijos bibliotekos parodų lentynas.

read more 0 Comments

Tue

13

Sep

2016

Aktyvi ir inovatyvi mokyklos biblioteka: lūkesčiai ir perspektyvos

 Viešiname Ingos Leonavičienės, Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio pirmininkės, pranešimą konferencijoje "Aktyvi ir inovatyvi mokyklos biblioteka: lūkesčiai ir perspektyvos"  Klaipėdoje 2016 m. rugsėjo 9 d. 

read more 3 Comments

Mon

12

Sep

2016

Revoliucinė konferencija

   Minint Bibliotekų metus, ŠMM iniciatyva buvo suorganizuota mokyklų bibliotekininkų konferencija Klaipėdoje „Aktyvi ir inovatyvi mokyklos biblioteka: lūkesčiai ir perspektyvos“. Nežinia, kiek buvo noro iš esmės spręsti bibliotekų problemas, išklausyti lūkesčius ir nubrėžti perspektyvas, o kiek noro užsidėti pliusiuką. Tačiau bibliotekininkai kaip niekad aiškiai išsakė savo poziciją. LMBDA pirmininkės Rimos Noreikienės ir Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkų būrelio pirmininkės Ingos Leonavičienės pranešimas buvo kaip sprogimas, išjudinęs visą salę ir sukėlęs viešas diskusijas bei vidinius apmąstymus.

   Kas dar atsimena anų laikų ideologiją - revoliucinė situacija susiklosto, kai apačios nenori, o viršūnės nebegali gyventi po senovei. Panaši situacija yra mokyklų bibliotekininkų bendruomenės ir Švietimo ir mokslo ministerijos santykiuose. Ministerijos atstovų nekompetencija, nenoras spręsti įsisenėjusias problemas jau seniai vieša paslaptis. Po daugybės kreipimųsi ir raginimų, po tragiškai smukusių mokinių skaitymo pasiekimų ministerija suprato turinti daryti tam tikrus žingsnius, spendžiant mokyklų bibliotekų klausimą. Diskusijų metu buvo nutarta ir viceministrė N. Istomina užsirašė bei pažadėjo sudaryti darbo grupę, kuri parengtų mokyklų bibliotekų strategiją, numatytų atestacijos ir akreditacijos galimybes, peržiūrėtų bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinių mokyklų bibliotekų aprūpinimo grožine ir metodine literatūra klausimus.

  Niekas nesuprato pavadinimo - mokyklų bibliotekų darbuotojų 1-oji rudens konferencija. Tai dar bus ir antroji? Tikriausiai nebus. O jei bus, tai ar išdrįs viceministrė skaityti pranešimą? Jei bus įvykdyti pažadai, atsiras noras įsigilinti ir dirbti, jei bus pagarba klausytojui ir kompetencija, tai ir kirčiavimo klaidos auditorijos taip neerzins.

5 Comments

Wed

31

Aug

2016

Gerbiamos bibliotekų darbuotojos,

  Kažkada į vaikystės lagaminą dėliojote svajones. Jos buvo mažos ir didelės, spalvotos, sudėtingos... Bėgant metams keitėsi vaikystės lagamino turinys. Kaupėsi gyvenimo patirtis, vertybės, tikslai, požiūriai... Ir pagaliau patogiai įsitaisiusi dominavo gyvenimo prasmė. Šiandien Jūs statote jaunosios kartos dvasinį rūmą, siekiate, kad jų gyvenimai būtų šviesesni, gražesni, prasmingesni...  ir dar tebeieškote savo gyvenimo prasmės...

   Sukasi laiko karuselė... Stabtelėkite. Pažvelkite... Sklidinas Jūsų

gyvenimo lagaminas... Jame pasislėpęs tūno paprastumas, nuoširdumas ir išmintis.

  Tai pačios didžiausios gyvenimo vertybės. Jų šiandien labiausiai

reikia... Branginkite jas ir dalinkite kitiems. Rugsėjo pirmoji... Nauja

pradžia. Sėkmės dideliuose darbuose!

 Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

0 Comments

Mon

29

Aug

2016

Kvietimas į konferenciją

 Prasidėjo registracija į Mokyklų bibliotekų darbuotojų 1-ąją rudens konferenciją „AKTYVI IR INOVATYVI MOKYKLOS BIBLIOTEKA: LŪKESČIAI IR PERSPEKTYVOS“ 2016 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos universitetas (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda).

Registracija:

http://www.lmnsc.lt/lt/renginiai/?id=1241

0 Comments

Mon

29

Aug

2016

Dalinamės informacija apie tarptautinį projektą

Spalis - tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Skirtukų projektas

Koordinatorė Breege O’Brien

  Skirtukų projektas apima bendradarbiaujančias mokyklas iš įvairių pasaulio šalių. Mokiniai kuria knygų skirtukus (bet kokio stiliaus ir formos, svarbu kūrybiškai) ir jais keičiasi vieni su kitais.

  Skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo

malonumu ir susirasti naujų draugų, naudojantis mokyklų bibliotekomis visame pasaulyje. Jei mokyklų bibliotekos nebuvo įsitraukusios į šį projektą pernai, jos gali pradėti šiemet. Projektą koordinuoja Breege O’Brien. Šis projektas skirtas mokiniams, kad jie bendrautų vieni su kitais, kol kuria skirtukus ir kad jie daugiau sužinotų apie kitos šalies kultūrą ir kitokį gyvenimo būdą. Mokiniai gali atlikti išsamų tyrimą apie šalį, su kurios mokiniais keičiasi skirtukais.

  Jei susidomėjote, galite įvesti savo mokyklos duomenis į "Google"

elektroninę formą: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpKmNLBLlDRawAZPUDGENw-AQvML_sQ1Q9tgZKC3pXM/edit#gid=0

Jeigu susiduriate su sunkumais pildydami "Google" elektroninę formą, galite susisiekti su Breege O’Brien (el.paštas islmbookmarkexchange@gmail.com). El.pašte paminėkite

šią informaciją:

Mokyklos pavadinimas

Šalis, miestas (pilnas mokyklos adresas)

Klasė

Vaikų amžius

Tikslus vaikų skaičius, kurie dalyvaus projekte (vaikų grupės bus derinamos priklausomai nuo jų dydžio)

Skirtukų projekto koordinatoriaus kontaktai (vardas ir elektroninis paštas)

  Dar turėtumėte žinoti: skirtukus turite būtinai išsiųsti jums priskirtai mokyklai spalio mėnesį; norint išvengti nesusipratimų, prašom laikytis mainų įsipareigojimo.

  Prašome užsiregistruoti projektui, naudojant “Google” elektroninę formą arba elektroniniu paštu. Papildomą informaciją gali suteikti skirtukų projekto koordinatorė Breege O'Brien islmbookmarkexchange@gmail.com.

0 Comments

Fri

26

Aug

2016

Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena

  Prieš naujus mokslo metus tradiciškai Vilniuje renkasi metodinių ratelių pirmininkai pasitarti, padiskutuoti, susipažinti su naujovėmis. Šiemet pirmą kartą buvo sukviesti ir mokyklų bibliotekininkų metodinių ratelių pirmininkai. Iš vienos pusės - labai malonu, kad esame pripažinti kaip lygiaverčiai švietimo sistemos veikėjai, džiaugiamės, kad atkreiptas dėmesys į bibliotekas ir į skaitymą. Iš kitos pusės - suprastėję mūsų moksleivių skaitymo ir rašymo gebėjimai verčia suvienyti visas jėgas. Nes jeigu ne dabar, tai kada, jeigu ne mes, tai kas?

