Mon

13

Feb

2017

Dar apie Knygų Kalėdas Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bibliotekoje

read more 0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Takk Iceland (ačiū Islandija)

    Vertas perskaityti straipsnis apie švietimo sistemą Islandijoje, pamokas Tarptautinėje Islandijos mokykloje, mokyklos biblioteką, kurios fondas išdėstytas po visą mokyklą, skaitymo pamokas, per kurias mokiniai įsitaiso kur kam patogiau: ant palangių, grindų, sėdmaišių, stalo - ir tiesiog skaito.

   Savo įspūdžiais apie Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų išvyką į Islandiją pagal projektą Erasmus+ KA1 (mobilumas mokymosi tikslais) dalinasi bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Odeta Grušelionienė. 

read more 0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Pirmokų skaitymo šventė Telšių „Kranto“ progimnazijoje

read more 0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

  Vasario 7 dieną Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos 3-5 klasių mokiniai skubėjo į susitikimą su populiariu vaikų rašytoju Vytautu Račicku. Susitikimą pradėjo 3c klasės mokinė Elana Kanišauskaitė. Ji deklamavo Almos Karosaitės eilėraštį „Apie Vytautą Račicką“. Susitikimą rašytojas pradėjo klausimu – kodėl reikia skaityti? Vaikai pasakojo, kad skaitymo procesas žmogui padeda išmokti naujų žodžių, raiškaus skaitymo bei tobulina rašymo gebėjimus. Rašytojas sutiko su mokinių nuomone ir papildė, kad skaitymas lavina vaizduotę, kuri reikalinga ne tik rašytojui, bet kiekvienos profesijos žmogui. V. Račickas vaikams pasakojo, kad potraukį skaityti jautė nuo pat vaikystės. Su knyga laikas prabėgdavo labai greitai, todėl vaikystėje būsimas rašytojas skaitė daug. Jo manymu, būtent ,,skaitymas ir išugdė jo vaizduotę“.

read more 0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Prisimenant istoriką Adolfą Šapoką

  Šaltą ir vėjuotą vasario 8-ąją, Adolfo Šapokos gimnazijoje prasidėjo renginių ciklas, skirtas 111-osioms, žymaus istoriko, rašytojo, istorijos tyrinėtojo Adolfo Šapokos gimimo metinėms paminėti. Gimnazijos bibliotekoje buvo pristatyta integruoto informacinių technologijų ir pilietiškumo projekto, kurį paruošė patys gimnazistai, paroda. Po pristatymo, bibliotekos skaitykloje prisiminimais apie istoriką Adolfą Šapoką dalijosi Adolfo Šapokos sūnėnas – Algirdas Šapoka iš Šiaulių, jo sesers sūnus, sporto žurnalistas, Marius Grinbergas. Taip pat savo įspūdžius apie viešnagę Toronte pasakojo istorijos mokytoja, Adolfo Šapokos atminimo puoselėtoja Birutė Kairienė bei lietuvių kalbos mokytojas Romualdas Baura – pirmasis  Adolfo Šapokos gimnazijos  mokytojas, apsilankęs žymiojo istoriko darbo vietoje – Kanados redakcijoje „Tėviškės žiburiai“.  Bibliotekos vedėja Vida Gudelinė papasakojo apie savo dukros – Rasos Gudelytės kelionę į Torontą, kurios metu ji aplankė Adolfo Šapokos kapą,  Kanados lietuvių muziejų–archyvą bei „Tėviškės žiburių“ redakciją, atnaujino kontaktus su redakcijos ir muziejaus darbuotojais, kurie padės vykdyti bendrus projektus.

 

 Karolina Ruplėnaitė, 3c klasės mokinė 

0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Knygos juda arba paralelės

  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 3A ir 3B klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Aurelijos Kovzonienės ir Gražinos Vencienės sausio 27 dienos vakare pakvietė į projekto baigiamojo etapo koncertą „Knygos juda arba paralelės“. Jo metu mokiniai pristatė savo veiklas, skirtas stiprinti ir skatinti  skaitymo bei rašymo motyvaciją. Tai tarsi nauja strategija, žadinanti meilę knygai, norą skaityti, taisyklingai rašyti, ugdant kūrybiškumą, padedantį mokiniui suformuoti gilesnį pasaulio pažinimą. Tai nelengvas uždavinys šiuolaikineje informacinių technologijų visuomenėje.

read more 0 Comments

Mon

13

Feb

2017

Metų knygos rinkimai Telšių „Atžalyno “ progimnazijoje

  Mūsų mokykla jau šeštus metus dalyvauja akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Šiemet Metų knyga vaikų kategorijoje pretenduoja tapti 5 knygos : J. Baltrukonytės „Filmukai“,  A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“ , G. Morkūno„Traškančios žvaigždės“ ,N. Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“ ir S. Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“. Šias knygas mūsų mokykla laimėjo, dalyvaudama projekte.

