Tue

14

Nov

2017

Ievos Simonaitytės gyvenimo keliais

    Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkių gausus būrys spalio 26d. edukacine išvyka pažymėjo Tarptautinę mokyklų bibliotekų dieną. Kadangi 2017-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti I.Simonaitytės metais, o ši rašytoja garsėjo kaip Mažosios Lietuvos metraštininkė, tad ir klaipėdietės edukacinę išvyką paskyrė šios kūrėjos gyvenimo keliams.

Read More

Wed

25

Oct

2017

Panevėžio bibliotekininkai rinkosi... teatre

  "Knyga- tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja" A.Debruselis

   Spalio 20- osios pavakare Panevėžio rajono mokyklų bibliotekininkai rinkosi į Panevėžio teatrą "Menas". Trumpai akimirkai  stabtelėjome teatro foje aptarti kaip sekėsi spalio mėnesio veiklos. Saldžios dovanėlės su Mere Popins primins visus metus, kad ir mes, bibliotekininkės, parinkdamos knygą skaitytojui,  pagydome juos nuo visų ligų, neleidžiame tinginiauti, renginiais mokame nustebinti ir... užkrėsti "juoko dujomis".

Wed

18

Oct

2017

Mokau ir mokausi bibliotekoje

   Knygos – minties laivai plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą" (Fransis Bekonas)

   Tauragės  rajono mokyklų bibliotekininkai rinkosi į metodinį pasitarimą tema "Mokau ir mokausi bibliotekoje". Susitikimas vyko Tauragės "Šaltinio" progimnazijos bibliotekoje. Susitikimą  organizavo šios mokyklos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė. Rajono mokyklų bibliotekininkai aptarė 2017-2018 mokslo metų veiklos  planus. Pasidalino gražia patirtimi, papasakojo apie planuojamus renginius, pakvietė prisijungti koleges.

  Rajono mokyklų bibliotekininkai diskutavo apie LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2017 m. sausio 17d.Nr.XIII-198

  Kalbėjo apie bibliotekininkų pareigybinius lygius , kurie numatyti minėtame įstatyme.Paaiškėjo, kad rajone yra problemų, priskiriant  mokyklos bibliotekininkui pareigybinį lygį pagal išsilavinimą ir profesinę patirtį.

  Buvo kalbėta ir apie mokyklų informacinės programos  MOBIS atnaujinimą. Pasitarime dalyvavo Tauragės rajono PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė.

 Danutė Petkuvienė

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė

Thu

12

Oct

2017

Mokyklos biblioteka šiandieninės mokyklos apibrėžtyje

   Marijampolės švietimo įstaigų bibliotekininkai diskutuoja apie mokyklos bibliotekos vietą šiuolaikinėje mokykloje bei svarbą informacijos, žinių ir idėjų kūrime.

  Kaip ir kiekvieną rudenį į susitikimą Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje susirinko Marijampolės švietimo įstaigų bibliotekininkai naujiems darbams aptarti. Susirinkime dalyvavo Marijampolės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė,  kuruojanti mokyklų bibliotekų darbą, Angelė Mikulienė. Ji kreipėsi į mokyklų  bibliotekininkus  sveikindama ir linkėdama profesionalumo, atsakingumo, kūrybiškų idėjų. Pateikė naujausią informaciją apie mokyklų bibliotekų darbą. Susirinkime taip pat dalyvavo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorės pavaduotoja Jolanta Gelžinienė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojos - bibliotekinių paslaugų automatizavimo inžinierė Vaida Juselytė  ir vyresnioji bibliografė Jūratė Pajaujienė. Jos pristatė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos portalą noriuzinoti.lt.

  Susirinkime dalykiškai kalbėjo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Snaigė Raguckienė. Ji akcentavo, kad atvirumas, atsakomybė, veržlumas ir, žinoma, tradicijos – tai vertybės, kuriomis turi prasidėti ir baigtis kiekvienos bibliotekos diena, kad šios vertybės užkoduotos bibliotekos ir šiuolaikinės mokyklos apibrėžtyse. Besikeičiantys vartotojų poreikiai verčia lanksčiai ir sumaniai kurti mokyklos bibliotekos paslaugų įvairovę, informacinę ir fizinę aplinką, kad dalijimasis žiniomis ir naujų idėjų generavimas – atsakinga investicija į mūsų mokinių ateitį. Mokyklos bibliotekos – ne tik mokomosios informacijos gavimo vieta, bet ir erdvė, kurioje informacija kuria žinias, žinios – idėjas, o idėjos generuoja asmenybės  progresą, duoda naudą globaliu mastu. Ir niekam nebus leista paneigti, kad  biblioteka ir joje esanti knyga visada eis lygia greta su visų šimtmečių technologijomis.

  Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų būrelio narė,

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė

Wed

13

Sep

2017

Utenos rajono savivaldybės muziejininkų ir bibliotekininkų išvyka

  Utenos švietimo centras vykdo projektą „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagal projektą šių metų gegužės 30-31 dienomis Utenos rajono savivaldybės muziejų  ir bibliotekų darbuotojai vyko į edukacinę išvyką „Inovatyvios kultūros veiklos ir jų organizavimo ypatumai“. Aplankėme Kauną, Klaipėdą ir Telšius. Lankėme ne tik muziejus, bibliotekas, bet ir kitus kultūros objektus, grožėjomės nuostabia Lietuvos gamta, iš arčiau susipažinome su Žemaitijos istorija ir, žinoma, džiaugėmės, kad Lietuvoje yra tiek daug mylinčių  ir puoselėjančių savo kraštą kūrybingų žmonių. Išvykoje įgytos patirtys,  užmegzti ryšiai bus naudingi naujoms projektinėms veikloms, tolimesniam  darbui ir bendradarbiavimui.

Informaciją parengė Utenos švietimo centro metodininkė, projekto vadovė Ramunė Dasevičienė.

Thu

22

Jun

2017

Ranka paliesti „Laimės žiburį“, kad...

  Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė  mokslo metų pabaigoje,  birželio 15 d., mokyklų bibliotekininkėms suorganizavo  edukacinę išvyką į Anykščius. Neatsitiktinai buvo pasirinktas Anykščių kraštas, garsus žymiomis asmenybėmis, joms skirtais paminklais, turtingas gražia gamta, kurią apdainavo Antanas Baranauskas. Ir aišku, stebuklinguoju Jono Biliūno „Laimės žiburiu“. Rašytojas vienoje savo pasakoje rašė apie švytintį stebuklingą užrašą, pasirodžiusį ant aukšto stataus kalno viršūnės - tas, kuris užlips ant to kalno ir ranka pasieks užrašą, visus žmones padarys laimingus...

  Į kelionę kartu vyko ir Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, kuruojanti mokyklų bibliotekų  veiklą  Angelė Mikulienė. Ji  pasidžiaugė bibliotekininkių  pozityvumu, optimizmu, galimybių išnaudojimu, bibliotekininkių šiuolaikiškumu bei kūrybiškumu.

Edukacinė išvyka prasidėjo Anykščių J.Biliūno gimnazijos bibliotekoje.  Jos gerąją patirtį pristatė bibliotekos vedėja Renata Miškinienė. Renata savo iniciatyvomis, kūrybiniais sumanymais, darbu su jaunais žmonėmis įsilieja į Anykščių krašto kultūros gyvenimą. Ji mano, kad skaitymą galima skatinti per kino meną. Ji jau šešerius metus vadovauja gimnazijoje veikiančiam Kino klubui, dalyvauja prancūzų vykdomame tarptautiniame kino edukacijos projekte. Buvo malonu klausyti energingos, iškalbios ir kūrybingos asmenybės. Renata Miškinienė pasidalino skaitymo skatinimo iniciatyvų patirtimi bei pristatė jos inicijuotų „Kino klubo“ bei „Vieno kūrinio galerijos“ veiklą.

   Edukacinė kelionė persikėlė į Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių  viešąją biblioteką.  Prie durų pasitiko bibliotekos direktorius Romas Kutka. Jis pristatė bibliotekos istoriją, jos erdves, organizuojamus renginius bei ateities planus.

   Pailsėti  ir papietauti sustojome restorane „Nykščio namai“. O vėliau apžiūrėjome Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, jos bokštą Užlipus 186 laiptelius galima pasigrožėti nuostabia Anykščių apylinkių panorama. Aplankėme Angelų muziejų, Anykščių menų inkubatorių – menų studiją, Puntuko akmenį, medžių lajų taką,  A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinį muziejų. Viskas atrodė įdomu ir ne veltui.

 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos

bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė

 

Fri

21

Apr

2017

Baltų šalių literatūros savaitė. Baltu valstu literatūras nedēļa

  Kovo 27-31 d. vyko Jonavos mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio inicijuotas tarptautinis projektas „Baltų šalių literatūros savaitė. Baltu valstu literatūras nedēļa“, kuriuo siekiama populiarinanti skaitymą, giminiškų tautų – Lietuvos ir Latvijos – literatūrą, kultūrą, tarpkultūrinius ryšius, bendradarbiavimą, gerinti mokinių skaitymo gebėjimus.

Visą savaitę projekte dalyvaujančios Lietuvos mokyklos organizavo renginius, skirtus Latvijai, jos literatūrai, kultūrai, partneriai Latvijoje – renginius, skirtus Lietuvos kultūrai, literatūrai.

Projekto dalyviai stebinte stebino kūrybiškumu ir entuziazmu. Mokyklose vyko šalių ir knygų pristatymai, viktorinos, mokiniai piešė iliustracijas, kūrė įvairius darbelius, inscenizacijas, filmus, mokėsi dainų, žaidimų, šokių. Plačiau apie tai Jonavos rajono mokyklų bibliotekų svetainėje. 