  Šių metų metodinės dienos tema buvo "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?". Buvo pateiktos tyrimų išvados, pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais kaip skaitymo ir rašymo ugdymas integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Mokyklų bibliotekininkai atskirai tarėsi, koks galėtų būti bibliotekos vaidmuo šiuo klausimu, kokias iniciatyvas galėtų parodyti mokyklų bibliotekininkai. Tuo pačiu buvo išsakyti ir sunkumai, su kuriais susiduriame savo darbe. Nutarta kuo plačiau bendradarbiauti su visų dalykų mokytojais, siūlyti savo pagalbą, patirtį ir bibliotekos išteklius, planuojant metodinę veiklą būtinai įtraukti skaitymo ir rašymo skatinimo veiklas, patiems kelti kvalifikaciją, domėtis skaitymo strategijomis.

0 Comments

Fri

12

Aug

2016

Kokios literatūros ieškos skaitytojai, atnaujinus Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas?

  Nuo šių metų rugsėjo pagal naują lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą pradės mokytis 5, 7, 9 kl. (gimnazijos I kl.) mokiniai. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal naująsias lietuvių kalbos programas mokysis visi 1–10 (gimnazijos I–II) klasių mokiniai. Programoje didžiausias dėmesys skiriamas raštingumo įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams stiprinti. Į programą įtraukta meniniu požiūriu vertingiausia lietuvių klasikos ir šiuolaikinė literatūra, taip pat užsienio literatūros kūriniai.

 Naujos programos ir literatūros sąrašas labai aktualus ir mokyklų bibliotekininkams. Ar turėsime ką pasiūlyti savo skaitytojams?

read more 0 Comments

Tue

21

Jun

2016

„Gilės nuotykiai ydų šalyje“ draminė interpretacija Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje

read more 0 Comments

Tue

21

Jun

2016

Skaitytojų ringo nugalėtojai

  Balandžio – gegužės mėnesiais Šiaulių televizija kartu su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka vykdė projektą ir filmavo laidų ciklą „Skaitytojų ringas". Laidoje Skaitymas jėga!" dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos 6-8 klasių mokinių komanda, kurią sudarė Ainius Pikūnas, Agnė Bagdanskaitė, Severinas Kvedaras, Karolina Mateikaitė, Anetė Vozgirdaitė, Augustė Gočelkytė, Paula Vaideliauskaitė. Skaitytojų ringe teko varžytis su V. Kudirkos ir ,,Romuvos‘‘ progimnazijų komandomis. Komandoms teko atsakinėti į literatūrinius, lietuvių kalbos klausimus, demonstruoti skaitymo žinias ir greitą reakciją. Dainų progimnazijos komanda abejose laidose surinko daugiausia taškų ir tapo „Skaitytojų ringo" nugalėtoja. Dėkojame komandos nariams, kurie daug skaito, ir jų lietuvių kalbos mokytojoms I.Valeikienei ir A. Pigulevičienei už skatinimą skaityti, domėtis, pažinti.

Informaciją parengė skaityklos vedėja Kristina Balčiūnienė  

0 Comments

Fri

10

Jun

2016

Žinių bokšto statyba

  Šakių „Žiburio“  gimnazijoje kasmet organizuojamos tradicinės meno dienos pavadinimu  „Plyta“. Jį organizuoja patys mokiniai. Visą savaitę vyksta įvairios veiklos, akcijos. Šių metų renginio tema buvo „Pamatai“. Tai žodis, turintis dvi reikšmes – pamatai, kaip visa ko pagrindas, ir veiksmas – pamatai, pastebi. Vienos akcijos metu iš knygų – žinių pamato, gimnazistai mokyklos foje padarė įspūdingą skulptūrą. Seni nenaudojami vadovėliai ir nurašytos knygos buvo panaudoti kaip statybinė medžiaga ir įgijo naują prasmę. Ši akcija buvo skirta Bibliotekų metams pažymėti.

