Mon

08

Jul

2019

Leidiniai, kurie išlaisvina dvasią, mintį...

  Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklą pasiekė išliekamąją vertę turintys leidiniai. Iš savo asmeninės bibliotekos leidinius atrinko ir atsiuntė kunigas, disidentas Robertas Grigas. Tai istorinis „Atgimimo“ laikraštis, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, savaitraščio „Atgimimas“ 30-čiui ir Romualdo Ozolo gimimo 80-čiui paminėti, išleistas 2018 m. spalio mėnesį, dailininko Antano R. Šakalio kūrybinių darbų aplankas „Lietuva. Mokslas. Istorija“. Žavėjausi poetui, tautinio sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai, poetui, dramaturgui, visuomenės veikėjui Adomui Mickevičiui skirtais atvirukų rinkiniais. Sielą šildo intelektualus žurnalas „Kelionė“ ir paties kun. Roberto atsiųstas atvirukas su prasmingu tekstu ir kiti leidiniai.

   Godžiai sklaidžiau „Atgimimo“ puslapius... Su informacijos vartotojais negaliu nepasidalinti  poeto, dramaturgo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus mintimis:“ ... žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

  Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rūpesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

  Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą ir po jo vėliavom – viešumo ir demokratijos vėliavom – siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.“

   Dėkojame kunigui R. Grigui už supratimą, dvasingumą ir dovanotus leidinius.

   Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Wed

03

Jul

2019

Radviliškio bibliotekininkai grožėjosi Telšių miesto puošmenomis

Read More

Wed

26

Jun

2019

LMBDA valdybos pasitarimas

  Birželio 25 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekoje rinkosi Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA)  valdyba. Susirinkimo metu buvo svarstomi visiems mokyklų bibliotekų darbuotojams aktualūs klausimai. Buvo daug diskutuota dėl mokyklų bibliotekų koncepcijos kūrimo ir dėl mokyklų bibliotekininkų statuso švietimo įstaigose. Šiam klausimui spręsti į darbo grupę Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijoje buvo išrinkti asociacijos atstovai. Taip pat buvo aptariami asociacijos dalyvavimo tarptautinėse mokyklų bibliotekininkų organizacijose klausimai, kalbėta apie IFLA/UNESCO gairių mokyklų bibliotekoms vertimą į lietuvių kalbą. Siūlytos įvairios idėjos spalio mėnesio (mokyklų bibliotekų mėnuo) veikloms. Valdybos narės apžiūrėjo "Žiburio" gimnazijos istorijos centrą, lankėsi Zyplių dvare.  

Fri

07

Jun

2019

Nutarta sudaryti darbo grupę Mokyklų bibliotekų koncepcijai rengti

  Birželio 6 d. LMBDA dalyvavo susitikime su ŠMSM ministru A. Monkevičiumi ir ministerijos specialistais. Buvo aptartos mokyklų bibliotekų ateities perspektyvos. Kalbėta, kad vieno modelio nebus, bus atsižvelgta į mokyklos dydį, vietos bendruomenės poreikius, mokyklos bibliotekos inovatyvumą ir norą keistis, teikti kitokias paslaugas. Labai svarbus ir mokyklos direktoriaus bei vietos savivaldybės požiūris į mokyklos bibliotekos reikšmę ugdymui. Taip pat kalbėta apie mokyklos bibliotekininko statusą, galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją ir tapti pedagoginiais darbuotojais. Buvo svarstomi įvairūs variantai, kaip galėtų vadintis pareigybė: bibliotekos mokytojas, informacinių komunikacinių technologijų koordinatorius, informacijos komunikacijos koordinatorius. LMBDA išreiškė susirūpinimą dėl etatų mažinimo, išryškino jungimo su viešosiomis neigiamus aspektus. Buvo aptarti atlyginimo kėlimo klausimai. Pagal Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategiją numatyta, kad mokyklų bibliotekininkų, kaip ir kitų viešojo sektoriaus kultūros ir meno darbuotojų, atlyginimai nuo 2020 metų vidutiniškai būtų didinami 15 proc.

 Džiugina tai, kad ŠMSM ėmėsi atsakomybės spręsti dešimtmetį vilkintus klausimus. Buvo nutarta sudaryti darbo grupę Mokyklų bibliotekų koncepcijai rengti. 

Fri

24

May

2019

Projektas „Žaidžiam prekinį ženklą“

  2019-05-22 d.  Utenos A. Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko mokinių, dalyvavusių 2018-2019 m. m. kūrybiniame verslo projekte „Žaidžiam prekinį ženklą“, apdovanojimas, veiklų aptarimas.

 Projekto organizatoriai: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė, UAB First Priority ir buvęs mokinys Mindaugas Kriščiūnas dėkojo visiems dalyvavusiems mokiniams ir padėkos prizais apdovanojo aktyviausius žaidėjus.

 Padėkos prizus gavo mokiniai :  Amandas Slabšys, Kornelija Miškeliūnaitė, Lėja Šapolaitė, Paulina Šinkūnaitė, Augustė Markūnaitė, Meida Mikalauskaitė, Arnas Kudrevičius, Pijus Gogelis ir Orinta Klimašauskaitė.

   Nuo Rugsėjo mėnesio šis žaidimas bus žaidžiamas visoje Lietuvoje kartu ekonomikos praktinėmis pamokomis. Mūsų gimnazijos mokinių dalyvavimas ir indėlis projekte buvo labai vertingas, konstruojant būsimo žaidimo etapo modelį, kuris bus pristatytas visoje Lietuvoje.

Bibliotekos informacija

Thu

23

May

2019

Pirmokai skaito poeziją

  Skaitytojų ugdymas – kryptinga, bendra bibliotekos, pedagogų ir moksleivių veikla, kuria siekiame, kad skaitymas taptų malonumu ir atgaiva sielai, pažinimo ir kūrybos džiaugsmu,  taip pat formuotų bei tobulintų skaitytojo asmenybę. Ta proga gegužės 15 dienos popietę Šeduvos gimnazijos pradinukai skubėjo į tradicinius pirmokų poezijos skaitymus „Aš –pirmokas“. Buvo labai smagu išbandyti savo kūrybinius gebėjimus eilėraščių skaitymo konkurse, kurį organizuoja Šeduvos gimnazijos biblioteka.

Read More

Mon

13

May

2019

Linkėta nebijoti ,,sužvaigždėti“

  Po tilstančią Tauragės Žalgirių gimnaziją virpuliavo smuiko muzika – šitaip vydama jaudulį savo kūrybos popietę bibliotekoje, minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, pradėjo pirmokė Kornelija Mikalauskaitė. Mergina apdovanota ne vienu talentu – jos piešiniai -„gyvi“ lyg nuotraukos, poezija ir proza – išraiškingos ir ne paaugliškai gilios. Kornelija turi parašiusi kūrinį „Rafaelis Morganas“  drąsiai pretenduojantį  tapti knyga, su kuriuo rudenį, kartu su 56 pretendentais iš visos Lietuvos, dalyvavo jaunųjų rašytojų mentorystės konkurse „Mano knyga bus!“. Finale šešiolikmetė su savuoju kūriniu pripažinta nugalėtoja. Mergina išsitaria rašanti II-ją jo dalį. Ir nors laiką reikia dalinti ant tiek daug dalykų: uoliai ruošiamų pamokų, muzikos mokyklos, pomėgio piešti bei olimpiadų, konkursų, muzikos festivalių– Kornelija tiesmuka: ,,Nereikia manęs gailėti“ ir, anot jos kūrinio pagrindinio veikėjo Rafaelio: ,,man gera taip gyvent“.

  Į popietę susirinkę draugai ir mokytojai dalijo ne tik linkėjimus, šnabždėjo patarimus ir gražbyliavo drąsindami nebijoti sužvaigždėti… Svarbiausias prašymas buvo – „,nenustok kurti“. Nes žvelgiant į piešiniuose pavaizduotų žmonių akis ar klausantis smuiko muzikos, vėliau -  ištraukų iš kūrinio, jautei: gautomis kūrybinėmis galiomis reikia dalintis.

 Žalgirių gimnazijos bibliotekininkė

Diana Kazlauskienė

Fri

10

May

2019

Šakių rajono moksleiviai skaito!

 Gegužės septintą dieną Šakių rajono moksleiviai prisijungė prie respublikinės akcijos „Lietuva skaito“. Saulėtą rytmetį į J. Lingio parką sugužėjo nemažas pulkelis jaunimo iš devynių rajono mokyklų ir daugiafunkcių centrų. Nešini lauknešėliais, plakatais su mokyklų atributika, paruoštais „namų darbais“, knygų mylėtojai susirinko į knygos ir viešo skaitymo šventę, skirtą paminėti Spaudos atgavimo dieną ir Vietovardžių metus. Moksleiviai garsiai skaitė  legendas, padavimus ir senolių pasakojimus apie Zanavykų krašto vietovardžių kilmę. Šventės dalyviai mėgavosi gražiu oru, gyvu žodžiu ir linksma draugų bei bendraminčių kompanija.                                                                          Šventės pabaigoje dideliame rajono žemėlapyje moksleiviai pažymėjo legendose ir padavimuose paminėtus vietovardžius. Bundančios gamtos žaluma ir saulėta diena paliko šviesų ir gražų įspūdį – skaitymo švente džiaugėsi tiek vaikai, tiek jų mokytojai ir bibliotekininkai. Visiems buvo labai gera kartu pajusti skaitymo malonumą bei knygos bičiulių bendrystę. Nuoširdų AČIŪ tariame visiems dalyvavusiems -  mažiems ir dideliems skaitovams, juos ruošusiems mokytojams, klausytojams ir mūsų darbštiems rajono mokyklų  bibliotekininkams. Šventės organizatorius - Šakių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis.

Thu

09

May

2019

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

  Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam lietuviui primena tuos 40 metų, kai carinė rusų valdžia buvo uždraudusi mūsų tautos brandą liudijančius ženklus – kalbą, knygą, spaudą, laisvą žodį.

  Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje taip pat pažymėta ši ypatinga data – bibliotekoje vyko popietė „Augu skaitydamas“, joje dalyvavo 3c klasės mokiniai. Buvo prisiminti su šia data susiję istoriniai Lietuvos faktai bei įvykiai. Diskutuota, kodėl savo kalbą reikia saugoti ir gerbti. Aptartas dramatiškas lietuviškos knygos kelias bei knygnešių ir daraktorių nuopelnas, kuriam turime būti dėkingi už tai, kad šiandien mes kalbame savo gimtąja kalba. Bandyta išsiaiškinti, kokios grėsmės yra šiandien mūsų gimtajai kalbai. Po diskusijos mokiniai sprendė kryžiažodį apie knygas bei susikūrė penkių pirštų knygos atrankos metodą. Popietė baigėsi išvada, kad reikia gerbti, rašyti, skaityti, kalbėti viena seniausių, pačia nuostabiausia mūsų gimtąja – lietuvių kalba.

  Minėdamos šią svarbią lietuviškai knygai dieną 7-8 klasių mokinės su bibliotekininke vyko į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, kur turėjo galimybę susitikti su prozininke, eseiste, jaunimo rašytoja, metų knygos paaugliams autore Daina Opolskaite. Autorė papasakojo kaip ir kada užsimezgė jos ryšys su knyga, kalbėjo apie savo kūrybą, ryšį su paaugliais, kodėl pasirinko būtent tokį žanrą ir tematiką, pristatė savo knygas, bendravo su auditorija. Rašytoja pažymėjo, kad skaitantis žmogus dažnai būna ir rašantis, kuriantis žmogus. Ji palinkėjo sau ir kitiems rašytojams parašyti tiek knygų, kad kiekvienas paauglys rastų sau tinkamą. Renginį moderavo prof. Dž. Maskuliūnienė.

       Bibliotekos vedėja Ala Norvilienė

Thu

09

May

2019

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bei akcija „Lietuva skaito!“ Utenoje

Read More

Thu

09

May

2019

Apie kelionę į Švediją, bendrystę ir mokyklų bibliotekų problemas

     Ne viena išvyka nepraeina be įspūdingų patirčių, apmąstymų. Kai kelte priėjęs vienas šiaulietis ėmė spėlioti, kokios mes profesijos, buvo aišku, kad pašnekovas gerai išmano švietimo srities reikalus ir problemas. Mūsų pašnekovas net pabrėžė: „Bibliotekininkės gi neplauks į Švediją...“ Tai atsakymas apie menką atlygį už mūsų darbą, o jis nėra toks jau ir lengvas, o ypatingai švietimo įstaigose.

   Ir vis dėlto Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojos aplankė Stokholmą – didžiausią Skandinavijos šalių miestą, didžiulį jūrų uostą! Plaukiant laiveliu susipažinome su pačiais svarbiausiais Švedijos sostinės istoriniais ir kultūriniais objektais. Aplankėme labiausiai lankomą visoje Skandinavijoje laivo „Vaza“ muziejų, vienos žymiausių vaikų rašytojų pasaulyje Astridos Lindgren muziejų.

   Išėjus iš A. Lindgren muziejaus pajutome, kaip dažnai pėdina pavargusi Kasdienybė, apsirėdžiusi Monotonijos drabužį. Kaip dažnai mums norisi gyventi kitaip... Kai sukamės darbų rutinoje, dažnai mes trokštame sugrįžti į švedų rašytojos A. Lindgren kūrybos pasaulį. Mums tampa mieli Pepės Ilgakojinės nuotykiai ir niekada nepabostančios Mažylio ir Karlsono išdaigos. Tuomet ir Kasdienybė apsirėdo šventinį drabužį, tuomet ir eiti lengviau, ir gyventi šviesiau, ir dirbti norisi kūrybiškiau.

   Vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas, vadovėlių autorius Kęstutis Urba pasakojimu papildė mūsų žinių kraitę apie švedų rašytoją A. Lindgren. VU dėstytojas K. Urba kelionėje nešykštėjo šmaikščių pastebėjimų. Ir kas gi nenori mintimis sugrįžti į vaikų literatūros pasaulį... Čia gal ir labiausiai tiktų amerikiečių rašytojo, eseisto Edvardo Abėjaus mintis: „Dauguma žmonių mano, kad, jei jie būtų kitoje vietoje ar turėtų kitą darbą, jie būtų laimingesni. Semkitės laimės iš to, ką jūs darote dabar, ir neatidėliokite džiaugsmo ateičiai“. Šiandien tai pamąstyti verta mums visiems...

      Edukacinėje išvykoje skaitytas ne vienas pranešimas. Išvykos dalyviai nemažai informacijos sužinojo apie Lietuvos ir Švedijos sąsajas, rašytoją spaudos darbuotoją, dvasininką Juozą Tumą-Vaižgantą, poetą, vertėją, literatūros kritiką Alfonsą Nyka-Niliūną, Pasaulio lietuvių metams organizuojamas priemones ir kitus programoje numatytus klausimus. 

    Dažnai taip jau būna, kad kiekvienoje išvykoje būna įvairiausių netikėtumų, įvairių patirčių. Ir visiems kitaip... Netikėta buvo kelionės pabaiga. Kalbėję apie poeto, vertėjo A. Nyka –Niliūno asmenybę dar giliau žinias įprasminome, užsukdami į Utenos krašto kapines, aplankyti poeto ir jo artimųjų kapo. 

     Įdomi lemtis, profesiniai klausimai nepaleidžia... Grįžus iš kelionės, el. paštu gavau kadenciją baigusio Rokiškio r. savivaldybės mero Antano Vagonio laišką – nuorodą perskaityti žurnalistės Indrės Jurčenkaitės straipsnį „Valdžios galvos skausmas: VU bibliotekininko alga į rankas – 450 eurų“. Džiaugiausi, kad baigusiam kadenciją rajono vadovui tebėra svarbios mūsų problemos. Džiaugiausi ir (LMBDA) vadovės Žanetos Pratusevičienės aktyvia veikla, gyvybingumu, nenurimstančiu noru degti, ieškoti, spręsti Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų problemas. Tai tik keli akcentai iš minėtosios edukacinės išvykos. Laikas nestovi vietoje. Mes daug galime, mes valdome pasaulio išmintį. Daug dalykų priklauso nuo mūsų pačių. Tad visiems savo veiklose ir norisi palinkėti išminties...

 Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos

bibliotekos vedėja 

Thu

09

May

2019

Respublikos mokyklų bibliotekininkų viešnagė Pepės Ilgakojinės gimtinėje

  2019 m.  balandžio 26-28 d. pusšimtis Lietuvos mokyklų bibliotekininkų  lankėsi Švedijoje. Kelionę organizavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė. Edukacinės išvykos - seminaro ,,Prie Baltijos – už Lietuvos“ idėją palaikė Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. Kelionėje dalyvavo  Nacionalinės  M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė,  žinomas vaikų literatūros specialistas profesorius Kęstutis Urba, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Žaneta Pratusevičienė. Išvyka buvo skirta  Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti. Kelionės tikslas - bendruomeniškumo stiprinimas tarp Lietuvos mokyklų bibliotekininkų. Trijų dienų išvykos metu buvo siekiama geriau pažinti Švedijos gamtą ir kultūrą,  aptarti bibliotekų pasaulio naujienas, pasidalyti gerąja darbo patirtimi.

 Į V. Gudelienės kvietimą atsiliepė vienuolikos rajonų mokyklų bibliotekininkai, atstovaujantys visai geografinei Lietuvai. Keliauti pasiryžo ne tik molėtiškiai, ukmergiškiai ar anykštėnai, bet net alytiškiai ir šakiečiai...

Read More

Thu

09

May

2019

Popietė Utenos RPM centre „Iššūkiai ir inovacijos mokyklos bibliotekininko darbe“

   Biblioteka, kaip institucija vykdo savitą, tik jai būdingą funkciją – tenkina vartotojų informacinius, kultūros, švietimo poreikius, tačiau įvykęs technologinės pažangos lūžis iš esmės pakeitė visų – ypač bibliotekininkų – darbo, gyvenimo ir bendravimo būdą. Apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria šiuolaikinis bibliotekininkas, savo gerąja patirtimi dalinosi Utenos rajono mokyklų bibliotekų metodinio būrelio bibliotekininkės, 2019 m. balandžio 9 d. susirinkusios į popietę „Iššūkiai ir inovacijos mokyklos bibliotekininko darbe“.

Read More

Thu

09

May

2019

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos renginys

Read More

Thu

09

May

2019

Lietuva skaito

   Šiemet visus Lietuvos miestus ir miestelius bei lietuvių bendruomenes užsienyje vėl vienijo Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojama skaitymo šventė šūkiu „Nudžiugink nors vieną knygą“. Ji vyksta kasmet nuo 2015 metų.

   Gegužės 6 d. Šeduvos gimnazijos biblioteka organizavo akciją „Lietuva skaito“ ir siekė skaitymo rekordo. Mokiniai dalyvavo skaitymo pamokoje: atsinešė knygą iš namų lentynos, pasiskolino iš draugo ar bibliotekos, rekomenduotą bendraamžių. Prireikė visos bendruomenės pagalbos.  Šia gražia akcija siekėme daugiausiai vienoje vietoje skaitančių žmonių rekordo. Kaip ir planavome, akcijoje dalyvavo apie 300 moksleivių ir mokytojų. Vėliau visi kartu stebėjome mokytojų Dianos Variakojienės ir Rūtos Šablevičienės režisuotą H. K. Anderseno pasaką „Nauji karaliaus rūbai“. Spektaklyje vaidino 6a klasės mokiniai.

   Knygos džiaugiasi, kai jas skaito. Tad labai smagu, kad jas nudžiuginome!

                                       Vita Kasarauskienė,

Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Read More

Mon

29

Apr

2019

Metų bibliotekininko vardas - mokyklos bibliotekininkei Rimai Noreikienei

 Balandžio 23 dieną M. Mažvydo bibliotekoje buvo  apdovanoti geriausi 2018 metų bibliotekininkai. Labai džiugu, kad toks įvertinimas pirmą kartą buvo suteiktas mokyklos bibliotekininkei, LMBDA  kūrėjai, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekininkei Rimai Noreikienei už aktyvios, modernios, šiuolaikinės mokyklos bibliotekos idėjų sklaidą, aktyvų tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant keisti mokyklos bibliotekos veiklą ir įvaizdį. 

