Fiziko galvoje meilė filatelijai

 Vaikystė, paauglystės metai – pats nerūpestingiausias gyvenimo tarpsnis, bet kartu jis  pilnas ieškojimų, atradimų, kurie kartais tampa viso gyvenimo pomėgiu. Šiuo sakiniu galima apibūdinti Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos fizikos mokytojo Zigmanto Meškausko nenumaldomą aistrą kolekcionuoti pašto ženklus.

  2001 m. pradėjau dirbti „Romuvos“ gimnazijos bibliotekoje. Prabėgus keleriems veiklos metams gimnazijoje, užmezgiau bendradarbiavimo ryšius su užsienio lietuvių periodiniais leidiniais. „Tėviškės žiburių“ (Kanada), „Mūsų pastogės“  Australija), „Amerikos lietuvio“ redakcijų darbuotojai man siųsdavo iš šių pasaulio kontinentų laikraščius paprastu paštu, o ant solidžių vokų būdavo užklijuoti pašto ženklai. Tuos pašto ženklus išdalindavau gimnazistams ir tik po kelerių metų mokytojas Z. Meškauskas pasisakė, kad kolekcionuoja pašto ženklus, o tuometinė raštinės vedėja Dalia Žemaitienė, gaudama gimnazijos korespondenciją, visuomet pašto ženklus nuo vokų atiduodavo mokytojui. Kai sužinojau šią istoriją, mane labai graužė sąžinė, kad iki tol nežinojau šio fakto, o kokie būdavo vertingi pašto ženklai gauti iš Amerikos, Australijos... Kaip liaudies išmintis byloja: „ Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“. Kas žino, o gal iš tų gimnazistų, kuriems atidaviau pašto ženklus išaugo irgi kolekcininkai ir laikui bėgant, mes apie juos sužinosime, kaip apie mokytoją Z. Meškauską? Kadangi gimnazijos skaitykloje sukaupta unikali leidinių su autografais kolekcija, tas procesas gyvas, pulsuojantis. Nuolat  paštu gauname nemažai leidinių su autografais ir mokytojas, gal net neįtaria, kad prie jo didelės kolekcijos, nors ir maža dalimi prisideda Panevėžyje besidarbuojantis kunigas, poetas, aktyvus visuomenininkas Justas Jasėnas. Jis gimnazijos bendruomenę nustebina vis naujais ir naujais leidiniais su autografais, o lietuviški pašto ženklai užklijuoti ant siunčiamų vokų, papildo mokytojo kolekciją. Tai tik istorijos pradžia,  paženklinta  smulkiomis vingrybėmis... Pati mokytojo Zigmanto kolekcionavimo istorijos prasmė gili ir iš žmogaus pareikalaujanti daug kantrybės, žinių, suvokimo ir rūpestingumo. Šiomis savybėmis pasižymi ir pats pedagogas.

   Kaip gimė mintis Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje parengti mokytojo Z. Meškausko kolekcijos pristatymą? 2018 m. Lietuvai neeiliniai, o ir gimnazijoje netrūko prasmingų renginių, skirtų Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Kai į gimnazijos skaityklą užėjęs mokytojas pasiūlė surengti savo kolekcijos parodą, iš karto sutikau ir pagalvojau, kad tai bus graži tąsa valstybės šimtmečiui paminėti, tuo labiau, kad iš pokalbių supratau, kad mokytojui istorijos tematika labai jau glosto širdį, o ir eksponuodamas stende pašto ženklus, istorijos mokslui ir istorinėms asmenybėms skyrė ypatingą dėmesį, savo eksponatus istorine tematika suskirstė pagal laikotarpius.

    Per mokytojo Zigmanto parodos pristatymą, kalbėjau apie meilę... Taip jau susiklostė aplinkybės, kad gimnazijos bibliotekininkės fizikams rodo ypatingą meilę ir dėmesį... Čia buvo pristatytos Juozo Tūbelio progimnazijos fiziko mokytojo Vytauto Deksnio dvi poezijos knygos, organizuoti gimnazijos absolvento, jau tuo metu studijuojančio fizikos mokslus, Justo Laužadžio kūrybos skaitymai, parengta ir pristatyta buvusios mūsų gimnazijos mokytojos Aldonos Čeponienės rankdarbių paroda, o po mano žodžių mokytojas Zigmantas, kolegei Rasai Pranckūnienei pasakė frazę: „Rasa, dabar Tavo eilė...“ Manau, kad mokytoja Rasa tą tradiciją mielai pratęstų, nes gimnazijos bibliotekininkės pastebi mokytojos domėjimąsi rankdarbių žurnalais ir iš pokalbių akivaizdu, kad pedagogė daug savo laisvalaikio skiria rankdarbiams.