read more 0 Comments

Fri

10

Jun

2016

Kaip pirmokai kūrė abėcėlės knygelę

  Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pirmokai apsilankė

bibliotekoje, kur kūrė vieną bendrą visų pirmokų kūrinį „Pirmokų abėcėlės knygelė“. Šios knygelės turinys - kiekvieno pirmoko indėlis - abėcėlės raidė. Pirmokai ugdė meninius, rašymo, skaitymo, tobulino bendravimo įgūdžius. Jie draugavo su viena raide, apie kurią sužinojo daugiau nei buvo girdėję. Mokiniams reikėjo prisiminti ir surasti naujus žodžius ir vardus, prasidedančius ta raide. Į pagalbą skubėjo mokytojos, bibliotekininkė, enciklopedijos, vardų žodynai ir, žinoma, visagalis internetas. Ir štai turime pirmokų kūrinį.

Bibliotekininkė Rasa Rimkuvienė 

0 Comments

Tue

07

Jun

2016

Apskrityje antrieji

 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos antrų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Gražinos Vencienės ir Aurelijos Kovzonienės, birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, dalyvavo Mokyklos bendruomenės metų konkurso laimėtojų apdovanojime, kuris vyko Visuomenės harmonizavimo parke. Mūsų mokyklos 2a ir 2b kl. projektas „Knygomis tarsi skraidau“, skirtas skatinti vaikų skaitymą, sėkmingai dalyvavo Mokyklos bendruomenės metų konkurse. ŠMM vertinimo komisija mūsų mokyklos pateiktam projektui skyrė antrąją vietą tarp visų apskrities projektų ir mokyklą įvardijo kaip aktyviausią ir kūrybiškiausią bendruomenę.

read more 0 Comments

Fri

03

Jun

2016

Konferencija „Skaitymas – raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą"

read more 0 Comments

Thu

26

May

2016

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinių išvyka į VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą

0 Comments

Wed

25

May

2016

Geriausi mažieji bibliotekos skaitytojai

  Baigiantis mokslo metams Josvainių gimnazijoje tradiciškai buvo sveikinami patys stropiausieji, geriausieji, mažieji bibliotekos skaitytojai. Pirmokėlių apsilankymai bibliotekoje iš pradžių buvo nedrąsūs, ekskursijų bibliotekoje metu mokinukai po truputį pratinosi prie bibliotekos, prie knygelių – iš pradžių domėjosi iliustracijomis, vėliau ir visu knygelės turiniu. Pirmokams teko nelengva užduotis – įsiminti iš kur rinktis knygeles, kada jas parnešti atgal į biblioteką, kaip rasti tą pačią įdomiausią knygelę. Bibliotekininkė įdėmiai peržiūrėjo kiek knygelių skaitė vaikučiai, kaip domėjosi tekstu, iliustracijomis, ar tvarkingas knygeles parnešė į biblioteką pradinių klasių mokinukai. Buvo atrinkti patys smalsiausi, ištvermingiausi, drąsiausi mokinukai norintys draugauti su knyga. Šiais metais geriausiais skaitytojais tapo šie mokiniai: pirmokai – Gabija Kaselytė, Kristupas Balandis, Smiltė Strankauskaitė, Santa Butkutė ir Austėja Talalaitė; antrokai – Ieva Erniūtė, Alantas Belevičius ir Luknė Gelažiūtė. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis ir draugiškais, dosniais draugų plojimais.

0 Comments

Mon

23

May

2016

Naktis bibliotekoje

read more 0 Comments

Mon

23

May

2016

„Skaitau, rašau vadinasi ESU“

  Gegužės 18 d. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko mokinių pagerbimo - padėkos šventė „Skaitau, rašau vadinasi ESU“, kurios metu gimnazijos moksleiviai buvo apdovanoti už įvairius pasiekimus. Ta proga renginio dalyviai ir svečiai klausėsi gyvai atliekamos muzikos, dainų, poezijos, stebėjo 1b klasės vaidinimą, sukurtą pagal knygą „Eksperimentas gyventi“. Renginyje dalyvavo Lietuvos  nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė, kuri pasidalijo skaitymo skatinimo patirtimi.