 

read more 0 Comments

Fri

03

Feb

2017

Skaitymai darželinukams arba trumpas sugrįžimas į vaikystę

  Penktadienį, sausio 27 dieną, Rūdiškių gimnazijos aštuntokai su bibliotekininke G. Stanievič apsilankė vaikų darželyje "Pasaka“. Mokiniai į darželį ėjo ne praėjusios vaikystės ieškoti (nors gal truputį ir norėjo pasižiūrėti, kaip dabar ten viskas atrodo), o skaityti darželinukams. Ši veikla – antrus metus Rūdiškių gimnazijoje vykdomo integruoto lietuvių kalbos ir bibliotekos projekto „Mokausi skaityti pats ir mokau kitus“ dalis. Praėjusių mokslo metų rudenį, tada dar būdami 7-okais, mokiniai vedė skaitymo pamokas pradinukams, patys tyrinėjo ir atrado įvairių skaitymo ir teksto suvokimo būdų, kad galėtų juos perteikti mažesniems.

  Taigi Rūdiškių lopšelyje-darželyje svečius šiltai priėmė, pasitiko auklėtojos ir direktorė D. Šeštokienė ir palydėjo iki grupės, kur jau laukė darželinukai. Visi šypsojosi ir nekantriai laukė pažinties su vyresniaisiais. Vaikai, didieji ir mažieji, susipažino, pasikalbėjo ir pradėjo skaityti. Mažiesiems perskaitytos 5 knygelės, kelios iš jų dalyvavo metų knygos rinkimuose. Vaikams labiausiai patiko Olios Kovaliovos knygelė „Žąsis ir meškis”. Per pertraukėlę aštuntokai organizavo žaidimus ir vėl kibo prie darbo. Pabaigę knygeles, mokiniai pasiteiravo, kaip sekasi darželyje, taip pat papasakojo apie gyvenimą mokykloje.

   Tokius užsiėmimus tęsime ir toliau.

                               Dominyka Steponkevičiūtė, 8 a klasės mokinė

0 Comments

Fri

03

Feb

2017

Sugrįžti ar nesugrįžti?

  Turbūt daugeliui iš jūsų ne kartą teko girdėti posakį, jog mokykla- tai antrieji namai. Ne vienam buvusiam moksleiviui Utenos Adolfo Šapokos gimnazija yra tarsi antri namai. Tai tokia vieta, į kurią visada malonu ir gera grįžti. Ir visai nesvarbu, ar baigei šią mokyklą pernai, ar prieš dešimtmetį, visada čia būsi laukiamas. 

read more 0 Comments

Fri

03

Feb

2017

Kaip mes siekėme rekordo ir paminėjome Bibliotekų metus

read more 0 Comments

Wed

25

Jan

2017

Kriūkų mokyklos – daugiafunkcio centro bibliotekos metai

read more 0 Comments

Wed

25

Jan

2017

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte

  Spalio mėnesį pro­gim­na­zi­jos PUG2, 6d klasė, ir 7-8 klasių moki­niai įsi­traukė į tarp­tau­tinį knygų skir­tukų mainų pro­jektą. Šis pro­jek­tas apima bend­ra­dar­biau­jan­čias mokyk­las iš įvai­rių pasau­lio šalių. Moki­niai kuria knygų skir­tu­kus ir jais kei­čiasi su kitų šalių mokyk­lo­mis.

 PUG2 mokinukai apsikeitė skirtukais su Alabamos valstijos mokiniais (JAV valstija), 6d klasės mokiniai skirtukų sulaukė iš Teksaso valstijos mokinių, 7-8 klasių mokiniai skirtukais pasikeitė su Vengrijos ir Portugalijos mokiniais. Smagiausia buvo stebėti 6d klasės mokinių reakciją, džiaugsmą ir palinkėjimų skaitymą, kuriuos jiems siuntė Amerikos draugai. Mokiniai pažadėjo, kad ir kitais metais būtinai tęs dalyvavimą šiame mainų projekte.