Read More

Sun

28

Apr

2019

Bibliotekų savaitės metu Vilkaviškio rajono mokyklų bibliotekininkės plėtė akiratį

Read More

Tue

16

Apr

2019

Mokyklos bibliotekoje pražydo H.K. Anderseno pasakų medis

  Jeigu galvojate, kad šiandieną nebūna stebuklų –  tai labai klystate. Užsukite į Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos biblioteką įsitikinsite, kad jų yra. O viskas prasidėjo kai sumanėme švęsti danų rašytojo H.K. Anderseno gimtadienį... Pirmiausia buvo Tarptautinė vaikų knygos diena, Hanso Kristiano Anderseno gimtadienis, nuostabios jo pasakos, kurias skaitėme kartu garsiai ir po vieną.  Ir kiekvienas perskaitęs H.K. Anderseno  pasaką  galėjo išlankstyti iš popieriaus gervę (origami technika) ir ją pakabinti ant šakelės. Ir taip kartu auginti H.K. ANDERSENO PASAKŲ MEDĮ.   Šių gudrybių mažuosius skaitytojus mokė bibliotekininkė Violeta,  kuri labai įdomiai pasakojo apie garsųjį danų rašytoją, jo vaikystę ir pomėgius. Bibliotekos skaitytojai, o ypač ketvirtokai, padirbėjo puikiai. Ir viskas jiems sekėsi: ir skaityti, ir lankstyti, ir stebuklo laukti.  Sušildytos mažųjų skaitytojų rankelių suklegėjo ne tik mažosios gervelės, bet  pražydo ir vyšnių šakelės. 

Mon

15

Apr

2019

Gimnazistai pasitinka Pasaulio lietuvių metus

  Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos ugdytiniai ne tik dalyvauja gimnazijos gyvenime, bet jiems yra įdomios ir Lietuvoje vykstančios aktualijos. „Romuvos“ padalinio III d klasės gimnazistė Greta Minkevičiūtė dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams. Gimnazistė pristatė konkursui fotografiją „Pašaukimas“. 

Read More

Mon

15

Apr

2019

Popietė vaikų knygos dienai paminėti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje

Read More

Fri

05

Apr

2019

Tarptautinė vaikų knygos diena Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje

Read More

Fri

05

Apr

2019

Susitikimas su Lina Žutaute

Read More

Fri

05

Apr

2019

Knygos padeda neskubėti

     Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje vyko kūrybinio rašymo dirbtuvės –Tarptautinei knygos dienai paminėti. Patys drąsiausi, nebijantys iššūkių  1-10 klasių atstovai rinkosi į skaityklą išbandyti savo gebėjimų kūryboje. Nerti į fantazijos pasaulį ir kurti „Daiktų istorijas“ įkvėpė senų,  laiko dulkėm apneštų palėpės radinių ir knygų istorijos.

   Susikaupę, pamiršę pertraukų šurmulį, patogiai įsitaisę, stebėdami vandenyje plūduriuojančias žvakių liepsneles  ir pasijutę kažkaip kitaip, pradėjo tyliai šiurenti popierių. Taip gimė istorijos apie meškutį dėžėje, kalbančią gyvačiukę, senovinį parkerį, molinės ir cementinės  statulėlių meilę, triušiuką palėpėje, vazonėlių nuotykius.

      Jaunieji kūrėjai buvo pakviesti į šventę. Klausėsi mokytojos Sonatos skaitomos ištraukos, Agnės smuiko, Mykolo akordeono garsų. Rankose laikydami padėkas, o trys pirmųjų vietų laimėtojai ir piniginius prizus skirstėsi.

  „Tarptautinę vaikų knygos dieną palinkėkime vieni kitiems įdomių knygų. Bet taip pat – kad  ir patys būtume knygoms įdomūs! „(Kęstutis Kasparavičius).

   Rasa Kisielienė, Nijolė Čepukėnienė 

Fri

05

Apr

2019

Stabtelėkime stebuklingame pasakų pasaulyje

  „Knygos padeda neskubėti“, tokiu šūkiu ir Kęstučio Kasparavičiaus sukurtu plakatu šiais metais minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Šiai dienai paminėti Josvainių gimnazijos bibliotekininkė Sandra Jociuvienė pakvietė antros klasės mokinius į biblioteką atrasti tą ramybę su knyga, susipažinti su garsiausiu pasakininku Hansu Kristianu Andersenu, su jo istorija, pasiekimais, mums visiems taip gerai pažįstamais kūriniais. Mokiniai kalbėjo, kodėl svarbu skaityti, vardino jiems žinomas pasakas, kalbėjo apie dažniausiai sutinkamus knygų herojus, apžiūrėjo spaudinių parodą, susipažino su K. Kasparavičiaus šiai dienai skirtu plakatu. Pasiskirstę grupėmis, bendradarbiaudami stengėsi kuo daugiau sudėlioti knygų pavadinimų, visiems sekėsi skirtingai, bet buvo smagu ir tie kurie daugiau skaitė, kurie mokėjo susitarti, tiems ir sekėsi geriau, o renginio pabaigoje mokiniai pasirinko patikusių knygelių.

S. Jociuvienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija

Fri

05

Apr

2019

Šilti pašnekesiai ir edukacija

  Gyvename besikeičiančių informacinių technologijų laikmetyje, bet prisilietimas prie knygos, jos šnarančių lapų yra labai šiltas, artimas ir labai brangus. Nedidelis laiko tarpas nuo Knygnešio dienos – kovo 16-osios iki balandžio 2-osios – Tarptautinės vaikų knygos dienos. Šioms datoms paminėti organizuojama nemažai priemonių ir visos jos skiriamos knygai, skaitymui populiarinti. Dvi datos ir dvi asmenybės. Jurgis Bielinis – Lietuvos knygnešys, tituluojamas knygnešių karaliumi ir Danijos poetas, rašytojas, garsus pasakininkas Hansas Christianas Andersenas. Per jų gimimo dienas skiriama daug dėmesio knygoms. Paminėjus Knygnešio dieną ir pasitinkant Tarptautinę vaikų knygos dieną, kalbinau Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkę Dalią Laucienę ir menų mokytoją Ingą Vagonę. Išsirutuliojo šiltas ir atviras pokalbis.

Read More

Fri

05

Apr

2019

Vaikų knygos diena Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

  Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena. Lietuvoje ji švenčiama nuo 1993 metų garsaus danų pasakininko H. K. Anderseno gimimo dieną. Ta proga mokykloje lankėsi Tauragės krašto poetė Regina (Regina Bliūdžiuvienė), išleidusi jau 17 knygų, 8 – vaikams (visas jas parodė mokiniams). Visą gyvenimą dirbusi lietuvių kalbos mokytoja jau dešimt metų kaip atsidėjo savo pomėgiui – įvairiapusei kūrybai.

Read More

Tue

02

Apr

2019

Kviečiame jungtis prie projektų ir akcijų

Aplinkosauginis projektas „Atsakingas skaitytojas“. Plačiau

 

Gegužės 7-ąją visus Lietuvos miestus ir miestelius bei lietuvių bendruomenes užsienyje vėl vienys skaitymo šventė „Lietuva skaito!“. Plačiau

 

Naujas internetinis kursas: Socialinių medijų raštingumas pokyčiams.

 

  Seminaras „Kaip užtikrinti lygias galimybes mokymo priemonėse“. Seminaro tikslas – aptarti, į ką atkreipti dėmesį rengiant mokymo priemones, kad jose neliktų lyčių stereotipus įtvirtinančių nuostatų, kad vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių medžiaga skatintų lyčių lygybę.

 Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis iki balandžio 4 dienos el. p. adresu asta.birgelyte@upc.smm.lt

Wed

27

Mar

2019

Prašymas

  Prašome skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijai (kodas 303164157) ir tokiu būdu paremti asociacijos veiklą bei prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Primename, kad tai Jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) užpildykite ir pateikite formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms“ , parinkite kodą 2 – t.y. Paramos gavėjas ir įveskite kodą 303164157, bei skiriamą gyventojų pajamų mokesčio procentą 1% arba 2%. Prašymą pateikite iki 2019 m. gegužės 1 d. Dėkojame už Jūsų paramą! 

Wed

20

Mar

2019

Nominacijų šventė „Bibliotekos garbė“

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje netradiciškai švenčiama Knygnešio diena. Šiais mokslo metais vyko popietė „Bibliotekos garbė“. Tradiciniu LR Seimo nario Raimundo Martinėlio prizu už aktyvų įvairios mokslinės literatūros skaitymą apdovanota 4 d gimnazijos klasės moksleivė Eglė Sukauskaitė.

  Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis sveikino  2 d kl. gimnazistę Gabiją Saniukaitę. Gabija nominuota už „Ilgą skaitymo stažą“. Antrąjį prizą rajono vadovas skyrė abiturientei Karolinai Černiutei. Karolina išsiskiria nepaprastu mandagumu. Ji ir nominuota „Kultūringumo simboliu“.

  Kasmetiniai mūsų šventės rėmėjai – „Gimtojo Rokiškio“ redakcija. Prizais už aktyvų mokslinės literatūros skaitymą įvertintas 4 e kl. gimnazistas Danielius Kavoliūnas ir 1d kl. moksleivė Gintarė Rėčkutė. Juos sveikino redaktorė Nida Šulcienė.

  Netrūko ir šmaikščių nominacijų: „Mielas skaitymo atradimas“, „Kaimynų duetas“, „Nauja diena su spauda“, „Visur gerai, o skaitykloje geriausia“, „Garsinio skaitymo lyderiai“. Dėkojome mokytojams ir gimnazistams už dovanotas knygas, periodinius leidinius gimnazijos bibliotekai.

  Kasmetinė menininkės Rasos Arbas – Chamberlain (Los Andželas) premija įprasminanti rašytojos, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos literatūrinį palikimą ir skatinanti ugdyti kūrybinį mąstymą, literatūros  ir meno suvokimą bus teikiama per abiturientų išleistuves. Pernai gerbiamos menininkės premiją teikėme per Knygnešio dieną.

  Nominacija „Gimnazijos vardas pasaulyje“ įteikta mokytojai Ingai Vagonei. Su šia mokytoja kartu garsinome gimnazistų piešinius ne tik Lietuvos, bet užsienio lietuvių spaudoje („Amerikos lietuvyje“, Čikagos „Drauge“). Nominacijų šventė pasibaigė, darbai nesustoja. Jau rikiuojasi nauji nominantai, džiaugiamės jaunosios kartos prasmingomis iniciatyvomis...

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Wed

20

Mar

2019

Gimnazijos bibliotekoje paminėta Knygnešio diena

  Kovo 16-ąją švenčiame Knygnešio dieną, kadangi tą dieną gimė garsus Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. Bibliotekininkė Sandra su pirmokėliais pirmiausiai bandė išsiaiškinti, kas ta nelaisvė, kalbėjosi  kaip labai norisi būti savimi, supažindino su knygnešystės istorija, reikšme, papasakojo apie knygnešių darbą, drąsą ir pasiaukojimą. Vienas iš mokinių raiškiai perskaitė M. Muravjovo įsakymą apie lietuviškos spaudos uždraudimą, kartu visi pasižiūrėjo pažintinį įrašą apie knygnešius, aptarė, kaip sunku jiems buvo kirsti sieną. Pirmokai  galėjo patys pabūti knygnešiais ir žandarais, vienos grupelės slėpė supakuotas knygas, kitos jų ieškojo, buvo tikrai daug emocijų. Renginio pabaigoje bibliotekininkė skaitė mokiniams lietuviškus žodžius ir pirmokai išsirinkę jiems labiausiai patinkantį jį užrašė ir visi kartu priklijavę šiuos gražius, svarbius žodžius prie valtelių plukdė simboliniu Nemunu.

Sandra Jociuvienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija

Tue

19

Mar

2019

Seminaras "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui"

  Kovo 15 dieną vyko LMBDA (Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos) ir LAB (Lietuvos aklųjų bibliotekos) organizuotas seminaras  mokyklų bibliotekininkams "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui".  Savo patirtimi apie biblioterapijos metodų taikymą mokyklos bibliotekoje dalinosi Dalia Balčytytė - LAB informacijos išteklių centro vadovė. Praktinėje seminaro dalyje kalbėjome kaip priimti "kitokį" nei mes, su kokiomis problemomis jie susiduria. Susipažinome su LAB veikla. Lietėme Brailio raštu spausdintas knygas, rankų darbo knygeles, skirtas mažiesiems, turintiems regėjimo negalią. Garsinės knygos (kompaktinės plokštelės) -supakuotos dėžutėse, primenančiose "popierinę" knygą. Mums papasakojo daug gražių ir šiltų istorijų iš bibliotekos kasdienybės. 

 Po seminaro vyko ataskaitinis rinkiminis LMBDA susirinkimas. Susirinkimo metu naująja asociacijos pirmininke tapo Šakių "Žiburio" gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė. 

Tue

12

Mar

2019

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija – daugiausiai knygų skaitanti mokykla!

 Mūsų progimnazijos mokiniai visus metus dalyvavo Šiaulių miesto mokinių pilietinėje akcijoje „100 (per)skaitytų knygų Lietuvai“, kurią organizavo Šiaulių „Sandoros“ progimnazija. Jos tikslas – ugdyti mokinių skaitymo, pilietiškumo kompetencijas, skatinti mokinius domėtis lietuvių rašytojų kūryba, kviesti aktyviai skaityti lietuvių autorių knygas, dalytis skaitymo patirtimi. Šioje iniciatyvoje dalyvavo 11 Šiaulių miesto mokyklų. Išrinkta daugiausiai knygų perskaičiusi mokykla. Ši nominacija bei jaunimo ir suaugusiųjų atrakciono parko Fuga.lt įsteigtas prizas atiteko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijai, kurioje perskaityta 1000 lietuvių autorių knygų! Daugiausiai knygų mūsų progimnazijoje perskaitė 8 klasių mokinės, Radvilė Vaigauskaitė ir Gabija Palujanskaitė, jos apdovanotos organizatorių prizais.

  Baigiamajame akcijos renginyje, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, gausiai susirinkusiems pilietinės akcijos dalyviams pristatyti šios gražios iniciatyvos rezultatai. Paskelbta, kad akcijos laikotarpiu perskaitytos net 3027 lietuvių autorių knygos! Išrinkta skaitomiausia knyga tarp visų 1-4 kl. mokinių – Lina Žutautė  ,,Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“, skaityta 46 kartus. Skaitomiausia knyga tarp visų 5-8 kl. mokinių – Kazys Binkis „Atžalynas“, skaityta 45 kartus. Skaitomiausia knyga tarp visų 9-12 kl. mokinių – Vincas Krėvė „Skirgaila“, skaityta net 85 kartus.

  Meninę renginio programą puošė nuotaikingas Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymas (vadovas Romualdas Žukauskas), Šiaulių šokių ansamblio „Želmenėliai“ šokėjai (vadovė Aldona Masėnienė), „Sandoros“ progimnazijos choristai bei atlikėjai (vadovė Rolanda Kalakauskienė). Renginyje dalyvavo ir vaikiškų knygelių rašytojas ir iliustratorius šiaulietis Dainius Šukys.

  Pasak „Sandoros“ progimnazijos bendruomenės, 100 perskaitytų knygų Lietuvai tapo 1000-iais perskaitytų knygų. Dėkoju visiems mūsų progimnazijos mokytojams bei mokiniams dalyvavusiems šioje prasmingoje bei gražioje iniciatyvoje ir tikiuosi, kad ne vienam vaikui pažadinome draugystę knygai.

                                           Progimnazijos bibliotekininkė Ala Norvilienė

Tue

12

Mar

2019

Aurimo Švedo knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ pristatymas Šakių „Žiburio“ gimnazijoje

  Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos skaitytojams šiemet pasisekė dukart. Pasisekė tuo, kad jie gavo naujos kategorijos - publicistikos ir dokumentikos, knygų rinkinį.  Jis tikrai neužsiguli lentynoje. Antrąkart pasisekė, kai  į susitikimą su skaitytojais atvyko knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ autorius Aurimas Švedas.

Read More

Wed

27

Feb

2019

Susitikimai prasmingai

  Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai rinkosi dviejų dienų susitikimams, kuriuos organizavo šio būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė. Pirmoji susitikimų diena prasidėjo Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Į susitikimą atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo sėkmės profesinių siekiamybių veikloje. Aptarė bibliotekų ataskaitų teikimą automatizuotam LIBIS bibliotekų statistikos moduliui. Bei kitus bibliotekininkams svarbius dalykus.

Read More

Wed

27

Feb

2019

Aš myliu knygą ir mokyklą

  Vasario 14 – oji – diena, kai visas pasaulis švenčia Valentino dieną. Skeptikai ją dažnai vadina išgalvota švente, tačiau tai nėra tiesa – ji turi savo ilgametę istoriją, kaip ir Šeduvos gimnazija, kuri šiais metais švenčia 100-metį. Ši Valentino diena, vykusi gimnazijos bibliotekoje, buvo skirta knygai ir gimnazijai.

  Valentino dienos rytą mokykloje sutikome su muzika ir gardžia arbata. Mokiniai vieni kitiems dalino gerą nuotaiką, šypsenas ir širdeles. Visą dieną pertraukų metu mokykloje grojo muzika ir veikė „Valentino fotostudija“, kur kiekvienas norintis galėjo įsiamžinti su savo draugais. Šios progos nepraleido ir mokytojai. Bibliotekoje veikė kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kartu su neformaliojo ugdymo organizatore Dovile Šerpetauskiene gamino širdeles ir ant jų rašė savo mintis apie mokyklą ir knygą. Didžiausias siurprizas laukė per ilgąją pertrauką. Mokiniai kartu su mokytojomis Diana Variakojiene ir Aušra Mickute paruošė ir atliko įspūdingą literatūrinę- muzikinę kompoziciją meilės tema.

  Labai smagu, kad šią šventę padėjo ruošti ir joje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Ne vienas po renginio pagalvojome apie tai, kad jeigu labiau vieni kitus mylėsime, gimnazija bus gražesnė, o mes joje laimingesni.

 Vita Kasarauskienė, Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Wed

27

Feb

2019

Pradinukų popietė su rašytoju Virgiu Šidlausku Vinco Kudirkos progimnazijoje

  Progimnazijoje jau tapo tradicija pasikviesti į svečius rašytoją. Šiais metais į susitikimą atvyko vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas.

  Virgis Šidlauskas – vaikų literatūros debiutantas. 2017 metais jo išleista knyga "Ulfas ir stebuklinga barzda" pateko į Metų knygos rinkimai 2017 geriausių vaikų metų knygos penketuką. Dar jis parašė knygeles "Slaptoji "Kornelijaus Van drebelio“ misija" ir "Ugnikalniukas ieško draugo".

  Rašytojas įdomiai ir patraukliai pristatė savo knygas, papasakojo, iš kur semiasi idėjų. Kiekvienos knygelės pristatymą lydėjo gitaros muzika ir daina, kuriai pritarė visi dalyviai, prieš tai prisiminę žodžius. Rašytojas vaikų dėmesį patraukė savo bendravimo maniera, pats piešė, grojo gitara ir dainavo kartu su mokiniais.

  Susitikimas su vaikų literatūros kūrėju pradinukams paliko neišdildomų įspūdžių. Po renginio mažieji dalyviai galėjo įsigyti autoriaus knygų su autografu, parašyti savo svajonę ant lapelio ir jį įmesti į tikro ugnikalniuko kraterį.

  Renginiui skirtas laikas prabėgo greitai, o susitikimo sėkmę liudija tai, kad tik išbėgę iš susitikimo mokiniai skubėjo į INDIGO miestą pasiimti knygelių, kurias pristatė rašytojas.

                          Edukacinio centro bibliotekininkė Gražina Ivanauskienė

Fri

15

Feb

2019

Saugesnio interneto diena Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekoje

Read More

Tue

12

Feb

2019

Akcija „Metų knygos rinkimai 2018“ Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

Akcija „Metų knygos rinkimai 2018“ jau eina į pabaigą. Kaip ir kiekvienais metais mūsų progimnazija aktyviai dalyvauja šioje iniciatyvoje. Šiemet ne tik patys įsigijome Metų knygų vaikams bei paaugliams penketukus, bet ir, bibliotekai pateikus paraišką, laimėjome vaikų knygų penketuką,  kuris buvo nupirktas šios skaitymo skatinimo programos lėšomis.

Kiekvienais metais mūsų progimnazijoje vis daugiau mokinių įsitraukia į  šią akciją. Šiemet trečiokai, ketvirtokai bei penktokai mokyklos bibliotekoje susipažino su šios skaitymo skatinimo programos esme, tikslu, su Metų knygų vaikams bei paaugliams penketukais bei aptarė, kaip galima pabalsuoti už labiausiai patikusią knygą. Susitikimų metu smagu buvo išgirsti, kad ne vienas mokinys žino apie šią akciją, ne vienas buvo jau  skaitęs pristatinėjamas Metų knygas, todėl galėjo aptarti, diskutuoti bei patys pristatyti savo bendraamžiams skaitytą kūrinį.