0 Comments

Thu

12

May

2016

Kalbos ir knygos istorijos keliu

 Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 6b , 6d klasės mokiniai ir kraštotyros

būrelio nariai kartu su klasės vadovėmis Loreta Lauciute ir Danute Pauliene, bibliotekos vedėja Danutė Petkuviene, paminėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vyko į Reksčių kaimą, kur palaidotas garsus krašto knygnešys Antanas Pakutinskas.  

read more 0 Comments

Thu

12

May

2016

Eilėraščių skaitymo konkursas „Augu kartu su eilėraščiu“

   Pirmokams ne tik patinka klausytis mokytojų skaitomų eilėraščių, bet patiems smagu deklamuoti eilėraštukus per pamokas, per įvairias mokyklines šventes. Dar smagiau išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus eilėraščių skaitymo konkurse „Augu kartu su eilėraščiu“, kurį jau kelerius metų organizuoja Šeduvos gimnazijos biblioteka.

read more 0 Comments

Fri

06

May

2016

V.Šekspyras vis dar gyvas

 Visas pasaulis mini anglų poeto ir dramaturgo Šekspyro 400-ąsias mirties metines. Šekspyras mirė 1616 metais. Tada jam buvo 52-eji. Jis dažnai vadinamas Anglijos nacionaliniu poetu. Maždaug per dvidešimtį kūrybinio darbo metų Šekspyras sukūrė 37 dramos kūrinius ir apie pusantro šimto sonetų. Didįjį kūrėją kiekvienas prisimena savaip: vieni eina apžiūrėti kūrėjo gimtajame miestelyje Stratforde prie Eivono esančio jo vaikystės namo, kiti pritaiko Šekspyro kūrybą šiems laikams ir su didžio autoriaus darbais vaikus supažindina repuodami,dar kiti bando sugrąžinti klasikinį Šekspyrą. Siuvėjai pluša iki devinto prakaito – ruošia kostiumus 400-osioms poeto mirties metinėms.

  Rūdiškių gimnazijos IIIa kl. mokiniai balandžio 25 dieną taip pat prisiminė V.Šekspyrą ir dalyvavo integruotoje anglų ir lietuvių kalbos pamokoje, kurią vedė anglų kalbos mokytoja L.Kumparskienė ir lietuvių kalbos mokytoja V.Patinskienė. Prisiminėme V.Šekspyro biografiją panirome į jo meilės sonetų pasaulį, kurie suskambo anglų ir lietuvių kalbomis. Suvokėme, kad Šekspyro kūriniai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis. „Galbūt šio balandžio dekada, skirta Renesanso epochos iškilioms asmenybėms, paskatins visus naujai įvertinti rašytojų kūrybą, atrasti jų kūriniuose ar gyvenimo verpetuose kažką dar negirdėto ar nesvarstyto. O galbūt pastūmės daugelį mokytis kalbų, kuriomis rašė šie garsūs rašytojai – anglų ir ispanų – ar iš naujo atrasti šių šalių kultūrą“, – mintimis apie V. Šekspyro ir M. Servanteso dienose organizuojamų

renginių lankymo prasmę apžvelgia VDU prof. dr. Ingrida-Eglė Žindžiuvienė.

 Monika Ugianskaitė, IIIa klasės mokinė

0 Comments

Thu

05

May

2016

Mūsų laisvalaikis Utenos Adolfo Šapokos gimnazjos bibliotekoje

read more 0 Comments

Mon

02

May

2016

Šekspyro skaitymai Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos bibliotekoje

read more 0 Comments

Fri

29

Apr

2016

Proga pažinti skirtingas kultūras

  Balandžio mėnesį Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleiviai, lydimi tikybos mokytojos seselės Dominykos, istorijos mokytojos Daivos Dūdėnienės ir bibliotekos vedėjos Vidos Gudelienės, dalyvavo išvykoje į