  Skir­tukų mainų pro­jek­tas yra papras­tas, įdo­mus būdas dalin­tis skai­tymo malo­numu ir susi­ra­sti naujų draugų, nau­do­jan­tis mokyklų bib­lio­te­ko­mis visame  pasau­lyje. Smagu daly­vauti pro­jekte, kuris ska­tina moki­nių bend­ra­vimą, kūry­biš­kumą, dali­ji­mąsi skai­tymo malonumu.

  Dėkojame mokytojoms Rimai Čepulienei, Jolitai Kakanauskienei ir Jūratei Kapcevičiūtei už mokinių paskatinimą ir pagalbą jiems kuriant knygų skirtukus pasaulio draugams.

 

Vyr. bibliotekininkė Rasa Rimkuvienė

0 Comments

Wed

25

Jan

2017

Pasitarimas Švietimo informacinių technologijų centre dėl Saugesnio interneto renginių

  Sausis pervirto į antrąją pusę ir artėja vasaris, o su juo ir  nauji mėnesio renginiai. Sausio 19 dieną 13 val., kaip LMBDA atstovė lankiausi Švietimo informacinių technologijų centre. Į susitikimą buvo pakviesti ir kiti partneriai: RRT, asociacija „Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“, TEO, „Microsoft“ . Visi mes susirinkome  pasitarti dėl bendradarbiavimo galimybių, galimų bendrų arba atskirų veiklų, vykdant Saugesnio interneto projektą (www.draugiskasinternetas.lt) ir pagrindinį renginį - Saugaus interneto dieną, kuri vyks 2017 metų vasario 7 dieną.

    Saugesnio interneto centro Lietuvoje koordinatorė Natalija Ignatova pristatė naujus leidinius mokytojams ir mokiniams „Skaitmeniniai aukso ieškotojai“, „Internetas, kokio norime“. Susipažinti su leidiniais  ir  atsisiųsti elektroninius leidinius galite apsilankę šiuo adresu : http://www.draugiskasinternetas.lt.

O jei norite spausdintų leidinių, juos galite įsigyti Švietimo informacinių technologijų centre:  Suvalkų g. 1, Vilniuje. Leidiniai nemokami.

                                                  Nijolė Čepukėnienė, Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja, LMBDA

0 Comments

Wed

25

Jan

2017

Mokyklų bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje

  Sausio 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko tarptautinė konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“, skirta pedagogams, bibliotekininkams ir skaitymo skatinimo specialistams. Plačiau http://www.lnb.lt/naujienos/1829-tarptautine-konferencija-rastingumas-skaitmeniniame-amziuje

0 Comments

Wed

25

Jan

2017

Knygų Kalėdos Tauragės „Versmės“ gimnazijos bibliotekoje

 Akcija „Knygų Kalėdos“ skatina bendrauti ir dalytis knygomis su tais, kuriems jų trūksta, dalytis ta knyga, kuri kažkuriam skaitytojui parodys

naujus kelius, atvers gražesnius horizontus. Knyga gali gyventi net pačiuose skurdžiausiuose namuose, jeigu ten ji yra laukiama ir mylima. 

 Tauragės „Versmės“ gimnazijos bibliotekoje per ilgąją pertrauką vyko „Knygų Kalėdų“ renginys. Susirinko mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Pradžioje žodį tarė gimnazijos direktorė, kuri pasveikino visus susirinkusius ir padovanojo knygą. Mokinių parlamento narės paruošė poetinę-muzikinę kompoziciją. Buvo padovanota 20 egz. knygų.

Iš anksto buvau sudariusi reikalingų knygų sąrašą. Jame visos šių metų paauglių ir jaunimo konkurso nominantės. Taip pat padovanojo ir kitų grožinės literatūros knygų.

  Už dovanotas knygas renginio dalyviai pavaišinti saldainiais ir įteikti knygų skirtukai. 

Bibliotekininkė Laima Ščerbakova

0 Comments

Mon

16

Jan

2017

Kviečiame dalyvauti konkurse

  Šilutės rajono Švėkšnos "Saulės" gimnazija organizuoja RESPUBLIKINĮ KNYGŲ SKIRTUKŲ KŪRIMO KONKURSĄ "PILIAKALNIŲ LEGENDOS". Žemiau pateikiami konkurso nuostatai
read more 0 Comments

