Informacijos apie Reformaciją ieškojo bibliotekoje

  Šiemet daugelis krikščioniškų šalių švenčia 500-ąsias metines nuo Bažnyčios reformacijos pradžios. Reformacija turėjo lemiamos įtakos ne vien tik teologijos, žmogaus dvasinio kelio raidai, bet ir stipriai paveikė Europos, tame tarpe ir Lietuvos kultūrą, kalbą, raštą. Šiai sukakčiai skirta integruota liuteronų ir katalikų tikybos bei etikos pamoka vyko ir mūsų, Tauragės Žalgirių  gimnazijos, bibliotekoje. Etikos mokytojas Jonas Kalvanas ir tikybos mokytoja Kristina Tymalkienė pirmų klasių gimnazistus supažindino su Reformacijos laikmečiu bei raida. O mokiniai, remdamiesi bibliotekoje esančiais šaltiniais – enciklopedijomis, žinynais, istorine literatūra paruošė ir pristatė medžiagą apie Lietuvos raštijos pradininkus, žymiausius lietuvybės puoselėtojus, liuteronų kunigus – Martyną Mažvydą, Joną Bretkūną, Kristijoną Donelaitį, lietuvių didikus Juodąjį ir Rudąjį Radvilas bei patį reformacijos pradininką - Martyną Liuterį.

 Bibliotekininkė Diana Kazlauskienė 

Rask mus Facebook'e