Vilnių. Kelionės metu gimnazistai aplankė Vilniaus Choralinę sinagogą, kur visus maloniai sutikusi gidė papasakojo apie judaizmo religiją, atskleidė šios sinagogos istoriją bei išsamiai atsakė į pateiktus klausimus. Lankėmės ir Vilniaus Archivyskupijos kurijoje, kur turėjome galimybę pabendrauti su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Iš šio asmens pasakojimų kiekvienas išvykos dalyvis galėjo susidaryti savo nuomonę apie bažnyčios laikyseną ateizmo politikos metu, vidinį konfliktą, su kuriuo tuo metu susidūrė kiekvienas religingas asmuo. Lankėmės Prezidentūroje, valstybės pažinimo centre, viename iš naujausių ir moderniausių šalies muziejų, savo veiklą pradėjusiu šių metų kovo pradžioje, kur įdomiai ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Lietuvos istoriją nuo 1009 m. iki šių dienų. Apsilankėme Vilniaus Šv. Kankinės Paraskevos cerkvėje, kur jos šventikas Vitalijus Mockus pristatė savo parapijos veiklą, supažindino su religiniais simboliais, atskleidė pagrindinius katalikų, pravoslavų ir sentikių skirtumus.

  Išvykos dalyviai gavo progą geriau pažinti Lietuvą, kurioje gyvena skirtingų tautų, kultūrų, tradicijų ir įsitikinimų žmonės, daugiau sužinoti apie jų gyvenimo būdą, laikyseną susiklosčius sudėtingoms istorinėms aplinkybėms, pvz. okupacijos metu. Kiekvienas asmuo galėjo rasti atsakymą į labai paprastą ir kartu sudėtingą klausimą- ar tikrai esame tokie skirtingi? Išklausius moksleivių atsiliepimus apie šią išvyką paaiškėjo, jog tikimasi ir daugiau panašių kelionių, nes įspūdžiai buvo tik teigiami. 

Karolina Bieliauskaitė 4e

read more 0 Comments

Fri

22

Apr

2016

Kviečiame registruotis į konferenciją

 

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA),

Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno rajono švietimo centras kviečia į

RESPUBLIKINĘ MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ KONFERENCIJĄ,

 

 

 skirtą Bibliotekų metams paminėti

 

 „SKAITYMAS –  RAKTAS Į SAVARANKIŠKĄ IR KŪRYBIŠKĄ MĄSTYMĄ“

 

2016 m. gegužės 27 d.

 

Garliavos Jonučių progimnazija (Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r.)

 

Registracija   tel. 8 37 332529 arba e. paštu info@centras.krs.lt 

(registruojantis nurodyti  vardą, pavardę,  atstovaujamą instituciją, pareigybę, ar esate LMBDA narys ar ne, ar bus reikalingi pietūs).

 

read more 0 Comments

Fri

22

Apr

2016

Atversta vaikystės knyga

  Balandžio 14 dieną Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje tradiciškai surengta Tarptautinė vaikų knygos diena, sulaukusi kaip visada daug dalyvių. Į šventę susirinko visi gimnazijos pradinių klasių mokiniai su savo mokytojais, Merkinės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė ir visi kiti, norėjusieji dar kartelį atversti savo vaikystės knygą.

read more 0 Comments

Fri

22

Apr

2016

Pažintis su Sigutės Ach knygos keliu

  Gimnazijos bibliotekos informacinis centras dalyvauja Panevėžio rajono Švietimo centro ir Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamo

skaitymo skatinimo projekte „Knyga augina asmenybę“. Aktyviausiai skaitantys 3-4 klasių mokiniai – Lukas Rožėnas, Marija Mažeikaitė, Radvilė Ruzaitė, Saulė Speičytė, Goda Vainoraitė, Simona Gilytė – balandžio 7 dieną dalyvavo Sigutės Ach edukacinėje programoje „Knygos kelias“. Sigutė Ach – dailininkė iliustruotoja, Lietuvoje žinoma jau daugiau

nei 20 metų, mylima ne tik už simpatiškus sparnuotus personažus, bet ir už nuostabius romantiškus tekstukus, šildančius širdis ir vaikams, ir suaugusiems. Susitikimo dalyviai buvo sužavėti menininkės pasakojimu apie tai, kaip atsirado knyga. Juk buvo toks laikas, kai karalystė turėjo tik dvi knygas. Jas skaityti galėjo tik karaliai. Šiais laikais yra kitaip, bet knyga neprarado savo vertės. Juk tas, kuris moka skaityti ir rašyti, yra laisvas.