Read More

Tue

12

Feb

2019

Prezidentė apdovanojo aktyviausias "Knygų Kalėdų" dalyves

Read More

Thu

07

Feb

2019

Susitikimas „Šapokiukas visur šapokiukas“-2019

  Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais sausio 25 dieną į Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją sugrįžo buvę jos mokiniai – šapokiukai. Nepaisydami to, jog mokyklą baigė prieš penkerius, dvejus, ar net dešimt metų jie vis tiek su malonumu vėl žengė mokyklos koridoriais norėdami prisiminti tuos laikus, kai mokėsi, tobulėjo ir augo būtent čia.

Read More

Tue

29

Jan

2019

Renkame Metų knygą. Susitikimas su rašytoja Gabija Grušaite

  Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje viešėjo Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos „Stasys Šaltoka: vieneri metai“ autorė Gabija Grušaitė. Tai buvo puiki proga iš arčiau susipažinti su jaunąja kūrėja, kuri savęs rašytoja kol kas dar nelaiko (tai antrasis šios autorės romanas). Tačiau ši knyga jau yra gavusi Jurgos Ivanauskaitės premiją „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“ ir Penango literatūros pagrindinį prizą Malaizijoje už knygoje iškeltas šios šalies problemas.

  Kuo gyvena XXI a. jaunas žmogus? Kur jis ieško gyvenimo prasmės, laimės, meilės? Ar iš viso ieško? Atsakymus į šiuos klausimus galime bandyti surasti G. Grušaitės romane „Stasys Šaltoka: vieneri metai“. Jaunimui knyga apie Stasį Šaltoką patinka, kadangi parašyta jaunuolių prokalbe, kupina angliškų frazių. Vyresniosios kartos žmonėms pravartu ją perskaityti, kad galėtume pajausti kartų skirtumus ir pabandyti suprasti jauno žmogaus požiūrį į pasaulį. „Rašydama „Stasį Šaltoką“ siekiau, kad skaitytojai, perskaitę tekstą apie Stasio Šaltokos gyvenimą, nori nenori imtų galvoti ir apie savąjį“, – viename interviu sakė G. Grušaitė.

  Renginio metu su knyga „Stasys Šaltoka: vieneri metai“ susipažinome ne tik kalbėdamiesi su autore, bet ir klausydami gimnazistų Onos Birštonaitės ir Justino Grumblio skaitomų ištraukų bei Andriaus Daugėlos su draugais sukurto videoklipo apie šią knygą.

  Džiaugiamės, kad gimnazistai aktyviai ieško Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų, skaito jas, dalyvauja renginiuose – taip stengiasi pažinti šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir jos kūrėjus.

  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Tue

29

Jan

2019

Japonų kalbos mokosi savarankiškai

 Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje Salduvės progimnazijos 7 klasės mokinys D. Šiurkus pristatė perskaitytą A. Kleivos knygą "Kaip veikia Japonija" ir išskirtinį savo laisvalaikio pomėgį - mokytis japonų kalbos ir piešti animė –Japonijoje atsiradusius animacijos veikėjus.  Dominykas japonų kalbos mokosi internete, žiūri filmus apie japonų kultūrą, neseniai dalyvaudamas "Erasmus" projekte susirado draugų iš Lenkijos, kuriuos sieja domėjimasis orientalistika.

  Jaunasis skaitytojas akcentavo knygos autoriaus A. Kleivos mintį, kad japonai yra labai darbštūs, mokosi net savaitgaliais, nešvaisto laiko veltui, stengiasi išnaudoti kuo racionaliau savo laiką, skaito ir mokosi net važiuodami traukiniais. Japonų kalba yra sudėtinga: mokytis žodžių, kanji simbolių ir gramatikos neužtenka. Vienas žodis tinka kalbant su draugais, kitas - tik raštu ir oficialioje aplinkoje. Todėl norint suprasti japonų kalbą reikia gerai pažinti ir japonų visuomenę.

  Mokyklos bibliotekininkė A. Abukaitienė renginio dalyvius pakvietė domėtis Rytų kultūra, skaityti knygas apie Japoniją bei aplankyti Lietuvoje pavasarį žydinčius sakurų sodus.  

Wed

23

Jan

2019

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte

  Jau trečius metus Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai labai noriai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Šiame projekte gali dalyvauti visi pasaulio žemynai ir visos pasaulio šalys. Projekto tikslas - skatinti mokinius skaityti ir apie tai pranešti pasaulio draugams.

  Skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo malonumu ir susirasti naujų draugų, naudojantis mokyklų bibliotekomis visame  pasaulyje. Smagu dalyvauti projekte, kuris skatina mokinių bendravimą, kūrybiškumą, dalijimąsi skaitymo malonumu. Šiais metais projekte dalyvavo 300 progimnazijos 5-8 klasių mokinių ir jų mokytojos Jūratė Kapcevičiūtė ir Rima Čepulienė. Vieniems tai jau tęstinumas, kitiems – naujovė. Šiais metais jų pagaminti skirtukai keliavo Kroatijos ir Portugalijos draugams. Tai galimybė susirasti draugų visame pasaulyje ir bendrauti su jais. Kitais metais būtinai pakviesime pradinių klasių mokinius ir mokytojus prisijungti prie mūsų ir dalyvauti šiame smagiame ir prasmingame projekte.

Skirtukų projekto iniciatorė progimnazijoje

vyr. bibliotekininkė Rasa Rimkuvinė

Mon

07

Jan

2019

100-mečio Knygų Kalėdų šalyje

  Jūs paklausite, ar yra tokia šalis? Taip. Tai šalis, kur kvepia Kalėdomis ir knygomis. Šioje šalyje gali su draugu, mama, močiute, teta,  mokytoja kartu kepti kalėdinius sausainius, klausytis eilėraščių, muzikos, bibliotekininkės pasakojimų apie knygas. Tai kur ta ŠALIS? Čia pat. Ukmergės  Dukstynos pagrindinėje mokykloje. Tai kas gi nutiko šioje šalyje? 

   „100-mečio Knygų Kalėdų šalyje“ veikė dvi kūrybinės laboratorijos, tai „Eksperimentinė kalėdinių sausainių kepimo“,  kurios sumanytoja  buvo pradinių klasių mokytoja metodininkė Airūna Lapinskienė ir „Kalėdinių skaitymų“.  Šiai nuotaikingai vadovavo mokyklos bibliotekininkė Violeta Markauskienė. Tai kaip viskas vyko? Pirmiausia mažieji dalyviai, o tai buvo 1-4 klasių mokinių atstovai, skubėjo į valgyklą, kur jų laukė tikras kulinarinis išbandymas. Pagal mokytojos Airūnos ir Tautvydo mamos Snieguolės paruoštus receptus reikėjo iškepti kalėdinius sausainius. Mažiesiems kepėjams sekėsi puikiai, nes jie į pagalbą buvo pasikvietę  mamą, močiutę ar tetą.  Pašovus sausainius į orkaitę kepti, veiksmas persikėlė į aktų salę, kur jų laukė vyresnių klasių mokiniai.  Čia mažieji kulinarai galėjo šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti S. Gedos, J. Degutytės, J. Erlicko, Just. Marcinkevičiaus eilėraščių. O Jokūbas, Miglė, Laineta ir Urtė juos  ne tik skaitė, bet atliko muzikinius kūrinius. Mokyklos direktorė Daiva Liumparienė prisiminė savo vaikystės knygą S. Lagerliof „Stebuklingos Nilso kelionės“... Bibliotekininkė Violeta pristatė naujausią V. Palčinskaitės eilėraščių knygą vaikams „Eilėraščiai iš namų“ ir jų paskaitė.

     O paskui pakvipo tikrų tikriausiomis Kalėdomis.  Ir vėl visi skubėjome į valgyklą. Iš orkaitės traukėme sausainius, juos puošėme, ragavome ir kalbėjome apie knygas.

    „100-mečio Knygų Kalėdų šalyje“ vyko tikrų tikriausi stebuklai...

      Violeta Markauskienė,

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Read More

Wed

02

Jan

2019

Tokios knygų eglutes per akciją "Knygų kalėdos" papuošė Ukmergės mokyklų bibliotekas

Thu

20

Dec

2018

Atvira integruota pamoka bibliotekoje „Knygų Kalėdos 2018“

  Gruodžio 14 d. gimnazijos bibliotekoje pirmų klasių mokiniai rinkosi į atvirą integruotą pamoką „Knygų Kalėdos 2018“, kurią organizavo ir vedė lietuvių kalbos mokytojai Jolita Bukėnienė, Romualdas Baura iri bibliotekos vedėja Vida Gudelienė. Taip pat renginyje svečiavosi rajono švietimo įstaigų  bibliotekininkės ir atstovė iš Utenos švietimo centro  Ramunė Dasevičienė .

Read More

Thu

20

Dec

2018

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Herojai Šiaurės šalyse“ Karsakiškio Strazdelio pagrindinėje mokykloje

   Mūsų mokykloje jau septynioliktas lapkritis suburia visus į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Pirmąją dieną visi  mūsų mokyklos mokiniai ir tą dieną dirbę  mokytojai dalyvavo ,,Šviesos ir žodžio šventėje“. Pradinių klasių mokiniai skaitė ištrauką iš švedų rašytojų E. ir A. Vahlundų knygos vaikams ,,Superherojų vadovas“, vyresnieji skaitė ištrauką iš norvegų rašytojo S. Strangerio knygos paaugliams ,,Tie, kurių nėra“.  Šiais metais parinktos ištraukos puikiai atspindėjo aktualius nūdienai klausimus.

   Kitą dieną skaitytos ištraukos buvo mokinių grupėse aptartos. Sekančią dieną perskaitytas ištraukas iliustravome. Šiame darbo bare nepralenkiami buvo pradinių klasių mokiniai. Kiekvienas iš jų savo piešinį pristatė susirinkusiems draugams. O mokytojos Nidos mokiniai patys tapo ,, superherojais“.

     Savaitės uždarymo metu prisiminėme žymius(mums jau žinomus) Šiaurės šalių rašytojus ir jų kūrinius. Aktyviausius savaitės dalyvius apdovanojome. 

 Danguolė Jusytė, bibliotekininkė

Thu

20

Dec

2018

Kalėdiniai sveikinimai Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje

Thu

13

Dec

2018

Skaitymo naktis Velžio gimnazijos bibliotekoje

Read More

Thu

13

Dec

2018

Skype projektas Giggle IT

Read More

Thu

13

Dec

2018

Vinco Kudirkos progimnazijoje startuoja ROBOTIKOS būrelis

  Nuo Spalio 1 d. progimnazijos Indigo mieste startuoja Robotikos būrelis. Robotikos būrelio vadovė, informacinių technologijų mokytoja Irma Jančauskienė liko maloniai nustebinta vaikučių, užsiregistravusių į būrelį, gausos. Iš viso priimti 36 Lego ir robotukų mylėtojai. Užsiregistravusieji vaikai suskirstyti pagal amžiaus grupes: priešmokyklinukų grupė, 1-2  ir 3-4 klasės. Mokytoja dirba pagal 4C metodiką, kuri skatina bendravimą per įvairius žaidimus, konstravimą, vaikai atlieka laisvas kūrybiškumo užduotis,  programuoja robotus, ugdo komandinio darbo įgūdžius,  pristato sukurtus modelius būrelio draugams.

  Kiekvienas robotikos užsiėmimas turi temą. Vadovaudamiesi tema vaikai kuria robotą ir jį užprogramuoja. Mokytoja su vaikais aptaria jų kūrinius, pasiaiškina, kas pavyko ir ką būtų galima patobulinti.

Progimnazijos direktorė Rasa Dagienė labai džiaugiasi, kad galime pasiūlyti veiklą, skirtą jaunųjų inžinierių loginiam mąstymui ir kūrybiškumui vystyti, techninių gebėjimų ir komandinio darbo skatinimui. Pasak specialistų, robotikos būrelių nauda vaikui yra didžiulė ir neabejotina.

 Edukacinio centro bibliotekininkė V. Šiaudvytienė

Thu

13

Dec

2018

Rolando Parafinavičiaus romano „Fotografas“ pristatymas

  Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje vyko šiauliečio fotografo, fotografo specialybės mokytojo, žurnalisto Rolando Parafinavičiaus romano „Fotografas“ pristatymas. Knygos pristatyme autorius pasakojo apie fotografo profesiją kasdienybėje ir savo kūrinyje. Debiutiniame Rolando Parafinavičiaus romane persipina detektyvo ir aistringos meilės istorijos siužetas. Pristatymą  moderavo bibliotekininkė Asta Abukaitienė, kuri skyriaus bendruomenę pakvietė perskaityti knygą bei naujai pažvelgti į fotografo specialybę. 

Thu

13

Dec

2018

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje startavo „Knygų Kalėdos“

Read More

Thu

13

Dec

2018

Kūrybiškumo sparnai Z kartai arba kaip įveiklinti mokyklos biblioteką edukacijai

  Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai lapkričio 30 d. rinkosi į jau išgarsėjusį Vinco Kudirkos progimnazijos bibliotekos  Indigo miestą.  Bibliotekininkai aptarė darbinius klausimus, aktualijas, o vėliau, įsijungus ir mokyklos mokytojoms, dalyvavo interaktyviame seminare, kurį organizavo mokyklos socialinė partnerė – Šiaulių valstybinė kolegija.

Read More

Thu

29

Nov

2018

“Skaitome Lietuvai – 2018”

  Siekdamas skatinti mokinių pilietiškumą ir kūrybiškumą, populiarinant skaitymą kaip vieną iš aktyviai visuomenei būtinų bruožų, Kauno rajono švietimo centras kartu su rajono mokyklų bibliotekomis baigia vykdyti Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus finansuojamą projektą - garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai - 2018“ . Šis festivalis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, jame dalyvavo 11 rajono mokyklų: Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Karmėlavos B. Buračo, Neveronių, Raudondvario gimnazijos, Garliavos Jonučių progimnazija, Lapių, A. Mitkaus, Šlienavos, Ežerėlio pagrindinės bei Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokyklos. Spalio mėnesį mokyklose vyko garsinio skaitymo renginiai, kurių dalyviai 1–12 klasių mokiniai skirtingose amžiaus grupėse: 1–4 kl., 5–8 kl. ir 9–12 kl.

Read More

Thu

22

Nov

2018

Šiaurės šalių literatūros savaitė

  Kiekvieną rudenį į visas Šiaurės bei Baltijos šalis ateina „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.  Šiemet ji jau 22-oji, Baltijos šalys šiame projekte dalyvauja 21-ąjį kartą. Šiaurės šalių literatūros savaitė skatina garsinį grožinių kūrinių skaitymą žvakių šviesoje, puoselėja Šiaurės šalių literatūrą bei tradicijas. Šių metų tema – Šiaurės herojai. Šiaurės šalių literatūros savaitė vyko ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekoje.

Read More

Thu

22

Nov

2018

Prasideda Metų knygos rinkimai Šakių "Žiburio" gimnazijoje

 Lietuvoje jau įsibėgėja „Metų knygos 2018“ rinkimai. "Žiburio" gimnazijos biblioteka kasmet dalyvauja akcijoje. Šiemet pirmą kartą išskirta publicistikos ir dokumentikos knygų kategorija. Žinodami mūsų gimnazistų poreikius, rašėme projektą ir gavome publicistikos  ir dokumentikos knygų penketuką. Kviečiame skaityti ir rinkti metų knygą. Balsuoti galima svetainėje Metų knygos rinkimai.

Thu

22

Nov

2018

Bibliotekų mėnuo baigėsi, veiklos - ne

  Spalio mėnesį Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokiniai bibliotekai rašė laiškus, o lapkritį vyko 3c klasės lietuvių kalbos pamoka. Apie knygų „ligas“ papasakojo bibliotekos vedėja Danutė Valiaugienė. Tai pat atsakė į smalsių trečiokų klausimus. Po to mokiniai atliko įvairias mokytojos J.Sagatytės parengtas užduotis. Tai suteikė daug džiugių emocijų. Išeidami vaikai pasižadėjo gražiai elgtis su knygelėmis, jas mylėti ir saugoti, kad grąžinant į biblioteką jos būtų švarios ir nesuplėšytos.

Thu

22

Nov

2018

Aštuntokės Agnės iš Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos laiškas bibliotekai

  Sveika mano miela Biblioteka.

  Tau rašo Tavo lobių mylėtoja Agnė. Man jau nuo mažumės Tavo lobiai yra be galo svarbūs. Tikra palaima atidaryti Tavo skrynią ir mažais laipteliais nukeliauti į svajonių karalystę, kur paslėpti visi Tavo lobiai. Jei Tavęs nebūtų, daugelis neišdrįstų pradėti puikiąją kelionę ir nugyventų paprastą, niekuo neišsiskiriantį gyvenimą.

  Labai gera lankytis pas Tave svečiuose, nes Tu kultūringa išauklėta dama, visus labai maloniai priimi. Pavaišini kiekvieno svečio protą skania žinių porcija, neišleidi nei vieno be tikrosios šypsenos ir padovanoji kiekvienam po kelias atsargines šypsenėles netikėtoms progoms. Bet svarbiausia, niekada nepamiršti paskolinti kiekvienam dalelės savo lobio, kuris suteiks jam neįkainojamą džiaugsmą. Tau visai negaila, nes tai ir yra Tavo didžioji misija – džiuginti žmones. Tik prašau, pažadėk man, kad niekada mūsų nepaliksi! Tik dėl Tavęs, mano vienišumo akimirkos nėra vienišos, jos nuspalvintos gražiausiomis spalvomis. Tik dėl Tavęs, šeimos vakarai prisipildo jaukumo, šilumos ir džiaugsmo.

  Pažvelgus paprasto žmogaus akimis, skaitymas yra tik žvelgimas į popieriaus lapą, bet skaitytojo akimis – tai yra kelionė, kurią kaskart išgyvensi vis kitaip. Paprastas žmogus ir skaitytojas yra labai skirtingos asmenybės. Aš tikiu, kad pasaulyje skaitančių žmonių atsiras daugiau, jeigu tik jais rūpinsiesi. Ačiū Tau.

 

Read More

Mon

19

Nov

2018

Lapelyje įrašas: „ ... ačiū, kad esate!”

Read More

Tue

13

Nov

2018

2018 – kunigo Tėvo Stanislovo jubiliejiniai metai

  Tėvas Stanislovas yra minimas tarp 100 iškiliausių ir labiausiai Lietuvai nusipelniusių visų laikų asmenybių.  

  Minint kunigo, pamokslininko, vienuolio kapucino, poeto Tėvo Stanislovo jubiliejinius metus, Šiaulių profesinio rengimo centro fotografo specialybės mokiniai įamžino akimirkas, patirtas lankantis Paberžėje.  Paberžės mylėtojai pildo Tėvo Stanislovo priesaiką  – „dvasiniame kelyje sutiktai žmogaus sielai išauginti sparnus, pakelti ją dar aukštesniam skrydžiui“. Kasdiene tarnyste žmonėms ir žmoniškumui Tėvas įprasmino būties šventumą. 

  Bibliotekininkė Asta Abukaitienė kviečia mokyklos bendruomenę skaityti V. Morkūnienės knygą "Tėvo Stanislovo celėje", R. Galvanauskienės knygą "Sielų gydytojas", V. Šereikienės "Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą".

Tue

13

Nov

2018

Skaitau ir kuriu

Read More

Tue

13

Nov

2018

Ruduo - mokyklų bibliotekininkų nuveiktų ir ateities darbų aptarimo metas

  Čežantys lapai po kojomis ir rudens padovanotas puikus oras spalio 19 d. Utenos rajono mokyklų bibliotekininkus sukvietė į literatūrinę-etnografinę A.ir M. Miškinių gimtąją sodybą Juknėnuose. Jaukioje ir literatūriškai prasmingoje aplinkoje buvo aktyviai dalinamasi

bibliotekininkų metodinio ratelio gerosiomis patirtimis, nuveiktais darbais, planuojamos naujos veiklos, renginiai ir projektai ateičiai, pasidalyta darbo patirtimi.

