Progimnazijos bibliotekos – skaityklos šiuolaikiškumas

  Išmaniajame technologijų pasaulyje sparčiai keičiasi ir mūsų bibliotekos – skaityklos veikla. Ji modernizuota, įdiegtos naujos technologijos, bendruomenė gali naudotis įvairiomis teikiamomis  paslaugomis.

Šiuolaikinė biblioteka – skaitykla negali atsilikti nuo ugdymo proceso pokyčių, todėl pedagogai bet kuriuo metu gali naudotis ne tik čia esančia literatūra, informaciniais šaltiniais, bet ir elektroninėmis erdvėmis, rengti klasės

valandėles, seminarus, dalintis gerąja patirtimi, vesti integruotas pamokas.

 

 Rugsėjo pradžioje skaitykloje vyko 5a ir 5c klasių netradicinė lietuvių kalbos pamoka, kurios tema – „Vienakalbiai žodynai. Frazeologizmai“. Pamoką vedė lietuvių kalbos vyr. mokytoja Laimutė Každailevičienė ir bibliotekos vedėja Marija Gureckienė. Su vienakalbiais žodynais, esančiais skaitykloje, supažindino vedėja, taip pat aiškino, kaip

jais naudotis. Mokytoja L. Každailevičienė su mokiniais išsiaiškino naują

leksikos temą – „Frazeologizmai“. Jų mokiniai galėjo ieškoti ne tik tradiciniame frazeologizmų žodyne, bet ir e.žodyne. Kaip naudotis frazeologizmų žodynu elektroninėje erdvėje, aiškino ir rodė bibliotekos vedėja M. Gureckienė. Praktines šios pamokos užduotis mokiniai grupelėmis atliko prie kompiuterių. Nors ir trūko technologinių įgūdžių, bet padedant ir konsultuojant bibliotekininkei, pamokoje išsiaiškintos įvairių frazeologizmų reikšmės.

  Vykstant ugdymo proceso pokyčiams, keičiasi ir progimnazijos bibliotekininko veikla. Šiandien jis su mokytojais ne tik planuoja, kuria ugdymo(si) veiklos būdus, bet moko ir konsultuoja, kai vyksta perėjimas nuo vadovėlio prie informaciniais šaltiniais besiremiančio mokymo(si).

Rugsėjo pradžioje mūsų naujieji bendruomenės nariai - pirmokėliai susipažino su progimnazijos erdvėmis. Su bibliotekos – skaityklos erdvėmis, teikiamomis paslaugomis ir veikla juos supažindino bibliotekos vedėja M. Gureckienė. Pirmokėlius pasitiko E. Mieželaičio eilėraščio posmeliai:

,,Išsirikiavo visos raidės –

Kaip ant šakelės voveraitės.

Ir tupi žodis ant šakos –

Saldainį duos ir nušokuos“.

...

Nėra didesnio man skanėsto

Už knygą – ją ryju be sviesto.“

  Ir tas knygelių - kaip didžiausio skanėsto - rijimas daugelio pirmokėlių dar laukia. Susėdę skaitykloje 1a ir 1c klasės mokinukai tik vartė knygeles, susipažindami su jų iliustracijomis, atpažindami jau žinomas raides. Ateity skaitykloje jie dalyvaus įvairiuose renginiuose ar integruotose pamokose.

 ,,Kranto“ progimnazijos bibliotekoje – skaitykloje

dažnai vyksta turiningi renginiai, parodos. Ji yra atvira bendruomenei, atvira kaitai, todėl jai svarbu, kokie mokinių, mokytojų, administracijos, tėvų poreikiai.

Vyr. mokytoja L.Každailevičienė

Bibliotekos vedėja M. Gureckienė

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e