  Edukacinės pamokėlės metu visi kaip tikri knygrišiai pasigaminome

po mažytę knygelę. Sužinojome, kad rašytojas „į žodį įpila prasmę“. Leidėjas ir spaustuvininkas rūpinasi, kad knyga pasiektų skaitytoją, knygos mums padeda lavinti kalbą ir žodyną. Jos moko mus išreikšti save ir suvokti, ką kiti žmonės sako ir rašo. Knygų skaitymas suteikia galimybę vertinti ir turėti savo nuomonę.

  Sigutė Ach iš tiesų turi sparnus!.. Sparnus, kurie leidžia šiek tiek pakilti virš kasdienybės, svajoti, atrasti nepaprastus dalykus paprastame mūsų gyvenime...

  Bibliotekos vedėja Dalia Kukenienė

0 Comments

Tue

19

Apr

2016

Kvietimas skaityti kartu - palaikykime gražią iniciatyvą

  Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, kartu su ikimokyklinio, pradinio ugdymo, bibliotekų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių atstovais inicijuoja akciją ,,Skaito visa mokykla“, skirtą Bibliotekų metams paminėti.

   Akcijos tikslas - propaguoti skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant, kelti skaitymo prestižą, augančios kartos domėjimąsi knygomis.

 

 

 

2016 m. balandžio 22 dieną, bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos

 

9 val. organizuoja garsųjį skaitymą mokiniams. Skaitymo trukmė 10 min.

 

 

   Balsu skaito pasirinktą tekstą mokytojas arba mokiniai. Rekomenduojama pasirinkti skaitymui vaikų literatūros, literatūros, susijusios su dėstomaisiais dalykais ir temomis, kūrinius arba jų ištraukas.

  Kviečiame aktyviai prisijungti prie organizuojamos akcijos ir pasidalinti savo įspūdžiais bei rezultatais.

0 Comments

Mon

18

Apr

2016

Draugystė su knygomis tęsiasi

  Kovo mėn. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko integruotas renginys “Senos knygos-geros knygos“, skirtas Knygnešio dienai

paminėti. Lietuvių kalbos mokytojos ir bibliotekininkė pakvietė mokinius atsinešti savo tėvelių ir senelių vaikystės knygas, kurias mokiniai per lietuvių kalbos pamokas skaitė ir aptarė su draugais. Bibliotekoje visi galėjo aplankyti parodą“ Senos knygos-geros knygos“ ir išrinkti įdomiausią knygą. Didžiausio dėmesio sulaukė „Mokinio dienynas“ ( 1922 m.) ir laikraščių rinkinys“Karys“(1940 m.) Per pertraukas mokiniai noriai dalyvavo viktorinoje apie knygnešius, pristatė savo šeimos knygas.

Balandžio 4-6d. pradinių klasių mokiniai, prisimindami Tarptautinę vaikų knygos dieną, mokyklos bibliotekoje garsiai skaitė H .K.Anderseno pasakas, P. Mašioto knygeles, atliko kūrybines užduotis, rinko informaciją apie rašytoją S. Paltanavičių. Trečios klasės mokiniai aktyviai dalyvavo informacinių įgūdžių ugdymo pamokoje “Enciklopedijų pasaulyje“. Iš pradžių visi aptarė, kaip reikėtų naudotis įvairiomis enciklopedijomis, o vėliau išbandė praktiškai. Džiugu, kai mažieji

skaitytojai nepamiršta draugystės su knygomis.

0 Comments

Rask mus Facebook'e