  Restauruotame sodybos ūkinio pastato, atkurtame kambaryje, kuris svarbus mums visiems kraštiečiams savo istorine bei literatūrine prasme, nes jame M.Miškinis Pirmojo pasaulinio karo metais mokė aplinkinių kaimų jaunimą, muziejininkė Rimanta Gaidienė vedė edukacinę paskaitą apie to meto mokyklą, sunkią jos padėtį, lygindama su šių dienų mokyklų bibliotekų ir jų darbuotojų galimybėmis ir veiklų plėtra.

  Prasminga A. ir M. Miškinių sodybos aplinka įprasmino ne tik literatūros bei knygos kelio praeitį ir dabartį, bet kartu įkvėpė rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio narius gražiems ateities projektams ir aktyviai įgyvendinamoms idėjoms švietimo įstaigose, kuriuose ir slypi bibliotekos darbo prasmė.

Vida Gudelienė –

Mokyklų bibliotekų darbuotojų ratelio pirmininkė,

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė

Tue

06

Nov

2018

Anykščių rajono mokyklų bibliotekų spalis

Read More

Tue

06

Nov

2018

Utenos A.Šapokos gimnazijos bibliotekoje po džiaugsmingo rugsėjo šurmulio - prasmingi spalio,- mokyklų bibliotekų mėnesio, renginiai

Read More

Tue

06

Nov

2018

Spalio mėn. „Lietavos“ mokykloje

Read More

Tue

06

Nov

2018

Skirtukų projektas

  Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 2a, 3b ir 4b klasių mokiniai tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį (ISLM) paminėjo linksmai ir džiaugsmingai ne tik skaitydami knygas, bet ir dalyvaudami tarptautiniame skirtukų mainų projekte „Bookmark Exchange Project“.  Visą mėnesį mokiniai, vadovaujami mokytojų Jono Marcinkevičiaus, Aušros Kumer ir Redos Raštutienės, kūrė skirtukus. Visų skirtukai išradingi ir vienas už kitą gražesni. Labai originaliai skirtukus sukūrė ketvirtokai. Vienoje skirtuko pusėje nupiešė žymią Lietuvos vietą, o kitoje nurodė QR brūkšninį kodą, kuriuos naudodami mokyklos partnerės Anglijos St Thomas More katalikiškos pradinės mokyklos mokiniai galės išsamiau susipažinti su paminėta vietove.

Lauksime mokyklos partnerės mokinių pagamintų skirtukų.

 Bibliotekos informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė

Tue

06

Nov

2018

Kur miega talentas...

  Spalio 22 dieną į šiltą popietę Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekoje rinkosi 6a klasė, mokytojai, bibliotekos darbuotojai, administracija ir kiti  džiaugsmingai sutikti Augusto Fiodorovo išleistos knygos "Magiškieji gyvūnai". Turėjome ir neeilinių klausytojų - Augusto mama atsivedė dar vieną šeimos narį - Belą (šveicarų zenenhundų veislės šunį).

 Augustas pasidalijo asmeninėmis įžvalgomis, kaip gimsta knyga, jos veikėjai, idėjos. Augustas ne tik rašo, bet ir pats iliustravo savo knygelę, nors pripažino, kad žurnalo  "Laimiuko" iliustracijos žymiai gražesnės. Jo kūrinius iliustravo vokietė  Rose Jūratė Koeth šiuo metu gyvenanti Olandijoje.

 Susirinkusius skatino būti drąsius, kūrybingus, nebijoti svajoti ir pavaduotoja Dalia Vizbarienė. Augusto Mama palinkėjo visiems nebijoti reikšti savo minčių, fantazuoti, svajoti pabrėždama, jog Jos sūnus nėra išskirtinis, tik labai daug skaitantis ir pats bandantis atrasti, kas jam šiuo metu smagiausia veikti. Knyga - kaip terapija Augustui: joje galima  kitaip pažvelgti į kasdienybę, kitaip save išreikšti.

 Smagiai pasibuvę, išglostę Belą, įsiamžinę atminčiai po arbatėlės grįžome į klases lavinti vaizduotės. Kas žino, kuriame kamputyje miega talentas...

  Anot Augusto, renginys pranoko jo lūkesčius.

 Mokytoja Beata Vėderienė

Tue

06

Nov

2018

Konstitucija gyvai

  Spalio 15 – 16 d. Šeduvos gimnazijos I – II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „KONSTITUCIJA GYVAI“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. Akcija vyko gimnazijos bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Vita Kasarauskienė paruošė parodą Konstitucijos dienai, mokiniai su istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Inga Dryžaite  nagrinėjo Lietuvos Konstituciją, ten išdėstytas nuostatas, laisves, teises, pareigas. Mokiniai, teiginius apie svarbias teises, laisves, pareigas, kitas vertybines nuostatas savais žodžiais išdėstė darydami plakatus, vaidindami, kurdami ketureilius. Savo sukurtus darbus jie pristatė klasės draugams. Akcijos pabaigoje neformaliojo švietimo organizatorė Dovilė Šerpetauskienė pasiūlė mokiniams pažaisti  žaidimą.

Mon

05

Nov

2018

Konstitucijos diena Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje

   Spalio 25 d. minime svarbiausio mūsų šalies įstatymo Konstitucijos dieną. Būtent šiame Lietuvos valstybės piliečius vienijančiame dokumente atsispindi mūsų laisvės ir demokratijos tvirtovė, siekis gyventi pagal visiems vienodas taisykles ir vertybes.

  Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje mokiniai dalyvavo viktorinoje, nes norėjo išbandyti jėgas bei pagilinti žinias apie pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Bibliotekininkė A. Abukaitienė pabrėžė, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turi žinoti pagrindinį Lietuvos įstatymą - Konstituciją, pirmiausia dėl savęs pačių, kad jos neišmanymas neapsunkintų gyvenimo.

Mon

05

Nov

2018

Spalis Dainų progimnazijoje

 Dainų progimnazijos bibliotekoje šį mėnesį rengiamos parodos, vyksta renginiai, netradicinės pamokos. 

  Mėnesio pradžioje kelias dienas iš eilės į biblioteką skubėjo progimnazijos pirmokai, jie „išlaikę egzaminus“ rinkosi savo pirmąją knygą. Pirmokus „egzaminavo“ 6-7 klasių mokinės, bibliotekos pagalbininkės.

   4 c klasės mokiniai su mokytoja Virginija Vaitkevičiene skaitykloje pristatinėjo perskaitytas knygas. Žiūrėjo filmuką apie bibliotekininko specialybę, gėrėjosi skaidrėse rodomomis gražiausiomis pasaulio bibliotekomis.

    Spalio 18 d. 3 e klasės mokiniai su mokytoja Rasa Solovjoviene paniro į Barono Miunhauzeno nuotykius: žiūrėjo filmo ištraukėlę, klausė skaitomos ištraukos iš knygos „Baronas Miunhauzenas“ ir piešė Miunhauzeno melagystes.

  Biblioteką puošia keramikos būrelių mokinių darbai  (mokytoja S. Motuzaitė – Jurienė, G. Petronaitienė ). Demonstruojami 2 e klasės (mokytoja Inga Petrukonienė) mokinių piešiniai„Rudenėlis“, 3 c klasės (mokytoja Lina Mateikienė) mokinių paroda „Rudenėlio spalvos“. Parodos dažnai keičiamos, nes trūksta demonstracijoms vietos.

         Vyksta ir kitos veiklos, mokyklos bibliotekos populiarinimas, skaitymo skatinimas.

                                                       Bibliotekos vedėja R. Vainauskienė

Mon

05

Nov

2018

O kodėl mes mylime savo, Telšių „Ateities" progimnazijos, biblioteką?

  Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija paskelbė 2018 m. mokyklų bibliotekų mėnesio temą - Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“. Lietuvos mokyklų darbuotojų asociacija palaikė šią iniciatyvą. Ir mes palaikome! Ir dalyvaujame! Kuriame savo bibliotekai, nes ją mylime.

  O kodėl mes mylime savo mokyklos biblioteką? Čia daug tyliųjų mūsų draugų – knygų. Čia šilta. Ir šviesu. Dar ir tylu. Galima pasilsėti nuo triukšmo ir tyliai pabūti su knygomis arba savo mintimis. Čia jauki erdvė. Gali žaisti stalo žaidimus, ruošti pamokas. Čia būna daug parodų – surandame ir apžiūrime savo ir savo draugų darbelius. Čia galima pasislėpt nuo blogo oro, kai laukiame autobuso ar atvažiuojančių tėvelių. Galime tiesiog žvelgti pro langus ir ramiai svajoti ar kurti planus kitai dienai. Tiesiog – kada nori, tada ir ateini į biblioteką. Ir čia niekada nepasijusi vienišas, nes aplink tave šimtai draugų – knygų...

  Mūsų mokyklos bibliotekoje jau vyksta bibliotekų mėnesio aktyvios ir įdomios veiklos. Mūsų pradinukai pirmieji pasveikino biblioteką su švente ir įrodė, kad myli savo mokyklos biblioteką. - jie jau padovanojo bibliotekai savo sukurtus knygų skirtukus. O buvo taip...1a klasės vaikai prisiminė ir piešė skirtukuose pasakų herojus (mokytoja Alfreda). Apie pasakas kalbėjo ir pasakų knygoms skirtus skirtukus sukūrė ir 1b klasė (mokytoja Elona). Knygų saugojimui skirtus skirtukus kūrė 2a klasė (mokytoja Dalia). Jie juos dovanojo ir bibliotekai, ir pasiliko sau – juk ir vadovėlius reikia saugoti! Mokytoja Ingrida su savo 2b klasės vaikučiais kalbėjo ir dalinosi žiniomis apie bibliotekas, knygas, knygų skirtukų rūšis. Visa klasė pasirinko fraktalų ir ornamentikos techniką ir sukūrė savo klasės knygų skirtukus. 3a klasės mokiniai ir mokytoja Rasa patys liko sužavėti savo kūrybiškumu ir  netikėtu rezultatu. Jie prisipažino, kad buvo gaila skirtis su savo darbeliais.  Bet kartu nutarė, kad savo mokyklos bibliotekai nieko negaila. Ir prižadėjo, kad dar aktyviau lankysis bibliotekoje ir būtent čia džiaugsis savo darbo rezultatu. Moka piešti, dekoruoti ir prašo apžiūrėti bei pasidžiaugti savo kūrybos skirtukais ir 3b klasė (mokytoja Rasa). „Gražūs skirtukai motyvuoja skaityti ir saugoti knygutes“ – taip sako 4b klasė (mokytoja Gražina). Kad skirtukai padės pamokose greičiau susirasti reikalingą puslapį, puikiai supranta 4a klasės vaikai ir mokytoja Zita. Taigi bibliotekoje šiomis dienomis šeimininkauja skirtukai.  Bibliotekininkė juos vėliau dovanos pirmokų tėveliams per mokyklos bibliotekos pristatymą.

  Mes mylime savo biblioteką ir neįsivaizduojame savo mokyklos be jos ir be bibliotekininkės Vandos, kuri pati pirmoji perskaito visas knygas, dėl to gali mums padėti išsirinkti pačia geriausią knygą...

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Kasparavičienė

Telšių ,,Ateities“ progimnazija

Mon

05

Nov

2018

Tauragės mokyklų bibliotekininkų išvyka į Neringos gimnaziją

 Susitikimo metu bibliotekininkės buvo supažindintos su įvairiomis renginių organizavimo formomis, patirties sklaida, vaizdinių priemonių demonstravimu ir aptarimu. Buvo kalbama apie tolesnį bibliotekininkų bendradarbiavimą ir dalijamasi gerąją patirtimi.

Ačiū gimnazijos direktoriui S. Survilai, raštinės administratorei B. Žarnauskienei, bibliotekininkei Angelei Pocevičienei už šiltą priėmimą. Tauragės bibliotekininkų metodinio būrelio vardu Danguolė Jucikaitė.

Tue

23

Oct

2018

Penktokams – fondo „Švieskime vaikus“ knygos

  Praėjusią savaitę vaikų  labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ atsiųstos knygos  į Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteką buvo pristatytos penktų klasių (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f) mokiniams. Lietuvių kalbos mokytojos B. Mozurkevičienė ir L. Norgailienė paakino penktokus domėtis lietuvių autorių kūryba, nes jų kūriniuose atsiveriantis pasaulis yra artimas mūsų – lietuvių – patirčiai. Mokyklos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė papasakojo apie dainininko Andriaus Mamontovo ir politiko Ramūno Karbauskio 2013 metais įkurtą fondą, kurio pagrindinis tikslas – formuoti lietuvių autorių vaikų bibliotekėles, o jose mažiesiems (orientuojamasi į vaikus iki 12 metų) būtų skiepijama meilė knygai, įgyjama žinių iš įvairių sričių. Be gerai žinomų vaikų rašytojų Kazio Sajos „Peštukai ir nykštukai“, Stepo Zobarsko pagal lietuvių liaudies pasaką parašytos „Brolių ieškotojos“, daug naujų autorių knygų. Rebekos Unos „detektyvinėje“ istorijoje „Kiemo seklys Tomas (ir Valius)“ pasakojama apie vaikų išmonę sekti vyresnius žmones. Živilės Miežytės „Vilniaus Vilnius“ vaizdžiai atskleista sostinės istorija iki mūsų dienų: gražiai iliustruotoje knygoje užrašai lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, hebrajų... kalbomis. Parodoma, kiek įvairiausių tautų žmonių gyveno Vilniuje. Vaikų labai mėgstamos knygos apie gamtą. Rūtos Montvilaitės „Septyni paukščių įstatymai“ paprastai porinama apie paukščių elgesį. Kitoje „Patisonas Dublis ir cukinija Sprakselina iškeliauja“ (autorė Marija Monika) daržovės tampa pasakų personažais. Bibliotekininkė pristatė visas gautas knygeles ir mokiniai kai kurias pasirinko skaityti. Penktokai jau žino, kas kiekvienas mokinys per mokslo metus turi perskaityti 10 kūrinių.

Bibliotekininkė Danutė Petkuvienė knygų pristatymo pradžioje akcentavo, kad „Mokomės skaitydami“, o pabaigoje – „Skaitydami išmokstame“. Kiek išmokstama, matyt, priklauso ir nuo požiūrio į skaitymą šeimoje. Yra nemažai mokinių, kurie turi savo bibliotekėles namuose ir skaito nuolat. Na, o dainininko A. Mamontovo ir politiko R. Karbauskio sumanymas skatinti vaikus skaityti dar vaikystėje – tikrai pagirtinas.

Birutė Kelpšaitė

Mon

15

Oct

2018

Ką pasakoja knygos „Žiburio" gimnazijoje

  Spalio mėnesį Šakių Žiburio" gimnazijos bibliotekininkės parengė parodą „Ką pasakoja knygos?“. Joje - knygos išsiskiriančios savo išvaizda, poligrafinėmis galimybėmis, paskirtimi. Senos knygos, pačios savaime jau yra istorija. Eksponuojamos  knygos su įrašais, žymių žmonių parašais, keliavusios su karo emigrantų banga, pabuvojusios Amerikos lietuvių bibliotekose ir vėl sugrįžusios į Lietuvą, padovanotos gimnazijos bibliotekai.

 Knyga gali būti ir išraiškingas fotografijos objektas. Tokių kadrų ieškojo trečiokai ir ketvirtokai, o ketvirtokė Auksė sukūrė šiam mėnesiui skirtą plakatą. Pirmokai ir antrokai įsitraukė į tarptautinį skirtukų mainų projektą. 

 Savo mintis apie meilę mokyklos bibliotekai mokiniai rašo ant rudeniškų lapų, o bibliotekininkės ragina nepjauk grybo, skaityk knygą!"

Mon

08

Oct

2018

Skaitau Mokytojui!

 Štai ir prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo, kai gamtoje sodrią žalumą pakeitė gelsva aukso spalva, visur pajutome rudens alsavimą. Artėjančios Mokytojų dienos proga spalio 4 dieną Šeduvos gimnazijos bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Skaitau Mokytojui!“ Ypatingą nuotaiką sukūrė išpuošta biblioteka: raustantys rudeniniai  klevo lapai, svyrančios šermukšnių šakos, jurginai ir gražiausios mokinių mintys bei pamąstymai mokytojams. Visą dieną mokykloje skambėjo šilti žodžiai, nuoširdūs linkėjimai. Nuostabias literatūrines kompozicijas kartu su mokiniais kūrė mokytojos Aušra Mickutė ir Diana Variakojienė.

Mokytojai ir mokyklos darbuotojai dar kartą įsitikino, kokie gabūs ir nuostabūs gimnazijos mokiniai, kiek daug tarp mūsų tikros meilės ir prisirišimo. Ši šventinė diena paliko malonių įspūdžių, priminė, kaip gera būti mokytoju.

 Vita Kasarauskienė, Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Mon

08

Oct

2018

Atrask mylimiausią knygą Josvainių gimnazijos bibliotekoje

Read More

Mon

08

Oct

2018

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekos „Baltojoje nišoje“ – gimnazistės tapybos darbų paroda

  Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekos galerijoje „Baltoji niša“ atidaryta  gimnazijos abiturientės Eglės Pilkauskaitės tapybos darbų paroda „Veidai minioje“. Nuo trylikos metų susidomėjusi daile Eglė pernai baigė Panevėžio dailės mokyklą, sustiprintos tapybos kursą. Gimnazijos bendruomenė jau įpratusi, kad pertraukų ir renginių metu Eglę dažnai galima pamatyti su bloknotu rankose, vis kažką paišančią. Bene labiausiai mergina ir mėgsta piešti veidus, pagauti žmonių nuotaikas, fiksuoti įdomesnes išraiškas. Dalis jos darbų ir demonstruojama „Baltojoje nišoje“. Parodą ir Eglės kūrybą pristatė Bibliotekos-informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė.

  Parodos autorę sveikinę mokytojai, mokyklos direktorius Rimtas Baltušis apibūdino ją kaip itin spalvingą, savo nuomonę ir savitą stilių turinčią gimnazistę, gabią mokslams, muzikai ir teatrui, kuriančią eiles. Eglė dainuoja gimnazijos chore, groja gitara, vaidina teatro studijoje. „Esi plaukianti prieš srovę, tokia ir išlik, nes tokie žmonės pasaulį stumia į priekį – nieko gero iš tų, pakampėse tyliai sėdinčių pilkų žmonių“, - sakė dramos studijos  vadovė Regina Švagždienė, atvedusi Eglę į teatro pasaulį.

  Ši paroda – jau antroji Eglės Pilkauskaitės  kūrybos kelyje. Metų pradžioje buvo atidaryta jos paroda „Be rėmų“ Panevėžio atviroje jaunimo erdvėje prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos.

 Panevėžio r. Velžio miestelio bibliotekos bibliotekininkė Birutė Kronienė

Mon

08

Oct

2018

Verbum librum. Homo liber

  2019 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bendruomenei buvo pristatyta Šiaulių valstybinės kolegijos studentų paroda „Verbum librum. Homo liber. Laisvas žodis. Laisvas žmogus“.

  Šiandieninis jaunimas – laisvas ir kuriantis – sau, kitiems, tėvynei, pasauliui. Organizacijos komunikacijos ir Tarptautinio verslo studijų programų studentai kartu su katedros lektore Gintare Kulbeckiene pristatė savo kūrybą.  Nuotraukose  – patys jaunieji kūrėjai. Lakoniškuose tekstuose – mintys apie laisvės prasmę ir esmę, kiekvieną iš mūsų supančio pasaulio suvokimą, vykstančius procesus ir asmenį santykį su jais. Visus tekstus galima perskaityti nuotraukose, kurie užrašyti „Signato“ šriftu, atkurtu pagal Vasario 16-osios akto rankraštį,  padovanotu visiems laisviems žmonėms Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo proga.

  Parodą padėjo organizuoti skyriaus bibliotekininkė Asta Abukaitienė. Ji taip pat pakvietė į skyriaus bendruomenę perskaityti Liudo Mažylio veiksmo dokumentikos knygą „99 metai po įvykio“ bei pasidomėti Lietuvos Nepriklausomybės Akto radimo istorija.

Fri

28

Sep

2018

Apie mus rašo

 "Švietimo naujienų" elektroniniame leidinyje 2018 m. rugsėjo 27 d. publikuotas LMDDA valdybos straipsnis apie mokyklų bibliotekų reikšmę šiuolaikiniame ugdyme ir Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkės Kristinos Brazauskienės įspūdžiai iš  tarptautinės konferencijos „Informacija, inovacijos ir mokyklų bibliotekų įtaka“, vykusios Stambule.

Plačiau skaitykite http://www.svietimonaujienos.lt/informacija-inovacijos-ir-mokyklu-biblioteku-itaka/

Mon

08

Jul

2019

Leidiniai, kurie išlaisvina dvasią, mintį...

  Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklą pasiekė išliekamąją vertę turintys leidiniai. Iš savo asmeninės bibliotekos leidinius atrinko ir atsiuntė kunigas, disidentas Robertas Grigas. Tai istorinis „Atgimimo“ laikraštis, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, savaitraščio „Atgimimas“ 30-čiui ir Romualdo Ozolo gimimo 80-čiui paminėti, išleistas 2018 m. spalio mėnesį, dailininko Antano R. Šakalio kūrybinių darbų aplankas „Lietuva. Mokslas. Istorija“. Žavėjausi poetui, tautinio sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai, poetui, dramaturgui, visuomenės veikėjui Adomui Mickevičiui skirtais atvirukų rinkiniais. Sielą šildo intelektualus žurnalas „Kelionė“ ir paties kun. Roberto atsiųstas atvirukas su prasmingu tekstu ir kiti leidiniai.

   Godžiai sklaidžiau „Atgimimo“ puslapius... Su informacijos vartotojais negaliu nepasidalinti  poeto, dramaturgo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus mintimis:“ ... žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

  Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rūpesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

  Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą ir po jo vėliavom – viešumo ir demokratijos vėliavom – siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.“

   Dėkojame kunigui R. Grigui už supratimą, dvasingumą ir dovanotus leidinius.

   Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Wed

03

Jul

2019

Radviliškio bibliotekininkai grožėjosi Telšių miesto puošmenomis

Read More

Wed

26

Jun

2019

LMBDA valdybos pasitarimas

  Birželio 25 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekoje rinkosi Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA)  valdyba. Susirinkimo metu buvo svarstomi visiems mokyklų bibliotekų darbuotojams aktualūs klausimai. Buvo daug diskutuota dėl mokyklų bibliotekų koncepcijos kūrimo ir dėl mokyklų bibliotekininkų statuso švietimo įstaigose. Šiam klausimui spręsti į darbo grupę Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijoje buvo išrinkti asociacijos atstovai. Taip pat buvo aptariami asociacijos dalyvavimo tarptautinėse mokyklų bibliotekininkų organizacijose klausimai, kalbėta apie IFLA/UNESCO gairių mokyklų bibliotekoms vertimą į lietuvių kalbą. Siūlytos įvairios idėjos spalio mėnesio (mokyklų bibliotekų mėnuo) veikloms. Valdybos narės apžiūrėjo "Žiburio" gimnazijos istorijos centrą, lankėsi Zyplių dvare.  

Fri

07

Jun

2019

Nutarta sudaryti darbo grupę Mokyklų bibliotekų koncepcijai rengti

  Birželio 6 d. LMBDA dalyvavo susitikime su ŠMSM ministru A. Monkevičiumi ir ministerijos specialistais. Buvo aptartos mokyklų bibliotekų ateities perspektyvos. Kalbėta, kad vieno modelio nebus, bus atsižvelgta į mokyklos dydį, vietos bendruomenės poreikius, mokyklos bibliotekos inovatyvumą ir norą keistis, teikti kitokias paslaugas. Labai svarbus ir mokyklos direktoriaus bei vietos savivaldybės požiūris į mokyklos bibliotekos reikšmę ugdymui. Taip pat kalbėta apie mokyklos bibliotekininko statusą, galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją ir tapti pedagoginiais darbuotojais. Buvo svarstomi įvairūs variantai, kaip galėtų vadintis pareigybė: bibliotekos mokytojas, informacinių komunikacinių technologijų koordinatorius, informacijos komunikacijos koordinatorius. LMBDA išreiškė susirūpinimą dėl etatų mažinimo, išryškino jungimo su viešosiomis neigiamus aspektus. Buvo aptarti atlyginimo kėlimo klausimai. Pagal Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategiją numatyta, kad mokyklų bibliotekininkų, kaip ir kitų viešojo sektoriaus kultūros ir meno darbuotojų, atlyginimai nuo 2020 metų vidutiniškai būtų didinami 15 proc.

 Džiugina tai, kad ŠMSM ėmėsi atsakomybės spręsti dešimtmetį vilkintus klausimus. Buvo nutarta sudaryti darbo grupę Mokyklų bibliotekų koncepcijai rengti. 

Fri

24

May

2019

Projektas „Žaidžiam prekinį ženklą“

  2019-05-22 d.  Utenos A. Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko mokinių, dalyvavusių 2018-2019 m. m. kūrybiniame verslo projekte „Žaidžiam prekinį ženklą“, apdovanojimas, veiklų aptarimas.

 Projekto organizatoriai: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė, UAB First Priority ir buvęs mokinys Mindaugas Kriščiūnas dėkojo visiems dalyvavusiems mokiniams ir padėkos prizais apdovanojo aktyviausius žaidėjus.

 Padėkos prizus gavo mokiniai :  Amandas Slabšys, Kornelija Miškeliūnaitė, Lėja Šapolaitė, Paulina Šinkūnaitė, Augustė Markūnaitė, Meida Mikalauskaitė, Arnas Kudrevičius, Pijus Gogelis ir Orinta Klimašauskaitė.

   Nuo Rugsėjo mėnesio šis žaidimas bus žaidžiamas visoje Lietuvoje kartu ekonomikos praktinėmis pamokomis. Mūsų gimnazijos mokinių dalyvavimas ir indėlis projekte buvo labai vertingas, konstruojant būsimo žaidimo etapo modelį, kuris bus pristatytas visoje Lietuvoje.

Bibliotekos informacija

Thu

23

May

2019

Pirmokai skaito poeziją

  Skaitytojų ugdymas – kryptinga, bendra bibliotekos, pedagogų ir moksleivių veikla, kuria siekiame, kad skaitymas taptų malonumu ir atgaiva sielai, pažinimo ir kūrybos džiaugsmu,  taip pat formuotų bei tobulintų skaitytojo asmenybę. Ta proga gegužės 15 dienos popietę Šeduvos gimnazijos pradinukai skubėjo į tradicinius pirmokų poezijos skaitymus „Aš –pirmokas“. Buvo labai smagu išbandyti savo kūrybinius gebėjimus eilėraščių skaitymo konkurse, kurį organizuoja Šeduvos gimnazijos biblioteka.

Read More

Mon

13

May

2019

Linkėta nebijoti ,,sužvaigždėti“

  Po tilstančią Tauragės Žalgirių gimnaziją virpuliavo smuiko muzika – šitaip vydama jaudulį savo kūrybos popietę bibliotekoje, minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, pradėjo pirmokė Kornelija Mikalauskaitė. Mergina apdovanota ne vienu talentu – jos piešiniai -„gyvi“ lyg nuotraukos, poezija ir proza – išraiškingos ir ne paaugliškai gilios. Kornelija turi parašiusi kūrinį „Rafaelis Morganas“  drąsiai pretenduojantį  tapti knyga, su kuriuo rudenį, kartu su 56 pretendentais iš visos Lietuvos, dalyvavo jaunųjų rašytojų mentorystės konkurse „Mano knyga bus!“. Finale šešiolikmetė su savuoju kūriniu pripažinta nugalėtoja. Mergina išsitaria rašanti II-ją jo dalį. Ir nors laiką reikia dalinti ant tiek daug dalykų: uoliai ruošiamų pamokų, muzikos mokyklos, pomėgio piešti bei olimpiadų, konkursų, muzikos festivalių– Kornelija tiesmuka: ,,Nereikia manęs gailėti“ ir, anot jos kūrinio pagrindinio veikėjo Rafaelio: ,,man gera taip gyvent“.

  Į popietę susirinkę draugai ir mokytojai dalijo ne tik linkėjimus, šnabždėjo patarimus ir gražbyliavo drąsindami nebijoti sužvaigždėti… Svarbiausias prašymas buvo – „,nenustok kurti“. Nes žvelgiant į piešiniuose pavaizduotų žmonių akis ar klausantis smuiko muzikos, vėliau -  ištraukų iš kūrinio, jautei: gautomis kūrybinėmis galiomis reikia dalintis.

 Žalgirių gimnazijos bibliotekininkė

Diana Kazlauskienė

Fri

10

May

2019

Šakių rajono moksleiviai skaito!

 Gegužės septintą dieną Šakių rajono moksleiviai prisijungė prie respublikinės akcijos „Lietuva skaito“. Saulėtą rytmetį į J. Lingio parką sugužėjo nemažas pulkelis jaunimo iš devynių rajono mokyklų ir daugiafunkcių centrų. Nešini lauknešėliais, plakatais su mokyklų atributika, paruoštais „namų darbais“, knygų mylėtojai susirinko į knygos ir viešo skaitymo šventę, skirtą paminėti Spaudos atgavimo dieną ir Vietovardžių metus. Moksleiviai garsiai skaitė  legendas, padavimus ir senolių pasakojimus apie Zanavykų krašto vietovardžių kilmę. Šventės dalyviai mėgavosi gražiu oru, gyvu žodžiu ir linksma draugų bei bendraminčių kompanija.                                                                          Šventės pabaigoje dideliame rajono žemėlapyje moksleiviai pažymėjo legendose ir padavimuose paminėtus vietovardžius. Bundančios gamtos žaluma ir saulėta diena paliko šviesų ir gražų įspūdį – skaitymo švente džiaugėsi tiek vaikai, tiek jų mokytojai ir bibliotekininkai. Visiems buvo labai gera kartu pajusti skaitymo malonumą bei knygos bičiulių bendrystę. Nuoširdų AČIŪ tariame visiems dalyvavusiems -  mažiems ir dideliems skaitovams, juos ruošusiems mokytojams, klausytojams ir mūsų darbštiems rajono mokyklų  bibliotekininkams. Šventės organizatorius - Šakių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis.

Thu

09

May

2019

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

  Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam lietuviui primena tuos 40 metų, kai carinė rusų valdžia buvo uždraudusi mūsų tautos brandą liudijančius ženklus – kalbą, knygą, spaudą, laisvą žodį.

  Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje taip pat pažymėta ši ypatinga data – bibliotekoje vyko popietė „Augu skaitydamas“, joje dalyvavo 3c klasės mokiniai. Buvo prisiminti su šia data susiję istoriniai Lietuvos faktai bei įvykiai. Diskutuota, kodėl savo kalbą reikia saugoti ir gerbti. Aptartas dramatiškas lietuviškos knygos kelias bei knygnešių ir daraktorių nuopelnas, kuriam turime būti dėkingi už tai, kad šiandien mes kalbame savo gimtąja kalba. Bandyta išsiaiškinti, kokios grėsmės yra šiandien mūsų gimtajai kalbai. Po diskusijos mokiniai sprendė kryžiažodį apie knygas bei susikūrė penkių pirštų knygos atrankos metodą. Popietė baigėsi išvada, kad reikia gerbti, rašyti, skaityti, kalbėti viena seniausių, pačia nuostabiausia mūsų gimtąja – lietuvių kalba.

  Minėdamos šią svarbią lietuviškai knygai dieną 7-8 klasių mokinės su bibliotekininke vyko į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, kur turėjo galimybę susitikti su prozininke, eseiste, jaunimo rašytoja, metų knygos paaugliams autore Daina Opolskaite. Autorė papasakojo kaip ir kada užsimezgė jos ryšys su knyga, kalbėjo apie savo kūrybą, ryšį su paaugliais, kodėl pasirinko būtent tokį žanrą ir tematiką, pristatė savo knygas, bendravo su auditorija. Rašytoja pažymėjo, kad skaitantis žmogus dažnai būna ir rašantis, kuriantis žmogus. Ji palinkėjo sau ir kitiems rašytojams parašyti tiek knygų, kad kiekvienas paauglys rastų sau tinkamą. Renginį moderavo prof. Dž. Maskuliūnienė.

       Bibliotekos vedėja Ala Norvilienė

Thu

09

May

2019

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bei akcija „Lietuva skaito!“ Utenoje

Read More

Thu

09

May

2019

Apie kelionę į Švediją, bendrystę ir mokyklų bibliotekų problemas

     Ne viena išvyka nepraeina be įspūdingų patirčių, apmąstymų. Kai kelte priėjęs vienas šiaulietis ėmė spėlioti, kokios mes profesijos, buvo aišku, kad pašnekovas gerai išmano švietimo srities reikalus ir problemas. Mūsų pašnekovas net pabrėžė: „Bibliotekininkės gi neplauks į Švediją...“ Tai atsakymas apie menką atlygį už mūsų darbą, o jis nėra toks jau ir lengvas, o ypatingai švietimo įstaigose.

   Ir vis dėlto Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojos aplankė Stokholmą – didžiausią Skandinavijos šalių miestą, didžiulį jūrų uostą! Plaukiant laiveliu susipažinome su pačiais svarbiausiais Švedijos sostinės istoriniais ir kultūriniais objektais. Aplankėme labiausiai lankomą visoje Skandinavijoje laivo „Vaza“ muziejų, vienos žymiausių vaikų rašytojų pasaulyje Astridos Lindgren muziejų.

   Išėjus iš A. Lindgren muziejaus pajutome, kaip dažnai pėdina pavargusi Kasdienybė, apsirėdžiusi Monotonijos drabužį. Kaip dažnai mums norisi gyventi kitaip... Kai sukamės darbų rutinoje, dažnai mes trokštame sugrįžti į švedų rašytojos A. Lindgren kūrybos pasaulį. Mums tampa mieli Pepės Ilgakojinės nuotykiai ir niekada nepabostančios Mažylio ir Karlsono išdaigos. Tuomet ir Kasdienybė apsirėdo šventinį drabužį, tuomet ir eiti lengviau, ir gyventi šviesiau, ir dirbti norisi kūrybiškiau.

   Vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas, vadovėlių autorius Kęstutis Urba pasakojimu papildė mūsų žinių kraitę apie švedų rašytoją A. Lindgren. VU dėstytojas K. Urba kelionėje nešykštėjo šmaikščių pastebėjimų. Ir kas gi nenori mintimis sugrįžti į vaikų literatūros pasaulį... Čia gal ir labiausiai tiktų amerikiečių rašytojo, eseisto Edvardo Abėjaus mintis: „Dauguma žmonių mano, kad, jei jie būtų kitoje vietoje ar turėtų kitą darbą, jie būtų laimingesni. Semkitės laimės iš to, ką jūs darote dabar, ir neatidėliokite džiaugsmo ateičiai“. Šiandien tai pamąstyti verta mums visiems...

      Edukacinėje išvykoje skaitytas ne vienas pranešimas. Išvykos dalyviai nemažai informacijos sužinojo apie Lietuvos ir Švedijos sąsajas, rašytoją spaudos darbuotoją, dvasininką Juozą Tumą-Vaižgantą, poetą, vertėją, literatūros kritiką Alfonsą Nyka-Niliūną, Pasaulio lietuvių metams organizuojamas priemones ir kitus programoje numatytus klausimus. 

    Dažnai taip jau būna, kad kiekvienoje išvykoje būna įvairiausių netikėtumų, įvairių patirčių. Ir visiems kitaip... Netikėta buvo kelionės pabaiga. Kalbėję apie poeto, vertėjo A. Nyka –Niliūno asmenybę dar giliau žinias įprasminome, užsukdami į Utenos krašto kapines, aplankyti poeto ir jo artimųjų kapo. 

     Įdomi lemtis, profesiniai klausimai nepaleidžia... Grįžus iš kelionės, el. paštu gavau kadenciją baigusio Rokiškio r. savivaldybės mero Antano Vagonio laišką – nuorodą perskaityti žurnalistės Indrės Jurčenkaitės straipsnį „Valdžios galvos skausmas: VU bibliotekininko alga į rankas – 450 eurų“. Džiaugiausi, kad baigusiam kadenciją rajono vadovui tebėra svarbios mūsų problemos. Džiaugiausi ir (LMBDA) vadovės Žanetos Pratusevičienės aktyvia veikla, gyvybingumu, nenurimstančiu noru degti, ieškoti, spręsti Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų problemas. Tai tik keli akcentai iš minėtosios edukacinės išvykos. Laikas nestovi vietoje. Mes daug galime, mes valdome pasaulio išmintį. Daug dalykų priklauso nuo mūsų pačių. Tad visiems savo veiklose ir norisi palinkėti išminties...

 Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos

bibliotekos vedėja 

Thu

09

May

2019

Respublikos mokyklų bibliotekininkų viešnagė Pepės Ilgakojinės gimtinėje

  2019 m.  balandžio 26-28 d. pusšimtis Lietuvos mokyklų bibliotekininkų  lankėsi Švedijoje. Kelionę organizavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė. Edukacinės išvykos - seminaro ,,Prie Baltijos – už Lietuvos“ idėją palaikė Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. Kelionėje dalyvavo  Nacionalinės  M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė,  žinomas vaikų literatūros specialistas profesorius Kęstutis Urba, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Žaneta Pratusevičienė. Išvyka buvo skirta  Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti. Kelionės tikslas - bendruomeniškumo stiprinimas tarp Lietuvos mokyklų bibliotekininkų. Trijų dienų išvykos metu buvo siekiama geriau pažinti Švedijos gamtą ir kultūrą,  aptarti bibliotekų pasaulio naujienas, pasidalyti gerąja darbo patirtimi.

 Į V. Gudelienės kvietimą atsiliepė vienuolikos rajonų mokyklų bibliotekininkai, atstovaujantys visai geografinei Lietuvai. Keliauti pasiryžo ne tik molėtiškiai, ukmergiškiai ar anykštėnai, bet net alytiškiai ir šakiečiai...

Read More

Thu

09

May

2019

Popietė Utenos RPM centre „Iššūkiai ir inovacijos mokyklos bibliotekininko darbe“

   Biblioteka, kaip institucija vykdo savitą, tik jai būdingą funkciją – tenkina vartotojų informacinius, kultūros, švietimo poreikius, tačiau įvykęs technologinės pažangos lūžis iš esmės pakeitė visų – ypač bibliotekininkų – darbo, gyvenimo ir bendravimo būdą. Apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria šiuolaikinis bibliotekininkas, savo gerąja patirtimi dalinosi Utenos rajono mokyklų bibliotekų metodinio būrelio bibliotekininkės, 2019 m. balandžio 9 d. susirinkusios į popietę „Iššūkiai ir inovacijos mokyklos bibliotekininko darbe“.

Read More

Thu

09

May

2019

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos renginys

Read More

Thu

09

May

2019

Lietuva skaito

   Šiemet visus Lietuvos miestus ir miestelius bei lietuvių bendruomenes užsienyje vėl vienijo Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojama skaitymo šventė šūkiu „Nudžiugink nors vieną knygą“. Ji vyksta kasmet nuo 2015 metų.

   Gegužės 6 d. Šeduvos gimnazijos biblioteka organizavo akciją „Lietuva skaito“ ir siekė skaitymo rekordo. Mokiniai dalyvavo skaitymo pamokoje: atsinešė knygą iš namų lentynos, pasiskolino iš draugo ar bibliotekos, rekomenduotą bendraamžių. Prireikė visos bendruomenės pagalbos.  Šia gražia akcija siekėme daugiausiai vienoje vietoje skaitančių žmonių rekordo. Kaip ir planavome, akcijoje dalyvavo apie 300 moksleivių ir mokytojų. Vėliau visi kartu stebėjome mokytojų Dianos Variakojienės ir Rūtos Šablevičienės režisuotą H. K. Anderseno pasaką „Nauji karaliaus rūbai“. Spektaklyje vaidino 6a klasės mokiniai.

   Knygos džiaugiasi, kai jas skaito. Tad labai smagu, kad jas nudžiuginome!

                                       Vita Kasarauskienė,

Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Read More

Mon

29

Apr

2019

Metų bibliotekininko vardas - mokyklos bibliotekininkei Rimai Noreikienei

 Balandžio 23 dieną M. Mažvydo bibliotekoje buvo  apdovanoti geriausi 2018 metų bibliotekininkai. Labai džiugu, kad toks įvertinimas pirmą kartą buvo suteiktas mokyklos bibliotekininkei, LMBDA  kūrėjai, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekininkei Rimai Noreikienei už aktyvios, modernios, šiuolaikinės mokyklos bibliotekos idėjų sklaidą, aktyvų tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant keisti mokyklos bibliotekos veiklą ir įvaizdį. 

