Vinco Krėvės gyvenimo ir kūrybos keliais

  Kiekvienas Lietuvos regionas turi iškilią asmenybę, garsinusią mūsų šalį kultūrine, politine veikla. Toks nepaprastas žmogus mums, dzūkams, yra rašytojas Vincas Mickevičius- Krėvė, kurio 135 -ąsias gimimo metines paminėjome.

  Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 4b klasės mokinukai spalio 19 dienos ankstyvą rytmetį pradėjo klausydami ištraukų iš Vinco Krėvės apsakymo „Antanuko rytas“. Jas mokyklos muziejuje  skaitė šios klasės mokinys Martynas Vyturys kartu su savo močiute. Aptarėme senelės begalinę meilę anūkėliui, jos pamaldumą, rūpestingumą, Vincuko jautrumą ir smalsumą. Vaikai prisiminė savo senelius, papasakojo apie kartu leidžiamą laiką. Mokytoja Ina Dumbliauskienė įdomiai papasakojo apie rašytojo vaikystę.

  Šia proga mūsų mokyklos 5,7 ir 8 klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojų Laimos Ryženinienės ir Inos Dumbliauskienės, lankėsi rašytojo tėviškėje Subartonyse. Kelionė tapo puikia literatūros ir istorijos pamoka, kurioje buvo prisimintas sunkus mūsų tautos kelias į mokslą, laisvę, rašytojo vaikystė, prabėgusi šiame mažame Dzūkijos kaime. Vinco Krėvės memorialinio muziejaus direktorė Evelina Buržinskienė įdomiai papasakojo apie šakotą rašytojo asmenybę, gyvenimą. Mokiniai uždegė žvakutes ant  Vinco Mickevičiaus - Krėvės, jo žmonos ir dukters kapo Subartonių kaimo kapinaitėse.

  Kelionė į Subartonis - tai gera proga pamąstyti apie mūsų literatūros milžiną, užaugusį mažoje Dzūkijos kaimo trobelėje.

     Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja

 Asta Novikienė

Rask mus Facebook'e