Mon

16

Jan

2017

Padėkos renginys Knygų Kalėdų akcijos dalyviams

  Knygų Kalėdų dvasia Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje sklandė jau visą gruodžio mėnesį, kviesdama prisijungti prie  akcijos, o sausio 10 dieną vyko baigiamasis „Knygų Kalėdų 2016“ renginys, kuomet akcijos dalyviai tradiciškai kviečiami į progimnazijos bibliotekos padėkos pamoką. Ir jos metu dar buvo dovanojamos knygos. Didelį pundą knygų bibliotekai padovanojo nuolatiniai akcijos dalyviai - progimnazijos direktorė Aldona Navickienė, Zarasų parapijos klebonas dekanas Remigijus Kavaliauskas, Zarasų viešosios bibliotekos bibliotekininkė Liudmila Vaitavičienė, lietuvių kalbos mokytoja Andželika Vitkūnienė, visų klasių mokiniai, pagausinę jau anksčiau padovanotų knygų kraitį.

read more 0 Comments

Fri

23

Dec

2016

Šventinis Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų susitikimas

  Jau tapo tradicija, kad artėjanti kalendorinių metų pabaiga suburia Alytaus mokyklų bibliotekininkus į šventinį metodinį susitikimą. Šiais metais seminaras „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje“ vyko Putinų gimnazijoje. Kolegės pakvietė pasidalinti naujausiais veiklos metodais, savojo vaikystės kalėdinio žaisliuko istorija, dalyvauti skaitymuose.

read more 0 Comments

Tue

20

Dec

2016

Susitikimas su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu

  Gruodžio 19 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje viena pamoka buvo ypatinga, nes ją vedė garbingas svečias kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jo Eminencija pristatė šiais metais išleistą knygą „Taip, laimingas“ bei šiltai bendravo su mokyklos bendruomene. Kardinolą atlydėjo knygos autorius poetas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius, buvusi Vilniaus arkivyskupijos kurijos sekretorė ir Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji sesuo Aldona Daugėlaitė, Lietuvos istorikė, istorijos mokslų daktarė Vida Kniuraitė, Utenos dekanato dekanas kun. Henrikas Kalpokas. Jo Eminencija pristatė knygą, kurioje pasakojama apie ilgą ir margą jo gyvenimą – vaikystę lietuvių inteligentų šeimoje Paryžiuje, tarnystę Bažnyčiai apaštališkose nunciatūrose Turkijoje, Nigerijoje ir kituose tolimuose kraštuose, glaudų bendradarbiavimą su popiežiumi Jonu Pauliumi Il. Šis susitikimas vainikavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos renginių ciklą, kurie buvo skirti paminėti Bibliotekų metus.

0 Comments

Tue

20

Dec

2016

Pamoka-reveransas „Šekspyro metams baigiantis“

  Eilinę gūdžią rudens dieną Adolfo Šapokos gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojas R.

Baura ir bibliotekos vedėja V. Gudelienė mokiniams pasiūlė organizuoti renginį skirtą Viljamo Šekspyro 400-osioms mirties metinėms bei Bibliotekų metams paminėti, tokiu būdu praskaidrindami liūdną rudeninę nuotaiką. Mokykloje Šekspyro kūrinius skaitančių mokinių tikrai netrūksta, todėl norinčių vaidinti atsirado daug. Renginį mokiniai nusprendė pateikti vaidindami scenas iš poeto tragedijų

„Hamletas" , „Romeo ir Džiuljeta" ir „Julijus Cezaris", taip pat to meto nuotaikai išlaikyti renginį papildė šokiu, muzikiniu soneto atlikimu.

Siekiant jaunam žmogui kuo patraukliau pateikti V. Šekspyro kūrybą sonetai buvo repuojami bei dainuojami. Pasirinkta pateikimo forma tapo savotišku įrodymu, jog sonetus galima ne tik deklamuoti ar skaityti, bet ir atlikti šiuolaikiškai - taip, kad Šekspyro kūriniai būtų įdomūs ir šiandien. Kiti epizodai iš anglų literatūros klasiko tragedijų „Romeo ir Džiuljeta“, „Julijus Cezaris“ bei „Hamletas“ pasirinkti siekiant parodyti autoriaus, kaip dramaturgo, genialumą - kupini meilės dialogai, tragiškumas, žmogaus mąstymas apie būtį bei santykiai su aplinkiniais nepraranda grožio net po daugelio metų.

0 Comments

Wed

14

Dec

2016

Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus

  2016 m. gruodžio mėn. Ugdymo plėtotės centras Klaipėdoje ir Vilniuje organizavo seminarus „Mokyklos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“, į kuriuos buvo pakviesti mokyklų bibliotekų konsultantai ir metodinių grupių atstovai. Seminarai skirti stiprinti metodinę veiklą, dalintis geros patirties pavyzdžiais. Šiuo metu švietimo prioritetinė sritis yra skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, o mokyklų bibliotekos turėtų būti viena iš labai svarbių grandžių stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus.