Read More

Sun

28

Apr

2019

Bibliotekų savaitės metu Vilkaviškio rajono mokyklų bibliotekininkės plėtė akiratį

Read More

Tue

16

Apr

2019

Mokyklos bibliotekoje pražydo H.K. Anderseno pasakų medis

  Jeigu galvojate, kad šiandieną nebūna stebuklų –  tai labai klystate. Užsukite į Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos biblioteką įsitikinsite, kad jų yra. O viskas prasidėjo kai sumanėme švęsti danų rašytojo H.K. Anderseno gimtadienį... Pirmiausia buvo Tarptautinė vaikų knygos diena, Hanso Kristiano Anderseno gimtadienis, nuostabios jo pasakos, kurias skaitėme kartu garsiai ir po vieną.  Ir kiekvienas perskaitęs H.K. Anderseno  pasaką  galėjo išlankstyti iš popieriaus gervę (origami technika) ir ją pakabinti ant šakelės. Ir taip kartu auginti H.K. ANDERSENO PASAKŲ MEDĮ.   Šių gudrybių mažuosius skaitytojus mokė bibliotekininkė Violeta,  kuri labai įdomiai pasakojo apie garsųjį danų rašytoją, jo vaikystę ir pomėgius. Bibliotekos skaitytojai, o ypač ketvirtokai, padirbėjo puikiai. Ir viskas jiems sekėsi: ir skaityti, ir lankstyti, ir stebuklo laukti.  Sušildytos mažųjų skaitytojų rankelių suklegėjo ne tik mažosios gervelės, bet  pražydo ir vyšnių šakelės. 

Mon

15

Apr

2019

Gimnazistai pasitinka Pasaulio lietuvių metus

  Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos ugdytiniai ne tik dalyvauja gimnazijos gyvenime, bet jiems yra įdomios ir Lietuvoje vykstančios aktualijos. „Romuvos“ padalinio III d klasės gimnazistė Greta Minkevičiūtė dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams. Gimnazistė pristatė konkursui fotografiją „Pašaukimas“. 

Read More

Mon

15

Apr

2019

Popietė vaikų knygos dienai paminėti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje

Read More

Fri

05

Apr

2019

Tarptautinė vaikų knygos diena Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje

Read More

Fri

05

Apr

2019

Susitikimas su Lina Žutaute

Read More

Fri

05

Apr

2019

Knygos padeda neskubėti

     Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje vyko kūrybinio rašymo dirbtuvės –Tarptautinei knygos dienai paminėti. Patys drąsiausi, nebijantys iššūkių  1-10 klasių atstovai rinkosi į skaityklą išbandyti savo gebėjimų kūryboje. Nerti į fantazijos pasaulį ir kurti „Daiktų istorijas“ įkvėpė senų,  laiko dulkėm apneštų palėpės radinių ir knygų istorijos.

   Susikaupę, pamiršę pertraukų šurmulį, patogiai įsitaisę, stebėdami vandenyje plūduriuojančias žvakių liepsneles  ir pasijutę kažkaip kitaip, pradėjo tyliai šiurenti popierių. Taip gimė istorijos apie meškutį dėžėje, kalbančią gyvačiukę, senovinį parkerį, molinės ir cementinės  statulėlių meilę, triušiuką palėpėje, vazonėlių nuotykius.

      Jaunieji kūrėjai buvo pakviesti į šventę. Klausėsi mokytojos Sonatos skaitomos ištraukos, Agnės smuiko, Mykolo akordeono garsų. Rankose laikydami padėkas, o trys pirmųjų vietų laimėtojai ir piniginius prizus skirstėsi.

  „Tarptautinę vaikų knygos dieną palinkėkime vieni kitiems įdomių knygų. Bet taip pat – kad  ir patys būtume knygoms įdomūs! „(Kęstutis Kasparavičius).

   Rasa Kisielienė, Nijolė Čepukėnienė 

Fri

05

Apr

2019

Stabtelėkime stebuklingame pasakų pasaulyje

  „Knygos padeda neskubėti“, tokiu šūkiu ir Kęstučio Kasparavičiaus sukurtu plakatu šiais metais minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Šiai dienai paminėti Josvainių gimnazijos bibliotekininkė Sandra Jociuvienė pakvietė antros klasės mokinius į biblioteką atrasti tą ramybę su knyga, susipažinti su garsiausiu pasakininku Hansu Kristianu Andersenu, su jo istorija, pasiekimais, mums visiems taip gerai pažįstamais kūriniais. Mokiniai kalbėjo, kodėl svarbu skaityti, vardino jiems žinomas pasakas, kalbėjo apie dažniausiai sutinkamus knygų herojus, apžiūrėjo spaudinių parodą, susipažino su K. Kasparavičiaus šiai dienai skirtu plakatu. Pasiskirstę grupėmis, bendradarbiaudami stengėsi kuo daugiau sudėlioti knygų pavadinimų, visiems sekėsi skirtingai, bet buvo smagu ir tie kurie daugiau skaitė, kurie mokėjo susitarti, tiems ir sekėsi geriau, o renginio pabaigoje mokiniai pasirinko patikusių knygelių.

S. Jociuvienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija

Fri

05

Apr

2019

Šilti pašnekesiai ir edukacija

  Gyvename besikeičiančių informacinių technologijų laikmetyje, bet prisilietimas prie knygos, jos šnarančių lapų yra labai šiltas, artimas ir labai brangus. Nedidelis laiko tarpas nuo Knygnešio dienos – kovo 16-osios iki balandžio 2-osios – Tarptautinės vaikų knygos dienos. Šioms datoms paminėti organizuojama nemažai priemonių ir visos jos skiriamos knygai, skaitymui populiarinti. Dvi datos ir dvi asmenybės. Jurgis Bielinis – Lietuvos knygnešys, tituluojamas knygnešių karaliumi ir Danijos poetas, rašytojas, garsus pasakininkas Hansas Christianas Andersenas. Per jų gimimo dienas skiriama daug dėmesio knygoms. Paminėjus Knygnešio dieną ir pasitinkant Tarptautinę vaikų knygos dieną, kalbinau Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkę Dalią Laucienę ir menų mokytoją Ingą Vagonę. Išsirutuliojo šiltas ir atviras pokalbis.

Read More

Fri

05

Apr

2019

Vaikų knygos diena Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

  Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena. Lietuvoje ji švenčiama nuo 1993 metų garsaus danų pasakininko H. K. Anderseno gimimo dieną. Ta proga mokykloje lankėsi Tauragės krašto poetė Regina (Regina Bliūdžiuvienė), išleidusi jau 17 knygų, 8 – vaikams (visas jas parodė mokiniams). Visą gyvenimą dirbusi lietuvių kalbos mokytoja jau dešimt metų kaip atsidėjo savo pomėgiui – įvairiapusei kūrybai.

Read More

Tue

02

Apr

2019

Kviečiame jungtis prie projektų ir akcijų

Aplinkosauginis projektas „Atsakingas skaitytojas“. Plačiau

 

Gegužės 7-ąją visus Lietuvos miestus ir miestelius bei lietuvių bendruomenes užsienyje vėl vienys skaitymo šventė „Lietuva skaito!“. Plačiau

 

Naujas internetinis kursas: Socialinių medijų raštingumas pokyčiams.

 

  Seminaras „Kaip užtikrinti lygias galimybes mokymo priemonėse“. Seminaro tikslas – aptarti, į ką atkreipti dėmesį rengiant mokymo priemones, kad jose neliktų lyčių stereotipus įtvirtinančių nuostatų, kad vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių medžiaga skatintų lyčių lygybę.

 Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis iki balandžio 4 dienos el. p. adresu asta.birgelyte@upc.smm.lt

Wed

27

Mar

2019

Prašymas

  Prašome skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijai (kodas 303164157) ir tokiu būdu paremti asociacijos veiklą bei prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Primename, kad tai Jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) užpildykite ir pateikite formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms“ , parinkite kodą 2 – t.y. Paramos gavėjas ir įveskite kodą 303164157, bei skiriamą gyventojų pajamų mokesčio procentą 1% arba 2%. Prašymą pateikite iki 2019 m. gegužės 1 d. Dėkojame už Jūsų paramą! 

Wed

20

Mar

2019

Nominacijų šventė „Bibliotekos garbė“

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje netradiciškai švenčiama Knygnešio diena. Šiais mokslo metais vyko popietė „Bibliotekos garbė“. Tradiciniu LR Seimo nario Raimundo Martinėlio prizu už aktyvų įvairios mokslinės literatūros skaitymą apdovanota 4 d gimnazijos klasės moksleivė Eglė Sukauskaitė.

  Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis sveikino  2 d kl. gimnazistę Gabiją Saniukaitę. Gabija nominuota už „Ilgą skaitymo stažą“. Antrąjį prizą rajono vadovas skyrė abiturientei Karolinai Černiutei. Karolina išsiskiria nepaprastu mandagumu. Ji ir nominuota „Kultūringumo simboliu“.

  Kasmetiniai mūsų šventės rėmėjai – „Gimtojo Rokiškio“ redakcija. Prizais už aktyvų mokslinės literatūros skaitymą įvertintas 4 e kl. gimnazistas Danielius Kavoliūnas ir 1d kl. moksleivė Gintarė Rėčkutė. Juos sveikino redaktorė Nida Šulcienė.

  Netrūko ir šmaikščių nominacijų: „Mielas skaitymo atradimas“, „Kaimynų duetas“, „Nauja diena su spauda“, „Visur gerai, o skaitykloje geriausia“, „Garsinio skaitymo lyderiai“. Dėkojome mokytojams ir gimnazistams už dovanotas knygas, periodinius leidinius gimnazijos bibliotekai.

  Kasmetinė menininkės Rasos Arbas – Chamberlain (Los Andželas) premija įprasminanti rašytojos, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos literatūrinį palikimą ir skatinanti ugdyti kūrybinį mąstymą, literatūros  ir meno suvokimą bus teikiama per abiturientų išleistuves. Pernai gerbiamos menininkės premiją teikėme per Knygnešio dieną.

  Nominacija „Gimnazijos vardas pasaulyje“ įteikta mokytojai Ingai Vagonei. Su šia mokytoja kartu garsinome gimnazistų piešinius ne tik Lietuvos, bet užsienio lietuvių spaudoje („Amerikos lietuvyje“, Čikagos „Drauge“). Nominacijų šventė pasibaigė, darbai nesustoja. Jau rikiuojasi nauji nominantai, džiaugiamės jaunosios kartos prasmingomis iniciatyvomis...

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Wed

20

Mar

2019

Gimnazijos bibliotekoje paminėta Knygnešio diena

  Kovo 16-ąją švenčiame Knygnešio dieną, kadangi tą dieną gimė garsus Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. Bibliotekininkė Sandra su pirmokėliais pirmiausiai bandė išsiaiškinti, kas ta nelaisvė, kalbėjosi  kaip labai norisi būti savimi, supažindino su knygnešystės istorija, reikšme, papasakojo apie knygnešių darbą, drąsą ir pasiaukojimą. Vienas iš mokinių raiškiai perskaitė M. Muravjovo įsakymą apie lietuviškos spaudos uždraudimą, kartu visi pasižiūrėjo pažintinį įrašą apie knygnešius, aptarė, kaip sunku jiems buvo kirsti sieną. Pirmokai  galėjo patys pabūti knygnešiais ir žandarais, vienos grupelės slėpė supakuotas knygas, kitos jų ieškojo, buvo tikrai daug emocijų. Renginio pabaigoje bibliotekininkė skaitė mokiniams lietuviškus žodžius ir pirmokai išsirinkę jiems labiausiai patinkantį jį užrašė ir visi kartu priklijavę šiuos gražius, svarbius žodžius prie valtelių plukdė simboliniu Nemunu.

Sandra Jociuvienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija

Tue

19

Mar

2019

Seminaras "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui"

  Kovo 15 dieną vyko LMBDA (Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos) ir LAB (Lietuvos aklųjų bibliotekos) organizuotas seminaras  mokyklų bibliotekininkams "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui".  Savo patirtimi apie biblioterapijos metodų taikymą mokyklos bibliotekoje dalinosi Dalia Balčytytė - LAB informacijos išteklių centro vadovė. Praktinėje seminaro dalyje kalbėjome kaip priimti "kitokį" nei mes, su kokiomis problemomis jie susiduria. Susipažinome su LAB veikla. Lietėme Brailio raštu spausdintas knygas, rankų darbo knygeles, skirtas mažiesiems, turintiems regėjimo negalią. Garsinės knygos (kompaktinės plokštelės) -supakuotos dėžutėse, primenančiose "popierinę" knygą. Mums papasakojo daug gražių ir šiltų istorijų iš bibliotekos kasdienybės. 

 Po seminaro vyko ataskaitinis rinkiminis LMBDA susirinkimas. Susirinkimo metu naująja asociacijos pirmininke tapo Šakių "Žiburio" gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė. 

Tue

12

Mar

2019

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija – daugiausiai knygų skaitanti mokykla!

 Mūsų progimnazijos mokiniai visus metus dalyvavo Šiaulių miesto mokinių pilietinėje akcijoje „100 (per)skaitytų knygų Lietuvai“, kurią organizavo Šiaulių „Sandoros“ progimnazija. Jos tikslas – ugdyti mokinių skaitymo, pilietiškumo kompetencijas, skatinti mokinius domėtis lietuvių rašytojų kūryba, kviesti aktyviai skaityti lietuvių autorių knygas, dalytis skaitymo patirtimi. Šioje iniciatyvoje dalyvavo 11 Šiaulių miesto mokyklų. Išrinkta daugiausiai knygų perskaičiusi mokykla. Ši nominacija bei jaunimo ir suaugusiųjų atrakciono parko Fuga.lt įsteigtas prizas atiteko Šiaulių „Romuvos“ progimnazijai, kurioje perskaityta 1000 lietuvių autorių knygų! Daugiausiai knygų mūsų progimnazijoje perskaitė 8 klasių mokinės, Radvilė Vaigauskaitė ir Gabija Palujanskaitė, jos apdovanotos organizatorių prizais.

  Baigiamajame akcijos renginyje, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, gausiai susirinkusiems pilietinės akcijos dalyviams pristatyti šios gražios iniciatyvos rezultatai. Paskelbta, kad akcijos laikotarpiu perskaitytos net 3027 lietuvių autorių knygos! Išrinkta skaitomiausia knyga tarp visų 1-4 kl. mokinių – Lina Žutautė  ,,Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“, skaityta 46 kartus. Skaitomiausia knyga tarp visų 5-8 kl. mokinių – Kazys Binkis „Atžalynas“, skaityta 45 kartus. Skaitomiausia knyga tarp visų 9-12 kl. mokinių – Vincas Krėvė „Skirgaila“, skaityta net 85 kartus.

  Meninę renginio programą puošė nuotaikingas Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymas (vadovas Romualdas Žukauskas), Šiaulių šokių ansamblio „Želmenėliai“ šokėjai (vadovė Aldona Masėnienė), „Sandoros“ progimnazijos choristai bei atlikėjai (vadovė Rolanda Kalakauskienė). Renginyje dalyvavo ir vaikiškų knygelių rašytojas ir iliustratorius šiaulietis Dainius Šukys.

  Pasak „Sandoros“ progimnazijos bendruomenės, 100 perskaitytų knygų Lietuvai tapo 1000-iais perskaitytų knygų. Dėkoju visiems mūsų progimnazijos mokytojams bei mokiniams dalyvavusiems šioje prasmingoje bei gražioje iniciatyvoje ir tikiuosi, kad ne vienam vaikui pažadinome draugystę knygai.

                                           Progimnazijos bibliotekininkė Ala Norvilienė

Tue

12

Mar

2019

Aurimo Švedo knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ pristatymas Šakių „Žiburio“ gimnazijoje

  Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos skaitytojams šiemet pasisekė dukart. Pasisekė tuo, kad jie gavo naujos kategorijos - publicistikos ir dokumentikos, knygų rinkinį.  Jis tikrai neužsiguli lentynoje. Antrąkart pasisekė, kai  į susitikimą su skaitytojais atvyko knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ autorius Aurimas Švedas.

Read More

Wed

27

Feb

2019

Susitikimai prasmingai

  Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai rinkosi dviejų dienų susitikimams, kuriuos organizavo šio būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė. Pirmoji susitikimų diena prasidėjo Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Į susitikimą atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo sėkmės profesinių siekiamybių veikloje. Aptarė bibliotekų ataskaitų teikimą automatizuotam LIBIS bibliotekų statistikos moduliui. Bei kitus bibliotekininkams svarbius dalykus.

Read More

Wed

27

Feb

2019

Aš myliu knygą ir mokyklą

  Vasario 14 – oji – diena, kai visas pasaulis švenčia Valentino dieną. Skeptikai ją dažnai vadina išgalvota švente, tačiau tai nėra tiesa – ji turi savo ilgametę istoriją, kaip ir Šeduvos gimnazija, kuri šiais metais švenčia 100-metį. Ši Valentino diena, vykusi gimnazijos bibliotekoje, buvo skirta knygai ir gimnazijai.

  Valentino dienos rytą mokykloje sutikome su muzika ir gardžia arbata. Mokiniai vieni kitiems dalino gerą nuotaiką, šypsenas ir širdeles. Visą dieną pertraukų metu mokykloje grojo muzika ir veikė „Valentino fotostudija“, kur kiekvienas norintis galėjo įsiamžinti su savo draugais. Šios progos nepraleido ir mokytojai. Bibliotekoje veikė kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kartu su neformaliojo ugdymo organizatore Dovile Šerpetauskiene gamino širdeles ir ant jų rašė savo mintis apie mokyklą ir knygą. Didžiausias siurprizas laukė per ilgąją pertrauką. Mokiniai kartu su mokytojomis Diana Variakojiene ir Aušra Mickute paruošė ir atliko įspūdingą literatūrinę- muzikinę kompoziciją meilės tema.

  Labai smagu, kad šią šventę padėjo ruošti ir joje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Ne vienas po renginio pagalvojome apie tai, kad jeigu labiau vieni kitus mylėsime, gimnazija bus gražesnė, o mes joje laimingesni.

 Vita Kasarauskienė, Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Wed

27

Feb

2019

Pradinukų popietė su rašytoju Virgiu Šidlausku Vinco Kudirkos progimnazijoje

  Progimnazijoje jau tapo tradicija pasikviesti į svečius rašytoją. Šiais metais į susitikimą atvyko vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas.

  Virgis Šidlauskas – vaikų literatūros debiutantas. 2017 metais jo išleista knyga "Ulfas ir stebuklinga barzda" pateko į Metų knygos rinkimai 2017 geriausių vaikų metų knygos penketuką. Dar jis parašė knygeles "Slaptoji "Kornelijaus Van drebelio“ misija" ir "Ugnikalniukas ieško draugo".

  Rašytojas įdomiai ir patraukliai pristatė savo knygas, papasakojo, iš kur semiasi idėjų. Kiekvienos knygelės pristatymą lydėjo gitaros muzika ir daina, kuriai pritarė visi dalyviai, prieš tai prisiminę žodžius. Rašytojas vaikų dėmesį patraukė savo bendravimo maniera, pats piešė, grojo gitara ir dainavo kartu su mokiniais.

  Susitikimas su vaikų literatūros kūrėju pradinukams paliko neišdildomų įspūdžių. Po renginio mažieji dalyviai galėjo įsigyti autoriaus knygų su autografu, parašyti savo svajonę ant lapelio ir jį įmesti į tikro ugnikalniuko kraterį.

  Renginiui skirtas laikas prabėgo greitai, o susitikimo sėkmę liudija tai, kad tik išbėgę iš susitikimo mokiniai skubėjo į INDIGO miestą pasiimti knygelių, kurias pristatė rašytojas.

                          Edukacinio centro bibliotekininkė Gražina Ivanauskienė

Fri

15

Feb

2019

Saugesnio interneto diena Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekoje

Read More

Tue

12

Feb

2019

Akcija „Metų knygos rinkimai 2018“ Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

Akcija „Metų knygos rinkimai 2018“ jau eina į pabaigą. Kaip ir kiekvienais metais mūsų progimnazija aktyviai dalyvauja šioje iniciatyvoje. Šiemet ne tik patys įsigijome Metų knygų vaikams bei paaugliams penketukus, bet ir, bibliotekai pateikus paraišką, laimėjome vaikų knygų penketuką,  kuris buvo nupirktas šios skaitymo skatinimo programos lėšomis.

Kiekvienais metais mūsų progimnazijoje vis daugiau mokinių įsitraukia į  šią akciją. Šiemet trečiokai, ketvirtokai bei penktokai mokyklos bibliotekoje susipažino su šios skaitymo skatinimo programos esme, tikslu, su Metų knygų vaikams bei paaugliams penketukais bei aptarė, kaip galima pabalsuoti už labiausiai patikusią knygą. Susitikimų metu smagu buvo išgirsti, kad ne vienas mokinys žino apie šią akciją, ne vienas buvo jau  skaitęs pristatinėjamas Metų knygas, todėl galėjo aptarti, diskutuoti bei patys pristatyti savo bendraamžiams skaitytą kūrinį.

