Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) vienija mokyklų bibliotekininkus ir kitus neabejingus mokyklos bibliotekos darbui. Vienas svarbiausių Asociacijos tikslų - skatinti mokyklų bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą ir tobulėjimą, rengti pasiūlymus mokyklų bibliotekininkų darbo ir kitais klausimais.

  Mintis įkurti mokyklų bibliotekininkų asociaciją sklandė jau seniai. 2012 metų vasarą tarptautinės konferencijos "Naujos kartos mokyklos biblioteka" metu ši mintis buvo garsiai išsakyta ir sulaukė mokyklų bibliotekininkų bendruomenės palaikymo ir pritarimo.

  Oficialiai LMBDA įregistruota 2013 m. rudenį. Asociacijos pirmininke išrinkta Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekos vedėja Rima Noreikienė. 

Narystė LMBDA

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos nariais gali būti mokyklų bibliotekų darbuotojai ir kiti 18 metų sulaukę fiziniai ir juridiniai asmenys, besidomintys mokyklų bibliotekų ir informacinių centrų veikla, moksleivių skaitymo, informacinio raštingumo, informacinės pagalbos mokyklai problemomis. Stojamasis mokestis 4 eurai ir metinis nario mokestis 3 eurai. 

  Norintis tapti Asociacijos nariu pateikia laisvos formos prašymą el. paštu lmbdasociacija@gmail,com  ir sumoka stojamąjį mokestį tiesiogiai į Asociacijos banko sąskaitą arba per Asociacijos atstovus savivaldybėse.

 LMBDA sąskaita  DNB banke LT824010051001807291 

Gerbiamos kolegės,

 

  Džiaugiuosi, kad Lietuvos mokyklų bibliotekininkės ieško, kuria, mąsto, buriasi. Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos įkūrimas, tolimesnės veiklos gairės - svarbus žingsnis į mūsų visų bendrą ateitį.  

   Visuose veiklos baruose būkite stiprios, kantrios, išmintingos ir kūrybingos. Kartais mus užgožia darbų rutina, bet mes esame didelės savo prasmingais darbais.

   Tegu laikas lėčiau alsuoja, tegu dvasinė ramybė neaplenkia, tegu aplink Jus būna žmonės labai geri...

                                                                                                       Reda Kiselytė

 Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos

 „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

 

Rask mus Facebook'e