  Seminaro metu grupėse buvo diskutuota, kokia bibliotekos veikla yra reikšminga, kas pasiteisino skaitymo skatinimo srityje, ko galima pasimokyti iš kitų bibliotekų. Kaip vertingi pavyzdžiai paminėti garsiniai skaitymai (pamokoje, bibliotekoje, visoje mokykloje, pasikvietus įžymių žmonių), individualūs pokalbiai apie knygas, įtraukiantys žaidimai ("Bingo"), mokinių savanorių patarimai renkantis knygą, įvairios akcijos ("Apkabink biblioteką", rekordo siekimai, knygų iliustravimas, skirtukų gamyba). Antroje seminaro dalyje Vilija Janušauskienė, LEU dėstytoja, supažindino su skaitymo strategijomis, taktikomis, taip pat akcentuodama individualų priėjimą prie mokinio, jo įtraukimą, sudominimą. Praktinėse užduotyse leido pajusti, kad kiekvienas iš mūsų kitoks, su skirtinga patirtimi, kad teksto skaitymas gali būti meditacija, atsipalaidavimas, kitokių prasmių kūryba.  

0 Comments

Tue

13

Dec

2016

Anykščių kultūros premija įteikta mokyklos bibliotekininkei

 Sveikiname savo kolegę, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkę, gimnazijos „Kino klubo“ vadovę Renatą Miškinienę, kuri už nuopelnus  Anykščių kultūrai apdovanota 2016 – ųjų metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Jos darbas - tai pavyzdys, kaip savo idėjomis uždegti jaunimą, kad jie skaitytų, kurtų, šoktų, gyventų ir būtų laimingi šalia mūsų.

0 Comments

Tue

13

Dec

2016

Jonavos bibliotekininkų metodinė diena Vilniuje

  Gruodžio 5 d. grupė Jonavos rajono mokyklų bibliotekinkių lankėsi Vilniuje. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę apsilankyti Tarptautinėje Amerikos mokykloje, stebėti bibliotekininkės Eglės Kazlauskienės vedamą pamoką. Šiltas sutikimas, geranoriškas dalijimasi patirtimi, netradicinė mokyklos aplinka paliko neišdildomų įspūdžių.

Vėliau apsilankėme išgražėjusioje nacionalinėje bibliotekoje.

read more 0 Comments

Tue

13

Dec

2016

Seminaras bibliotekininkams „Šiuolaikinės medijos ir informacija"

  Šiais metais VšĮ “Akademinė

leidykla“ kartu su Vilniaus universiteto komunikacijos ir informacijos mokslų

ekspertais: dr. Arūnu Gudinavičiumi, dr. Modestu Grigaliūnu, dr. Andriumi

Šuminu ir dr. Vincu Grigu pradėjo vykdyti projektą „Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje“. Projektas aktualus ugdant

jaunimo bibliotekinių medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Projekto partnerė Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA), projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

  Lapkričio 17d. Utenoje, lapkričio 24 d. Jonavoje, lapkričio 25d. Klaipėdoje vyko seminarai mokyklų bibliotekininkams “Šiuolaikinės medijos ir informacija”. Seminaruose dalyvavo ir kaimyninių rajonų

mokyklų bibliotekininkai. Seminare Vincas Grigas pristatė knygą Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje“. Metodinės priemonės elektroninę versiją rasite knygos pristatymo puslapyje:

http://www.aleidyba.lt/knygos/10-knygos/38-siuolaikines-medijos-ir-informacija-pozeminiai-garazai-google-karalysteje

0 Comments

Wed

07

Dec

2016

Diskusija apie bibliotekininkų profesinį tobulinimąsi

 Gruodžio 2 dieną Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko diskusija „Bibliotekų specialistų rengimas ir profesinis tobulinimas (is): poreikiai, idėjos ir perspektyvos“. Džiaugiamės, kad į diskusiją buvo pakviestos LMBDA narės Rima Noreikienė ir Žaneta Pratusevičienė. Buvo galimybė aukštesniu lygmeniu iškelti mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo problemas. Diskusijos apibendrinimas pateiktas tinklaraštyje "Rock&roll bibliotekininkas", http://bukbibliotekininku.blogspot.lt/2016/12/lietuvos-bibliotekininkai-diskutuoja.html

0 Comments

Rask mus Facebook'e