Read More

Tue

12

Feb

2019

Prezidentė apdovanojo aktyviausias "Knygų Kalėdų" dalyves

Read More

Thu

07

Feb

2019

Susitikimas „Šapokiukas visur šapokiukas“-2019

  Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais sausio 25 dieną į Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją sugrįžo buvę jos mokiniai – šapokiukai. Nepaisydami to, jog mokyklą baigė prieš penkerius, dvejus, ar net dešimt metų jie vis tiek su malonumu vėl žengė mokyklos koridoriais norėdami prisiminti tuos laikus, kai mokėsi, tobulėjo ir augo būtent čia.

Read More

Tue

29

Jan

2019

Renkame Metų knygą. Susitikimas su rašytoja Gabija Grušaite

  Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje viešėjo Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos „Stasys Šaltoka: vieneri metai“ autorė Gabija Grušaitė. Tai buvo puiki proga iš arčiau susipažinti su jaunąja kūrėja, kuri savęs rašytoja kol kas dar nelaiko (tai antrasis šios autorės romanas). Tačiau ši knyga jau yra gavusi Jurgos Ivanauskaitės premiją „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“ ir Penango literatūros pagrindinį prizą Malaizijoje už knygoje iškeltas šios šalies problemas.

  Kuo gyvena XXI a. jaunas žmogus? Kur jis ieško gyvenimo prasmės, laimės, meilės? Ar iš viso ieško? Atsakymus į šiuos klausimus galime bandyti surasti G. Grušaitės romane „Stasys Šaltoka: vieneri metai“. Jaunimui knyga apie Stasį Šaltoką patinka, kadangi parašyta jaunuolių prokalbe, kupina angliškų frazių. Vyresniosios kartos žmonėms pravartu ją perskaityti, kad galėtume pajausti kartų skirtumus ir pabandyti suprasti jauno žmogaus požiūrį į pasaulį. „Rašydama „Stasį Šaltoką“ siekiau, kad skaitytojai, perskaitę tekstą apie Stasio Šaltokos gyvenimą, nori nenori imtų galvoti ir apie savąjį“, – viename interviu sakė G. Grušaitė.

  Renginio metu su knyga „Stasys Šaltoka: vieneri metai“ susipažinome ne tik kalbėdamiesi su autore, bet ir klausydami gimnazistų Onos Birštonaitės ir Justino Grumblio skaitomų ištraukų bei Andriaus Daugėlos su draugais sukurto videoklipo apie šią knygą.

  Džiaugiamės, kad gimnazistai aktyviai ieško Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų, skaito jas, dalyvauja renginiuose – taip stengiasi pažinti šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir jos kūrėjus.

  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Tue

29

Jan

2019

Japonų kalbos mokosi savarankiškai

 Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje Salduvės progimnazijos 7 klasės mokinys D. Šiurkus pristatė perskaitytą A. Kleivos knygą "Kaip veikia Japonija" ir išskirtinį savo laisvalaikio pomėgį - mokytis japonų kalbos ir piešti animė –Japonijoje atsiradusius animacijos veikėjus.  Dominykas japonų kalbos mokosi internete, žiūri filmus apie japonų kultūrą, neseniai dalyvaudamas "Erasmus" projekte susirado draugų iš Lenkijos, kuriuos sieja domėjimasis orientalistika.

  Jaunasis skaitytojas akcentavo knygos autoriaus A. Kleivos mintį, kad japonai yra labai darbštūs, mokosi net savaitgaliais, nešvaisto laiko veltui, stengiasi išnaudoti kuo racionaliau savo laiką, skaito ir mokosi net važiuodami traukiniais. Japonų kalba yra sudėtinga: mokytis žodžių, kanji simbolių ir gramatikos neužtenka. Vienas žodis tinka kalbant su draugais, kitas - tik raštu ir oficialioje aplinkoje. Todėl norint suprasti japonų kalbą reikia gerai pažinti ir japonų visuomenę.

  Mokyklos bibliotekininkė A. Abukaitienė renginio dalyvius pakvietė domėtis Rytų kultūra, skaityti knygas apie Japoniją bei aplankyti Lietuvoje pavasarį žydinčius sakurų sodus.  

Wed

23

Jan

2019

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte

  Jau trečius metus Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai labai noriai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Šiame projekte gali dalyvauti visi pasaulio žemynai ir visos pasaulio šalys. Projekto tikslas - skatinti mokinius skaityti ir apie tai pranešti pasaulio draugams.

  Skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo malonumu ir susirasti naujų draugų, naudojantis mokyklų bibliotekomis visame  pasaulyje. Smagu dalyvauti projekte, kuris skatina mokinių bendravimą, kūrybiškumą, dalijimąsi skaitymo malonumu. Šiais metais projekte dalyvavo 300 progimnazijos 5-8 klasių mokinių ir jų mokytojos Jūratė Kapcevičiūtė ir Rima Čepulienė. Vieniems tai jau tęstinumas, kitiems – naujovė. Šiais metais jų pagaminti skirtukai keliavo Kroatijos ir Portugalijos draugams. Tai galimybė susirasti draugų visame pasaulyje ir bendrauti su jais. Kitais metais būtinai pakviesime pradinių klasių mokinius ir mokytojus prisijungti prie mūsų ir dalyvauti šiame smagiame ir prasmingame projekte.

Skirtukų projekto iniciatorė progimnazijoje

vyr. bibliotekininkė Rasa Rimkuvinė

Mon

07

Jan

2019

100-mečio Knygų Kalėdų šalyje

  Jūs paklausite, ar yra tokia šalis? Taip. Tai šalis, kur kvepia Kalėdomis ir knygomis. Šioje šalyje gali su draugu, mama, močiute, teta,  mokytoja kartu kepti kalėdinius sausainius, klausytis eilėraščių, muzikos, bibliotekininkės pasakojimų apie knygas. Tai kur ta ŠALIS? Čia pat. Ukmergės  Dukstynos pagrindinėje mokykloje. Tai kas gi nutiko šioje šalyje? 

   „100-mečio Knygų Kalėdų šalyje“ veikė dvi kūrybinės laboratorijos, tai „Eksperimentinė kalėdinių sausainių kepimo“,  kurios sumanytoja  buvo pradinių klasių mokytoja metodininkė Airūna Lapinskienė ir „Kalėdinių skaitymų“.  Šiai nuotaikingai vadovavo mokyklos bibliotekininkė Violeta Markauskienė. Tai kaip viskas vyko? Pirmiausia mažieji dalyviai, o tai buvo 1-4 klasių mokinių atstovai, skubėjo į valgyklą, kur jų laukė tikras kulinarinis išbandymas. Pagal mokytojos Airūnos ir Tautvydo mamos Snieguolės paruoštus receptus reikėjo iškepti kalėdinius sausainius. Mažiesiems kepėjams sekėsi puikiai, nes jie į pagalbą buvo pasikvietę  mamą, močiutę ar tetą.  Pašovus sausainius į orkaitę kepti, veiksmas persikėlė į aktų salę, kur jų laukė vyresnių klasių mokiniai.  Čia mažieji kulinarai galėjo šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti S. Gedos, J. Degutytės, J. Erlicko, Just. Marcinkevičiaus eilėraščių. O Jokūbas, Miglė, Laineta ir Urtė juos  ne tik skaitė, bet atliko muzikinius kūrinius. Mokyklos direktorė Daiva Liumparienė prisiminė savo vaikystės knygą S. Lagerliof „Stebuklingos Nilso kelionės“... Bibliotekininkė Violeta pristatė naujausią V. Palčinskaitės eilėraščių knygą vaikams „Eilėraščiai iš namų“ ir jų paskaitė.

     O paskui pakvipo tikrų tikriausiomis Kalėdomis.  Ir vėl visi skubėjome į valgyklą. Iš orkaitės traukėme sausainius, juos puošėme, ragavome ir kalbėjome apie knygas.

    „100-mečio Knygų Kalėdų šalyje“ vyko tikrų tikriausi stebuklai...

      Violeta Markauskienė,

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Read More

Wed

02

Jan

2019

Tokios knygų eglutes per akciją "Knygų kalėdos" papuošė Ukmergės mokyklų bibliotekas

Thu

20

Dec

2018

Atvira integruota pamoka bibliotekoje „Knygų Kalėdos 2018“

  Gruodžio 14 d. gimnazijos bibliotekoje pirmų klasių mokiniai rinkosi į atvirą integruotą pamoką „Knygų Kalėdos 2018“, kurią organizavo ir vedė lietuvių kalbos mokytojai Jolita Bukėnienė, Romualdas Baura iri bibliotekos vedėja Vida Gudelienė. Taip pat renginyje svečiavosi rajono švietimo įstaigų  bibliotekininkės ir atstovė iš Utenos švietimo centro  Ramunė Dasevičienė .

Read More

Thu

20

Dec

2018

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Herojai Šiaurės šalyse“ Karsakiškio Strazdelio pagrindinėje mokykloje

   Mūsų mokykloje jau septynioliktas lapkritis suburia visus į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Pirmąją dieną visi  mūsų mokyklos mokiniai ir tą dieną dirbę  mokytojai dalyvavo ,,Šviesos ir žodžio šventėje“. Pradinių klasių mokiniai skaitė ištrauką iš švedų rašytojų E. ir A. Vahlundų knygos vaikams ,,Superherojų vadovas“, vyresnieji skaitė ištrauką iš norvegų rašytojo S. Strangerio knygos paaugliams ,,Tie, kurių nėra“.  Šiais metais parinktos ištraukos puikiai atspindėjo aktualius nūdienai klausimus.

   Kitą dieną skaitytos ištraukos buvo mokinių grupėse aptartos. Sekančią dieną perskaitytas ištraukas iliustravome. Šiame darbo bare nepralenkiami buvo pradinių klasių mokiniai. Kiekvienas iš jų savo piešinį pristatė susirinkusiems draugams. O mokytojos Nidos mokiniai patys tapo ,, superherojais“.

     Savaitės uždarymo metu prisiminėme žymius(mums jau žinomus) Šiaurės šalių rašytojus ir jų kūrinius. Aktyviausius savaitės dalyvius apdovanojome. 

 Danguolė Jusytė, bibliotekininkė

Thu

20

Dec

2018

Kalėdiniai sveikinimai Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje

Thu

13

Dec

2018

Skaitymo naktis Velžio gimnazijos bibliotekoje

Read More

Thu

13

Dec

2018

Skype projektas Giggle IT

Read More

Thu

13

Dec

2018

Vinco Kudirkos progimnazijoje startuoja ROBOTIKOS būrelis

  Nuo Spalio 1 d. progimnazijos Indigo mieste startuoja Robotikos būrelis. Robotikos būrelio vadovė, informacinių technologijų mokytoja Irma Jančauskienė liko maloniai nustebinta vaikučių, užsiregistravusių į būrelį, gausos. Iš viso priimti 36 Lego ir robotukų mylėtojai. Užsiregistravusieji vaikai suskirstyti pagal amžiaus grupes: priešmokyklinukų grupė, 1-2  ir 3-4 klasės. Mokytoja dirba pagal 4C metodiką, kuri skatina bendravimą per įvairius žaidimus, konstravimą, vaikai atlieka laisvas kūrybiškumo užduotis,  programuoja robotus, ugdo komandinio darbo įgūdžius,  pristato sukurtus modelius būrelio draugams.

  Kiekvienas robotikos užsiėmimas turi temą. Vadovaudamiesi tema vaikai kuria robotą ir jį užprogramuoja. Mokytoja su vaikais aptaria jų kūrinius, pasiaiškina, kas pavyko ir ką būtų galima patobulinti.

Progimnazijos direktorė Rasa Dagienė labai džiaugiasi, kad galime pasiūlyti veiklą, skirtą jaunųjų inžinierių loginiam mąstymui ir kūrybiškumui vystyti, techninių gebėjimų ir komandinio darbo skatinimui. Pasak specialistų, robotikos būrelių nauda vaikui yra didžiulė ir neabejotina.

 Edukacinio centro bibliotekininkė V. Šiaudvytienė

Thu

13

Dec

2018

Rolando Parafinavičiaus romano „Fotografas“ pristatymas

  Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje vyko šiauliečio fotografo, fotografo specialybės mokytojo, žurnalisto Rolando Parafinavičiaus romano „Fotografas“ pristatymas. Knygos pristatyme autorius pasakojo apie fotografo profesiją kasdienybėje ir savo kūrinyje. Debiutiniame Rolando Parafinavičiaus romane persipina detektyvo ir aistringos meilės istorijos siužetas. Pristatymą  moderavo bibliotekininkė Asta Abukaitienė, kuri skyriaus bendruomenę pakvietė perskaityti knygą bei naujai pažvelgti į fotografo specialybę. 

Thu

13

Dec

2018

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje startavo „Knygų Kalėdos“

Read More

Thu

13

Dec

2018

Kūrybiškumo sparnai Z kartai arba kaip įveiklinti mokyklos biblioteką edukacijai

  Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai lapkričio 30 d. rinkosi į jau išgarsėjusį Vinco Kudirkos progimnazijos bibliotekos  Indigo miestą.  Bibliotekininkai aptarė darbinius klausimus, aktualijas, o vėliau, įsijungus ir mokyklos mokytojoms, dalyvavo interaktyviame seminare, kurį organizavo mokyklos socialinė partnerė – Šiaulių valstybinė kolegija.

Read More

Thu

29

Nov

2018

“Skaitome Lietuvai – 2018”

  Siekdamas skatinti mokinių pilietiškumą ir kūrybiškumą, populiarinant skaitymą kaip vieną iš aktyviai visuomenei būtinų bruožų, Kauno rajono švietimo centras kartu su rajono mokyklų bibliotekomis baigia vykdyti Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus finansuojamą projektą - garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai - 2018“ . Šis festivalis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, jame dalyvavo 11 rajono mokyklų: Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Karmėlavos B. Buračo, Neveronių, Raudondvario gimnazijos, Garliavos Jonučių progimnazija, Lapių, A. Mitkaus, Šlienavos, Ežerėlio pagrindinės bei Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokyklos. Spalio mėnesį mokyklose vyko garsinio skaitymo renginiai, kurių dalyviai 1–12 klasių mokiniai skirtingose amžiaus grupėse: 1–4 kl., 5–8 kl. ir 9–12 kl.

Read More

Thu

22

Nov

2018

Šiaurės šalių literatūros savaitė

  Kiekvieną rudenį į visas Šiaurės bei Baltijos šalis ateina „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.  Šiemet ji jau 22-oji, Baltijos šalys šiame projekte dalyvauja 21-ąjį kartą. Šiaurės šalių literatūros savaitė skatina garsinį grožinių kūrinių skaitymą žvakių šviesoje, puoselėja Šiaurės šalių literatūrą bei tradicijas. Šių metų tema – Šiaurės herojai. Šiaurės šalių literatūros savaitė vyko ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekoje.

Read More

Thu

22

Nov

2018

Prasideda Metų knygos rinkimai Šakių "Žiburio" gimnazijoje

 Lietuvoje jau įsibėgėja „Metų knygos 2018“ rinkimai. "Žiburio" gimnazijos biblioteka kasmet dalyvauja akcijoje. Šiemet pirmą kartą išskirta publicistikos ir dokumentikos knygų kategorija. Žinodami mūsų gimnazistų poreikius, rašėme projektą ir gavome publicistikos  ir dokumentikos knygų penketuką. Kviečiame skaityti ir rinkti metų knygą. Balsuoti galima svetainėje Metų knygos rinkimai.

Thu

22

Nov

2018

Bibliotekų mėnuo baigėsi, veiklos - ne

  Spalio mėnesį Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokiniai bibliotekai rašė laiškus, o lapkritį vyko 3c klasės lietuvių kalbos pamoka. Apie knygų „ligas“ papasakojo bibliotekos vedėja Danutė Valiaugienė. Tai pat atsakė į smalsių trečiokų klausimus. Po to mokiniai atliko įvairias mokytojos J.Sagatytės parengtas užduotis. Tai suteikė daug džiugių emocijų. Išeidami vaikai pasižadėjo gražiai elgtis su knygelėmis, jas mylėti ir saugoti, kad grąžinant į biblioteką jos būtų švarios ir nesuplėšytos.

Thu

22

Nov

2018

Aštuntokės Agnės iš Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos laiškas bibliotekai

  Sveika mano miela Biblioteka.

  Tau rašo Tavo lobių mylėtoja Agnė. Man jau nuo mažumės Tavo lobiai yra be galo svarbūs. Tikra palaima atidaryti Tavo skrynią ir mažais laipteliais nukeliauti į svajonių karalystę, kur paslėpti visi Tavo lobiai. Jei Tavęs nebūtų, daugelis neišdrįstų pradėti puikiąją kelionę ir nugyventų paprastą, niekuo neišsiskiriantį gyvenimą.

  Labai gera lankytis pas Tave svečiuose, nes Tu kultūringa išauklėta dama, visus labai maloniai priimi. Pavaišini kiekvieno svečio protą skania žinių porcija, neišleidi nei vieno be tikrosios šypsenos ir padovanoji kiekvienam po kelias atsargines šypsenėles netikėtoms progoms. Bet svarbiausia, niekada nepamiršti paskolinti kiekvienam dalelės savo lobio, kuris suteiks jam neįkainojamą džiaugsmą. Tau visai negaila, nes tai ir yra Tavo didžioji misija – džiuginti žmones. Tik prašau, pažadėk man, kad niekada mūsų nepaliksi! Tik dėl Tavęs, mano vienišumo akimirkos nėra vienišos, jos nuspalvintos gražiausiomis spalvomis. Tik dėl Tavęs, šeimos vakarai prisipildo jaukumo, šilumos ir džiaugsmo.

  Pažvelgus paprasto žmogaus akimis, skaitymas yra tik žvelgimas į popieriaus lapą, bet skaitytojo akimis – tai yra kelionė, kurią kaskart išgyvensi vis kitaip. Paprastas žmogus ir skaitytojas yra labai skirtingos asmenybės. Aš tikiu, kad pasaulyje skaitančių žmonių atsiras daugiau, jeigu tik jais rūpinsiesi. Ačiū Tau.

 

Read More

Mon

19

Nov

2018

Lapelyje įrašas: „ ... ačiū, kad esate!”

Read More

Tue

13

Nov

2018

2018 – kunigo Tėvo Stanislovo jubiliejiniai metai

  Tėvas Stanislovas yra minimas tarp 100 iškiliausių ir labiausiai Lietuvai nusipelniusių visų laikų asmenybių.  

  Minint kunigo, pamokslininko, vienuolio kapucino, poeto Tėvo Stanislovo jubiliejinius metus, Šiaulių profesinio rengimo centro fotografo specialybės mokiniai įamžino akimirkas, patirtas lankantis Paberžėje.  Paberžės mylėtojai pildo Tėvo Stanislovo priesaiką  – „dvasiniame kelyje sutiktai žmogaus sielai išauginti sparnus, pakelti ją dar aukštesniam skrydžiui“. Kasdiene tarnyste žmonėms ir žmoniškumui Tėvas įprasmino būties šventumą. 

  Bibliotekininkė Asta Abukaitienė kviečia mokyklos bendruomenę skaityti V. Morkūnienės knygą "Tėvo Stanislovo celėje", R. Galvanauskienės knygą "Sielų gydytojas", V. Šereikienės "Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą".

Tue

13

Nov

2018

Skaitau ir kuriu

Read More

Tue

13

Nov

2018

Ruduo - mokyklų bibliotekininkų nuveiktų ir ateities darbų aptarimo metas

  Čežantys lapai po kojomis ir rudens padovanotas puikus oras spalio 19 d. Utenos rajono mokyklų bibliotekininkus sukvietė į literatūrinę-etnografinę A.ir M. Miškinių gimtąją sodybą Juknėnuose. Jaukioje ir literatūriškai prasmingoje aplinkoje buvo aktyviai dalinamasi

bibliotekininkų metodinio ratelio gerosiomis patirtimis, nuveiktais darbais, planuojamos naujos veiklos, renginiai ir projektai ateičiai, pasidalyta darbo patirtimi.

