Anykščių rajono mokyklų bibliotekų spalis

  Spalio mėnuo Anykščių rajono mokyklų bibliotekose buvo ryškus bei kupinas veiklų – visos mokyklų bibliotekos aktyviai įsitraukė į Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) iniciatyvą „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką?.“

  Mokyklų bibliotekos, būdamos arčiausiai jauniausiųjų skaitytojų, nuosekliai bei kūrybiškai ugdo skaitymo kultūrą. Spalio mėnuo mūsų rajono bibliotekose įvairaus amžiaus skaitytojus sukvietė daugeliui prasmingų veiklų.

  Rajono mažiausieji mokinukai – pirmokėliai susipažino su savo mokyklos biblioteka bei pradėjo džiaugtis pirmosiomis savarankiškai perskaitytomis knygelėmis.

  Viešintų pagrindinėje mokykloje  5–10 klasių mokiniai gamino popierinius maišelius dovanoms tema „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“.  Mokiniai lankstė ir klijavo maišelius, rinkosi šriftą ir rašė ant maišelio, kodėl jam patinka mokyklos biblioteka, savaip juos dekoravo. Darbo rezultatai buvo pristatyti ir eksponuojami bibliotekoje, o ateityje bus panaudoti kaip dovanų mokyklos svečiams maišeliai.

Troškūnų gimnazija užsiregistravo Bookmark Exchange Project - skirtukų mainų projekte bei bibliotekoje gamino skirtukus knygoms. Šią veiklą vykdė ir Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazija bei Antano Vienuolio progimnazija.

  Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro bibliotekoje vyko akcija "Praleisk laisvalaikį mokyklos bibliotekoje". Jos metu mokiniai žaidė šachmatais, domino, Twisterį, kompiuterinius žaidimus, klausėsi muzikos, su draugais renkosi knygas, bendravo. Su pradinėmis klasėmis vyko projektas "Aš myliu savo biblioteką".

  Artėjant, vaikų mylimos rašytojos A. Lindgren 111-sioms metinėms, Antano Vienuolio progimnazijoje vyko viktorina apie rašytojos gyvenimą bei kupiną vaikystės džiugesio kūrybą. Vyko užsiėmimai „Senoji knyga“ ir „Ką mena senieji daiktai“. Čia mokiniai išbandė rašymą paukščio plunksna, senomis rašomosiomis mašinėlėmis, susipažino su 100 metų senumo knygomis. Užsiėmimų metu jie kūrė skirtukus knygoms, plunksna  išrašė mintis apie knygas, skaitymą.

  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bibliotekoje vyko integruotos lietuvių k. ir literatūros pamokos bei popietiniai pokalbiai apie skaitymą. Susitikimų metu buvo kalbamasi kodėl smagu užsukti į biblioteką, kodėl mes mylime biblioteką. Savo mintis vaikai rašė ant rudeninių lapų ir "išaudė" nuostabų spalvingą gražių minčių kilimą: „biblioteka - tai knygų rojus, man labai patinka pasiimti knygas, skaityti"; "mūsų biblioteka labai graži, daug įdėta, dažnai ateinu pažaisti"; mūsų biblioteka yra žinių kambarys. Tame kambaryje galiu ir susigraudinti, ir pasijuokti. Čia daug knygų ir džiaugsmo".

 Jono Biliūno gimnazijos biblioteka vedė integruotas pamokas apie skaitymą I-ose gimnazijos klasėse. Subūrė skirtingų klasių mokinių iniciatyvinę grupę – Skaitytojų klubą, kurie vykdė apklausą tarp visų klasių mokinių apie skaitymą. Jos pagrindu, mokiniai kurs Skaitytojo konstituciją, kurioje bus įtvirtintos „biliūniečio“ skaitytojo teisės ir pareigos. Vienas iš klausimų buvo apie bibliotekos reikalingumą mokykloje – atsakymų pagrindu buvo parengta vizualinė informacija bei pateikta gimnazijos bendruomenei. Yra sukurtas Skaitytojo logotipas, kuris kvies į kitas šio klubo veiklas. Susibūręs Skaitytojų klubas imasi ir daugiau tęstinių iniciatyvų propaguojančių skaitymą kaip vertingą jaunam žmogui veiklą.

 Neseniai priimta Skaitymo skatinimo programa 2019 – 2024 m., siekia įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką – didinti įvairaus amžiaus visuomenės narių susidomėjimą skaitymu, užtikrinti skaitančios aplinkos kūrimą bei prieinamumą. Tarptautiniai ir nacionaliniai tyrimai rodo, jog skaitymo įpročiai menksta. Pastaraisiais metais vis labiau įsigalint informacinėms technologijoms pasikeitė aplinka, lemianti daugelį įpročių, tarp jų ir skaitymą. Skaitymo kiekis ir jam skirtas laikas nesumažėjo, tačiau iš esmės pasikeitė jo kokybė. Nors tekstų įvairiais formatais perskaitoma daug, tarp jų vis mažesnė dalis vertingų ar  susikaupimo reikalaujančių  knygų.

  Šios įžvalgos kviečia mokyklų bibliotekas itin aktyviai bendradarbiauti su mokytojais ugdymo procese, skatinant mokinius atrasti laiko prasmingai skaitymo veiklai.

 Renata Miškinienė,

Anykščių rajono mokyklų bibliotekų metodinės grupės pirmininkė

Rask mus Facebook'e