Senų knygų paroda

   Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos bibliotekos skaitykloje  vyksta senų knygų paroda „Knygos kuria išliekamąją vertę“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Šią parodą organizavo pradinių klasių mokytoja V. Rauktienė bei mokyklos bibliotekininkės K. Šivickienė ir O. Jankūnienė. 

   Parodoje  eksponuojamos senos knygos: vadovėliai, metodinė pedagoginė literatūra, periodika bei grožinė literatūra. Seniausios  eksponuojamos knygos:  1928 m. „Saulutė“,  1932 m.  J. Bačiūno „Saulių trimitai“ ir  1934 m. J. Bendoriaus „ Aušrelei beauštant“.  Laikraštis -1889 m. „Varpas“,   žurnalai: 1936 m. „Mūsų Vilnius“, 1937 m. „Talka“ bei vaikų laikraščiai - 1927 m.  „Žvaigždutė“ ir „ Žiburėlis“  . Parodą papuošė  tarpukario  metų autentiška rašalinė, kuri buvo rasta prie pirmosios Radviliškio mokyklos, Laisvės alėjos gatvės teritorijoje.

Parodą „Knygos kuria išliekamąją vertę“ apžiūrėjo mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai, mokyklos senjorai bei buvę mokyklos mokiniai.

Radviliškio Gražinos pagrindinės  mokyklos

bibliotekininkė Kęstutė Šivickienė

Rask mus Facebook'e