  Restauruotame sodybos ūkinio pastato, atkurtame kambaryje, kuris svarbus mums visiems kraštiečiams savo istorine bei literatūrine prasme, nes jame M.Miškinis Pirmojo pasaulinio karo metais mokė aplinkinių kaimų jaunimą, muziejininkė Rimanta Gaidienė vedė edukacinę paskaitą apie to meto mokyklą, sunkią jos padėtį, lygindama su šių dienų mokyklų bibliotekų ir jų darbuotojų galimybėmis ir veiklų plėtra.

  Prasminga A. ir M. Miškinių sodybos aplinka įprasmino ne tik literatūros bei knygos kelio praeitį ir dabartį, bet kartu įkvėpė rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio narius gražiems ateities projektams ir aktyviai įgyvendinamoms idėjoms švietimo įstaigose, kuriuose ir slypi bibliotekos darbo prasmė.

Vida Gudelienė –

Mokyklų bibliotekų darbuotojų ratelio pirmininkė,

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė

Tue

06

Nov

2018

Anykščių rajono mokyklų bibliotekų spalis

Read More

Tue

06

Nov

2018

Utenos A.Šapokos gimnazijos bibliotekoje po džiaugsmingo rugsėjo šurmulio - prasmingi spalio,- mokyklų bibliotekų mėnesio, renginiai

Read More

Tue

06

Nov

2018

Spalio mėn. „Lietavos“ mokykloje

Read More

Tue

06

Nov

2018

Skirtukų projektas

  Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 2a, 3b ir 4b klasių mokiniai tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį (ISLM) paminėjo linksmai ir džiaugsmingai ne tik skaitydami knygas, bet ir dalyvaudami tarptautiniame skirtukų mainų projekte „Bookmark Exchange Project“.  Visą mėnesį mokiniai, vadovaujami mokytojų Jono Marcinkevičiaus, Aušros Kumer ir Redos Raštutienės, kūrė skirtukus. Visų skirtukai išradingi ir vienas už kitą gražesni. Labai originaliai skirtukus sukūrė ketvirtokai. Vienoje skirtuko pusėje nupiešė žymią Lietuvos vietą, o kitoje nurodė QR brūkšninį kodą, kuriuos naudodami mokyklos partnerės Anglijos St Thomas More katalikiškos pradinės mokyklos mokiniai galės išsamiau susipažinti su paminėta vietove.

Lauksime mokyklos partnerės mokinių pagamintų skirtukų.

 Bibliotekos informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė

Tue

06

Nov

2018

Kur miega talentas...

  Spalio 22 dieną į šiltą popietę Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekoje rinkosi 6a klasė, mokytojai, bibliotekos darbuotojai, administracija ir kiti  džiaugsmingai sutikti Augusto Fiodorovo išleistos knygos "Magiškieji gyvūnai". Turėjome ir neeilinių klausytojų - Augusto mama atsivedė dar vieną šeimos narį - Belą (šveicarų zenenhundų veislės šunį).

 Augustas pasidalijo asmeninėmis įžvalgomis, kaip gimsta knyga, jos veikėjai, idėjos. Augustas ne tik rašo, bet ir pats iliustravo savo knygelę, nors pripažino, kad žurnalo  "Laimiuko" iliustracijos žymiai gražesnės. Jo kūrinius iliustravo vokietė  Rose Jūratė Koeth šiuo metu gyvenanti Olandijoje.

 Susirinkusius skatino būti drąsius, kūrybingus, nebijoti svajoti ir pavaduotoja Dalia Vizbarienė. Augusto Mama palinkėjo visiems nebijoti reikšti savo minčių, fantazuoti, svajoti pabrėždama, jog Jos sūnus nėra išskirtinis, tik labai daug skaitantis ir pats bandantis atrasti, kas jam šiuo metu smagiausia veikti. Knyga - kaip terapija Augustui: joje galima  kitaip pažvelgti į kasdienybę, kitaip save išreikšti.

 Smagiai pasibuvę, išglostę Belą, įsiamžinę atminčiai po arbatėlės grįžome į klases lavinti vaizduotės. Kas žino, kuriame kamputyje miega talentas...

  Anot Augusto, renginys pranoko jo lūkesčius.

 Mokytoja Beata Vėderienė

Tue

06

Nov

2018

Konstitucija gyvai

  Spalio 15 – 16 d. Šeduvos gimnazijos I – II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „KONSTITUCIJA GYVAI“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. Akcija vyko gimnazijos bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Vita Kasarauskienė paruošė parodą Konstitucijos dienai, mokiniai su istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Inga Dryžaite  nagrinėjo Lietuvos Konstituciją, ten išdėstytas nuostatas, laisves, teises, pareigas. Mokiniai, teiginius apie svarbias teises, laisves, pareigas, kitas vertybines nuostatas savais žodžiais išdėstė darydami plakatus, vaidindami, kurdami ketureilius. Savo sukurtus darbus jie pristatė klasės draugams. Akcijos pabaigoje neformaliojo švietimo organizatorė Dovilė Šerpetauskienė pasiūlė mokiniams pažaisti  žaidimą.

Mon

05

Nov

2018

Konstitucijos diena Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje

   Spalio 25 d. minime svarbiausio mūsų šalies įstatymo Konstitucijos dieną. Būtent šiame Lietuvos valstybės piliečius vienijančiame dokumente atsispindi mūsų laisvės ir demokratijos tvirtovė, siekis gyventi pagal visiems vienodas taisykles ir vertybes.

  Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje mokiniai dalyvavo viktorinoje, nes norėjo išbandyti jėgas bei pagilinti žinias apie pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Bibliotekininkė A. Abukaitienė pabrėžė, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turi žinoti pagrindinį Lietuvos įstatymą - Konstituciją, pirmiausia dėl savęs pačių, kad jos neišmanymas neapsunkintų gyvenimo.

Mon

05

Nov

2018

Spalis Dainų progimnazijoje

 Dainų progimnazijos bibliotekoje šį mėnesį rengiamos parodos, vyksta renginiai, netradicinės pamokos. 

  Mėnesio pradžioje kelias dienas iš eilės į biblioteką skubėjo progimnazijos pirmokai, jie „išlaikę egzaminus“ rinkosi savo pirmąją knygą. Pirmokus „egzaminavo“ 6-7 klasių mokinės, bibliotekos pagalbininkės.

   4 c klasės mokiniai su mokytoja Virginija Vaitkevičiene skaitykloje pristatinėjo perskaitytas knygas. Žiūrėjo filmuką apie bibliotekininko specialybę, gėrėjosi skaidrėse rodomomis gražiausiomis pasaulio bibliotekomis.

    Spalio 18 d. 3 e klasės mokiniai su mokytoja Rasa Solovjoviene paniro į Barono Miunhauzeno nuotykius: žiūrėjo filmo ištraukėlę, klausė skaitomos ištraukos iš knygos „Baronas Miunhauzenas“ ir piešė Miunhauzeno melagystes.

  Biblioteką puošia keramikos būrelių mokinių darbai  (mokytoja S. Motuzaitė – Jurienė, G. Petronaitienė ). Demonstruojami 2 e klasės (mokytoja Inga Petrukonienė) mokinių piešiniai„Rudenėlis“, 3 c klasės (mokytoja Lina Mateikienė) mokinių paroda „Rudenėlio spalvos“. Parodos dažnai keičiamos, nes trūksta demonstracijoms vietos.

         Vyksta ir kitos veiklos, mokyklos bibliotekos populiarinimas, skaitymo skatinimas.

                                                       Bibliotekos vedėja R. Vainauskienė

Mon

05

Nov

2018

O kodėl mes mylime savo, Telšių „Ateities" progimnazijos, biblioteką?

  Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija paskelbė 2018 m. mokyklų bibliotekų mėnesio temą - Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“. Lietuvos mokyklų darbuotojų asociacija palaikė šią iniciatyvą. Ir mes palaikome! Ir dalyvaujame! Kuriame savo bibliotekai, nes ją mylime.

  O kodėl mes mylime savo mokyklos biblioteką? Čia daug tyliųjų mūsų draugų – knygų. Čia šilta. Ir šviesu. Dar ir tylu. Galima pasilsėti nuo triukšmo ir tyliai pabūti su knygomis arba savo mintimis. Čia jauki erdvė. Gali žaisti stalo žaidimus, ruošti pamokas. Čia būna daug parodų – surandame ir apžiūrime savo ir savo draugų darbelius. Čia galima pasislėpt nuo blogo oro, kai laukiame autobuso ar atvažiuojančių tėvelių. Galime tiesiog žvelgti pro langus ir ramiai svajoti ar kurti planus kitai dienai. Tiesiog – kada nori, tada ir ateini į biblioteką. Ir čia niekada nepasijusi vienišas, nes aplink tave šimtai draugų – knygų...

  Mūsų mokyklos bibliotekoje jau vyksta bibliotekų mėnesio aktyvios ir įdomios veiklos. Mūsų pradinukai pirmieji pasveikino biblioteką su švente ir įrodė, kad myli savo mokyklos biblioteką. - jie jau padovanojo bibliotekai savo sukurtus knygų skirtukus. O buvo taip...1a klasės vaikai prisiminė ir piešė skirtukuose pasakų herojus (mokytoja Alfreda). Apie pasakas kalbėjo ir pasakų knygoms skirtus skirtukus sukūrė ir 1b klasė (mokytoja Elona). Knygų saugojimui skirtus skirtukus kūrė 2a klasė (mokytoja Dalia). Jie juos dovanojo ir bibliotekai, ir pasiliko sau – juk ir vadovėlius reikia saugoti! Mokytoja Ingrida su savo 2b klasės vaikučiais kalbėjo ir dalinosi žiniomis apie bibliotekas, knygas, knygų skirtukų rūšis. Visa klasė pasirinko fraktalų ir ornamentikos techniką ir sukūrė savo klasės knygų skirtukus. 3a klasės mokiniai ir mokytoja Rasa patys liko sužavėti savo kūrybiškumu ir  netikėtu rezultatu. Jie prisipažino, kad buvo gaila skirtis su savo darbeliais.  Bet kartu nutarė, kad savo mokyklos bibliotekai nieko negaila. Ir prižadėjo, kad dar aktyviau lankysis bibliotekoje ir būtent čia džiaugsis savo darbo rezultatu. Moka piešti, dekoruoti ir prašo apžiūrėti bei pasidžiaugti savo kūrybos skirtukais ir 3b klasė (mokytoja Rasa). „Gražūs skirtukai motyvuoja skaityti ir saugoti knygutes“ – taip sako 4b klasė (mokytoja Gražina). Kad skirtukai padės pamokose greičiau susirasti reikalingą puslapį, puikiai supranta 4a klasės vaikai ir mokytoja Zita. Taigi bibliotekoje šiomis dienomis šeimininkauja skirtukai.  Bibliotekininkė juos vėliau dovanos pirmokų tėveliams per mokyklos bibliotekos pristatymą.

  Mes mylime savo biblioteką ir neįsivaizduojame savo mokyklos be jos ir be bibliotekininkės Vandos, kuri pati pirmoji perskaito visas knygas, dėl to gali mums padėti išsirinkti pačia geriausią knygą...

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Kasparavičienė

Telšių ,,Ateities“ progimnazija

Mon

05

Nov

2018

Tauragės mokyklų bibliotekininkų išvyka į Neringos gimnaziją

 Susitikimo metu bibliotekininkės buvo supažindintos su įvairiomis renginių organizavimo formomis, patirties sklaida, vaizdinių priemonių demonstravimu ir aptarimu. Buvo kalbama apie tolesnį bibliotekininkų bendradarbiavimą ir dalijamasi gerąją patirtimi.

Ačiū gimnazijos direktoriui S. Survilai, raštinės administratorei B. Žarnauskienei, bibliotekininkei Angelei Pocevičienei už šiltą priėmimą. Tauragės bibliotekininkų metodinio būrelio vardu Danguolė Jucikaitė.

Tue

23

Oct

2018

Penktokams – fondo „Švieskime vaikus“ knygos

  Praėjusią savaitę vaikų  labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ atsiųstos knygos  į Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteką buvo pristatytos penktų klasių (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f) mokiniams. Lietuvių kalbos mokytojos B. Mozurkevičienė ir L. Norgailienė paakino penktokus domėtis lietuvių autorių kūryba, nes jų kūriniuose atsiveriantis pasaulis yra artimas mūsų – lietuvių – patirčiai. Mokyklos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė papasakojo apie dainininko Andriaus Mamontovo ir politiko Ramūno Karbauskio 2013 metais įkurtą fondą, kurio pagrindinis tikslas – formuoti lietuvių autorių vaikų bibliotekėles, o jose mažiesiems (orientuojamasi į vaikus iki 12 metų) būtų skiepijama meilė knygai, įgyjama žinių iš įvairių sričių. Be gerai žinomų vaikų rašytojų Kazio Sajos „Peštukai ir nykštukai“, Stepo Zobarsko pagal lietuvių liaudies pasaką parašytos „Brolių ieškotojos“, daug naujų autorių knygų. Rebekos Unos „detektyvinėje“ istorijoje „Kiemo seklys Tomas (ir Valius)“ pasakojama apie vaikų išmonę sekti vyresnius žmones. Živilės Miežytės „Vilniaus Vilnius“ vaizdžiai atskleista sostinės istorija iki mūsų dienų: gražiai iliustruotoje knygoje užrašai lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, hebrajų... kalbomis. Parodoma, kiek įvairiausių tautų žmonių gyveno Vilniuje. Vaikų labai mėgstamos knygos apie gamtą. Rūtos Montvilaitės „Septyni paukščių įstatymai“ paprastai porinama apie paukščių elgesį. Kitoje „Patisonas Dublis ir cukinija Sprakselina iškeliauja“ (autorė Marija Monika) daržovės tampa pasakų personažais. Bibliotekininkė pristatė visas gautas knygeles ir mokiniai kai kurias pasirinko skaityti. Penktokai jau žino, kas kiekvienas mokinys per mokslo metus turi perskaityti 10 kūrinių.

Bibliotekininkė Danutė Petkuvienė knygų pristatymo pradžioje akcentavo, kad „Mokomės skaitydami“, o pabaigoje – „Skaitydami išmokstame“. Kiek išmokstama, matyt, priklauso ir nuo požiūrio į skaitymą šeimoje. Yra nemažai mokinių, kurie turi savo bibliotekėles namuose ir skaito nuolat. Na, o dainininko A. Mamontovo ir politiko R. Karbauskio sumanymas skatinti vaikus skaityti dar vaikystėje – tikrai pagirtinas.

Birutė Kelpšaitė

Mon

15

Oct

2018

Ką pasakoja knygos „Žiburio" gimnazijoje

  Spalio mėnesį Šakių Žiburio" gimnazijos bibliotekininkės parengė parodą „Ką pasakoja knygos?“. Joje - knygos išsiskiriančios savo išvaizda, poligrafinėmis galimybėmis, paskirtimi. Senos knygos, pačios savaime jau yra istorija. Eksponuojamos  knygos su įrašais, žymių žmonių parašais, keliavusios su karo emigrantų banga, pabuvojusios Amerikos lietuvių bibliotekose ir vėl sugrįžusios į Lietuvą, padovanotos gimnazijos bibliotekai.

 Knyga gali būti ir išraiškingas fotografijos objektas. Tokių kadrų ieškojo trečiokai ir ketvirtokai, o ketvirtokė Auksė sukūrė šiam mėnesiui skirtą plakatą. Pirmokai ir antrokai įsitraukė į tarptautinį skirtukų mainų projektą. 

 Savo mintis apie meilę mokyklos bibliotekai mokiniai rašo ant rudeniškų lapų, o bibliotekininkės ragina nepjauk grybo, skaityk knygą!"

Mon

08

Oct

2018

Skaitau Mokytojui!

 Štai ir prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo, kai gamtoje sodrią žalumą pakeitė gelsva aukso spalva, visur pajutome rudens alsavimą. Artėjančios Mokytojų dienos proga spalio 4 dieną Šeduvos gimnazijos bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Skaitau Mokytojui!“ Ypatingą nuotaiką sukūrė išpuošta biblioteka: raustantys rudeniniai  klevo lapai, svyrančios šermukšnių šakos, jurginai ir gražiausios mokinių mintys bei pamąstymai mokytojams. Visą dieną mokykloje skambėjo šilti žodžiai, nuoširdūs linkėjimai. Nuostabias literatūrines kompozicijas kartu su mokiniais kūrė mokytojos Aušra Mickutė ir Diana Variakojienė.

Mokytojai ir mokyklos darbuotojai dar kartą įsitikino, kokie gabūs ir nuostabūs gimnazijos mokiniai, kiek daug tarp mūsų tikros meilės ir prisirišimo. Ši šventinė diena paliko malonių įspūdžių, priminė, kaip gera būti mokytoju.

 Vita Kasarauskienė, Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Mon

08

Oct

2018

Atrask mylimiausią knygą Josvainių gimnazijos bibliotekoje

Read More

Mon

08

Oct

2018

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekos „Baltojoje nišoje“ – gimnazistės tapybos darbų paroda

  Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bibliotekos galerijoje „Baltoji niša“ atidaryta  gimnazijos abiturientės Eglės Pilkauskaitės tapybos darbų paroda „Veidai minioje“. Nuo trylikos metų susidomėjusi daile Eglė pernai baigė Panevėžio dailės mokyklą, sustiprintos tapybos kursą. Gimnazijos bendruomenė jau įpratusi, kad pertraukų ir renginių metu Eglę dažnai galima pamatyti su bloknotu rankose, vis kažką paišančią. Bene labiausiai mergina ir mėgsta piešti veidus, pagauti žmonių nuotaikas, fiksuoti įdomesnes išraiškas. Dalis jos darbų ir demonstruojama „Baltojoje nišoje“. Parodą ir Eglės kūrybą pristatė Bibliotekos-informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė.

  Parodos autorę sveikinę mokytojai, mokyklos direktorius Rimtas Baltušis apibūdino ją kaip itin spalvingą, savo nuomonę ir savitą stilių turinčią gimnazistę, gabią mokslams, muzikai ir teatrui, kuriančią eiles. Eglė dainuoja gimnazijos chore, groja gitara, vaidina teatro studijoje. „Esi plaukianti prieš srovę, tokia ir išlik, nes tokie žmonės pasaulį stumia į priekį – nieko gero iš tų, pakampėse tyliai sėdinčių pilkų žmonių“, - sakė dramos studijos  vadovė Regina Švagždienė, atvedusi Eglę į teatro pasaulį.

  Ši paroda – jau antroji Eglės Pilkauskaitės  kūrybos kelyje. Metų pradžioje buvo atidaryta jos paroda „Be rėmų“ Panevėžio atviroje jaunimo erdvėje prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos.

 Panevėžio r. Velžio miestelio bibliotekos bibliotekininkė Birutė Kronienė

Mon

08

Oct

2018

Verbum librum. Homo liber

  2019 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bendruomenei buvo pristatyta Šiaulių valstybinės kolegijos studentų paroda „Verbum librum. Homo liber. Laisvas žodis. Laisvas žmogus“.

  Šiandieninis jaunimas – laisvas ir kuriantis – sau, kitiems, tėvynei, pasauliui. Organizacijos komunikacijos ir Tarptautinio verslo studijų programų studentai kartu su katedros lektore Gintare Kulbeckiene pristatė savo kūrybą.  Nuotraukose  – patys jaunieji kūrėjai. Lakoniškuose tekstuose – mintys apie laisvės prasmę ir esmę, kiekvieną iš mūsų supančio pasaulio suvokimą, vykstančius procesus ir asmenį santykį su jais. Visus tekstus galima perskaityti nuotraukose, kurie užrašyti „Signato“ šriftu, atkurtu pagal Vasario 16-osios akto rankraštį,  padovanotu visiems laisviems žmonėms Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo proga.

  Parodą padėjo organizuoti skyriaus bibliotekininkė Asta Abukaitienė. Ji taip pat pakvietė į skyriaus bendruomenę perskaityti Liudo Mažylio veiksmo dokumentikos knygą „99 metai po įvykio“ bei pasidomėti Lietuvos Nepriklausomybės Akto radimo istorija.

Fri

28

Sep

2018

Apie mus rašo

 "Švietimo naujienų" elektroniniame leidinyje 2018 m. rugsėjo 27 d. publikuotas LMDDA valdybos straipsnis apie mokyklų bibliotekų reikšmę šiuolaikiniame ugdyme ir Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkės Kristinos Brazauskienės įspūdžiai iš  tarptautinės konferencijos „Informacija, inovacijos ir mokyklų bibliotekų įtaka“, vykusios Stambule.

Plačiau skaitykite http://www.svietimonaujienos.lt/informacija-inovacijos-ir-mokyklu-biblioteku-itaka/

Rask mus Facebook'e