   Gimnazijos kruopštusis kolekcionierius, pristatydamas savo pašto ženklų kolekciją sakėsi, kad kalbėti apie tai galįs  kelias valandas. Jis prisiminė, kad kolekcionavęs nuo degtukų dėžučių etiketes, atvirukus, vėliau apsistojęs prie pašto ženklų. Dar ir dabar pedagogas prisimena vasaras praleistas Ukmergėje, Klaipėdoje. Šių miestų paštai būdavo jo mėgstama įstaiga, nes čia įsigydavo pašto ženklų. Jaunystėje nelabai dar supratęs pašto ženklų vertės, bet bendraujant su žmonėmis, besidominčiais filatelija, nuolat pildė savo žinių bagažą. Mokytojas Z. Meškauskas susirinkusiems į parodos pristatymą, pasakojo apie įvairių sporto šakų sukauptus ženklus, prisiminė olimpinėms žaidynėms skirtą seriją, serijų blokus, istorines pasaulio ir Lietuvos asmenybes. Kas jau besuskaičiuos kiek jo kolekcijoje proginių, teminių pašto ženklų... Nemažai pašto ženklų kolekcijoje yra apie gamtos mokslų atskiras šakas, kaip teigė pats pedagogas, iš savo kolekcijos, pašto ženklus jis panaudoja ir ugdymo procese, atsineša į pamokas, rodo gimnazistams. Parodos pristatymo dalyviai su kolekcijos eksponatais galėjo susipažinti ne tik eksponuojamuose stenduose, bet ir dar sklaidė storų albumų puslapius ir kaip teigė kolekcijos savininkas, dalį savo eksponatų palikęs namuose.

   Neslėpsiu ir to, kad mokytojas Zigmantas su savo kolekcijos pristatymu tęsė gimnazijos skaitykloje jau susiklosčiusias prasmingas tradicijas. Čia didelis dėmesys skiriamas išskirtinėms asmenybėms, ieškoma naujų veiklos formų, kaip jas pristatyti, kad šiose erdvėse žmogus jaustųsi ne tik gerai, bet ir vėl norėtų sugrįžti... Unikalia pedagogo kolekcija džiaugėsi ir jį sveikino  Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, dovanodamas Lietuvos pašto atvirukų komplektą. Rajono vadovas akcentavo, kad visame kolekcionavimo procese yra labai svarbus veiksnys – bendravimas su žmonėmis. Tik šiuo būdu atsiveria ne tik pažintys su naujais žmonėmis, bet ir įgyjama vis naujų žinių ir šios srities kolekcionavimo įgūdžių ir  subtilybių.

   Gimnazijos direktorė Diana Guzienė, visus susirinkusius į parodos pristatymą, ragino  prisidėti kolekcionuojant pašto ženklus ir praturtinti mokytojo Zigmanto kolekciją. Pati direktorė prisipažino mėgstanti keliones, todėl prižadėjo pašto ženklų kolekcionieriui atvežti iš aplankytų šalių. Su netradicinės parodos pristatymu gimnazijoje kolegą sveikino fizikė Rasa, gimnazijos bibliotekininkės. Visi susirinkusieji jautė, kad tą akimirką stabtelėjo laikas, prabėgo pedagogo gyvenimo atkarpa, paženklinta įdomiu pomėgiu.

   Parodos pristatymas baigėsi. Dar visą savaitę gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybę su ja susipažinti, o mes džiaugiamės, kad šalia mūsų yra žmogus, kurio mintyse gyvena ne tik visos materijos formos, fizikos teorijos ir dėsniai, bet ir skrupulingas kruopštumas, nuoseklumas, žinios ir gili meilė viso gyvenimo pomėgiui.

      Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos

„Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

Rask mus Facebook'e