Jaunatviškas Adolfo Šapokos gimnazijos jubiliejus

  Šių metų rugsėjo 26–30 dienomis Utenos Adolfo Šapokos gimnazija šventė 20-ties metų mokyklos įkūrimo jubiliejų. Ta proga vyko daug

įvairiausio pobūdžio renginių, pradedant buvusių mokytojų (taip pat ir mokinių) vedamomis pamokomis, baigiant Šv. Mišiomis Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje bei iškilmingu 20-mečio paminėjimu Utenos Kultūros Centre. Įvairius užsiėmimus tiek mokykloje, tiek už jos ribų organizavo ne vien patys mokiniai, mokinių taryba, bet ir mokytojai, tėvai. Jubiliejų iškilmingai paminėjo ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka, suteikdama mokiniams progą susitikti su įdomiomis asmenybėmis bei dalyvauti netradicinėse pamokose.

  Šventinė savaitė bibliotekoje prasidėjo rugsėjo 26-ąją, kai biblioteka pakvietė mokinius plačiau pasidomėti mokyklos istorija. Susitikimas vyko su buvusiu gimnazijos įkūrėju bei direktoriumi Miniumi Žiuliu ir buvusiu pavaduotoju, lietuvių kalbos mokytoju Algimantu Siaurusaičiu. Susitikimą vainikavo Astos Dirmaitės smuiko melodija, trumpametražiame filme įamžintos Adolfo Šapokos gimnazijos atidarymo akimirkos, jaudinantys dalyvių prisiminimai bei parodos „Iš gimnazijos istorijos“ pristatymas.

Rugsėjo 27-ąją biblioteka paskyrė menui, 1–3 klasių mokinius pakviesdama susitikti su buvusia dailės mokytoja Rūta Vanagickiene, kuri pristatė ne tik savo karpinių, bet ir mezginių kolekciją, kuria turėjo garbės pasipuošti keletas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivių. Susitikimo metu buvusi mokytoja pasakojo apie prabėgusius gimnazijoje metus, nuveiktus darbus, skatino mylėti gimnaziją ir joje kurti meną.

Rugsėjo 28–oji buvo skirta konkrečiai Adolfo Šapokos gimnazijos įkūrimo istorijos nagrinėjimui. Bibliotekoje įvairių sričių mokytojai pasakojo apie savo atliktus darbus bei pasiekimus, garsinant mūsų gimnaziją.

Rugsėjo 29–oji buvo savotiška šventinės savaitės kulminacija, prasidėjusi netradicine tikybos pamoka, vedama bibliotekos vedėjos Vidos Gudelienės. Su gimnazijos istorija ir paroda susipažino ir sesuo Dominyka, kuri šioje gimnazijoje dirba tik antrus metus. Pamokos metu mokiniai dar sykį prisiminė gimnazijos įkūrimo istoriją bei dalinosi smagiomis mokyklos gyvenimo akimirkomis. Gimnazijoje apsilankė ir buvę mokyklos mokiniai bei mokytojai, jie dalyvavo pamokose, bendravo su dabartiniais mokiniais, prisiminė čia praleistus mokslo metus, šventes, pasidžiaugė išgražėjusia mokykla.

  Rugsėjo 30-ąją, jubiliejinę savaitę bibliotekoje vainikavo buvusių gimnazistų viešnagė. Susitikti su gimnazijos mokiniais ir mokytojais bei pasidalinti savo pasiekimais į biblioteką atvyko ir buvę gimnazijos mokiniai. Jie vienuoliktokams pasakojo savo pasiekimus karjeroje,

žarstė patarimus, kaip elgtis studijų metais ar baigus mokyklą. Nuotoliniu būdu prie šventinio kolektyvo prisijungė ir buvęs tikybos mokytojas Nerijus Rastenis, šiuo metu dėstantis Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijoje. Šį šventinį susitikimą užbaigė muzikiniai akcentai.

Taigi, nuostabios šventės metu džiaugtis galėjo ne vien dabartiniai gimnazijos moksleiviai, bet ir jos absolventai bei mokytojai, seniai nebedėstą Adolfo Šapokos gimnazijoje.

Karolina Ruplėnaitė, 3c klasės mokinė

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e