Diskusija "Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime"

   2017-11-28 Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija ir Kauno rajono švietimo centru organizavo  apskritojo stalo diskusiją „Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime“. Buvo diskutuota apie mokyklos bendruomenę kaip besimokančią organizaciją, aptarti galimi mokyklos bibliotekininko vaidmenys įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją. Diskusiją moderavo Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė ir skyriaus metodininikė Giedrė Tumosaitė. Diskusijoje dalyvavo  Kauno miesto, Kauno, Jonavos ir Kėdainių rajonų mokyklų bibliotekininkai.

  Moderatorės supažindino diskusijos dalyvius su koncepcijoje suformuluotais geros mokyklos modeliu ir geros mokyklos bruožais, dalyviai buvo įtraukti į praktinę sampratos analizę, interpretaciją,  į praktinius užsiėmimus grupėse ir idėjos apie bibliotekos vaidmenį ateities mokykloje plėtotę. Bibliotekininkai pabrėžė, jog dabar labai svarbu atsigręžti į bendruomenę: matyti ją kaip besimokančią organizaciją, Mokyklų bibliotekininkams iškyla poreikis efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis bei mokinių tėvais, įvairiomis mokyklos bendruomenės komandomis . Šiuolaikiškas bibliotekininkas turi sugebėti aiškiai formuluoti problemas ir tikslus, ieškoti atsakymų ir sprendimų, visapusiškai analizuoti idėjas ir būti kūrybiškas bei atviras pozityvioms naujovėms. Susitarta glaudžiau bendradarbiauti su Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija bei regioniniais švietimų centrais.

Kauno rajono švietimo centro bibliotekininkė-metodininkė

Daiva Klimantavičienė

 

Rask mus Facebook'e