 

 

0 Comments

Fri

31

Mar

2017

Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė

  Metodinių ratelių bendradarbiavimo pavyzdys - Vilkaviškio rajono  ir Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinė apskritojo stalo diskusiją „Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė“, vykusi kovo 23 d. Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Plačiau

  Susitikimas prasidėjo ekskursija po Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės filialą,  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinę mokyklą ir jos biblioteką. Apskrito stalo diskusiją pradėjo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Snaigė Raguckienė. Ji teigė, kad labai svarbu tikėti tuo, ką darome. Tai pasitikėjimo, savarankiškumo, abejonių išsklaidymo raktas. Pasiremdama Tėvo Stanislovo išmintimi linkėjo geros kloties profesinėje veikloje, sėkmingo žmogaus virsmo. Ir toliau kvietė skleisti meilę, gėrį ir grožį, kad tik šviesi, neapsimesta veikla ir atidumas kiekvienam sutiktam leis vaikščioti  išminties keliu. Jos žodžius palydėjo gimnazijos 2F klasės mokinės atliekamas muzikinis kūrinys „Raudoni vakarai“.

  Vilkaviškio rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio bibliotekininkai paruošė įspūdingą pranešimą. Savo ratelio veiklas pristatė  metodinio ratelio pirmininkė Jolanta Čibirkienė.  Susitikime aktyviai dalyvavo visi svečiai.  Taip sukurdami gerą atmosferą, leidžiančią perduoti daugybę žaismingų pojūčių. Pasisakė kiekviena bibliotekininkė, o rankose buvo laikomos parengtos dovanos: išjaustos, išieškotos, supakuotos ir reikšmingos kaip simboliai, kuriuos atspindėjo citatos iš knygų. Tai atrodo taip paprasta, bet taip patrauklu ir įdomu. Kiek daug naudingo ir teigiamo galima patirti savame darbe.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė Vilkaviškio ir Marijampolės mokyklų bibliotekininkų metodinėje-edukacinėje apskritojo stalo diskusijoje „Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė“ skaitė pranešimą „Iš vizitų po Islandijos ir Suomijos bibliotekas“. Ji supažindino su bibliotekų darbo Islandijoje, Suomijoje bei bibliotekos darbo specifika tų šalių mokyklose. Teigė, kad Lietuvos mokyklų bibliotekininkai per mažai kalba apie save, kad vis didesnis savo laiko investavimas į darbą ir augantis pasitikėjimas savimi suteikia galimybę patiems pabandyti įrodyti, jog mokyklos bibliotekininkas tikrai įvairiapusis darbuotojas, nors kai kurie dalykai nesikeitė nuo viduramžių, tačiau bibliotekininkas yra ne pritvirtintų grandinėmis knygų saugotojas ar tvarkytojas, o savo darbą mylintis, išmanantis šiuolaikinius prezentacijų kūrimo įrankius, turintis puikų komunikavimą, viešo kalbėjimo įgūdžius žmogus. Jo darbas -tai ne fizinis, rutininis procesas, o intelektuali ir kūrybiška veikla.

  Snaigė Raguckienė teigė, kad šis susitikimas suteikė galimybę pasidalinti konkrečiomis veiklomis respublikiniame lygmenyje. Kad patirta nauda, teigiamas požiūris ir emocijos į darbą sukelia „sniego lavinos efektą“. Neabejotinai tai padės tobulėti, suteiks vietą komunikacijai, minčių sklaidai, bendrai erdvei. Pagaliau konkretus susidūrimas su kolegų patirtimi, nuoširdumu įkvepia džiaugtis, dalintis, planuoti naujus darbus, veiklas. Kaip kad sakė Vytautas Kernagis, „viską lemia gerosios smulkmenos, geri žmonės, geri santykiai, žodžio laikymasis ir šypsenos...“

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narė Laima Vaičiūnienė

0 Comments

Tue

07

Mar

2017

LMBDA pasitarimas Lapių pagrindinėje mokykloje

  Šiais informacijos gausos ir nuovargio laikais, kai atrodo žinom viską, bet nieko nespėjam, labai reikia bendraminčių komandos ir to vadinamo "užnorinimo" išeiti iš kasdienybės, kažką naujo ir džiaugsmingo nuveikti.

  Tokios mintys kilo po LMBDA aktyvo susirinkimo Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje kovo 3 d. Daug pozityvios energijos  gavom pabendravusios su šios mokyklos direktore Vaida Trofimišiniene ir bibliotekininke Kristina Brazauskiene. Grožėjomės nauja mokykla, mokinių pasirodymu ir kūrybiniais darbais, pasisėmėme patirties iš mokyklos bibliotekos veiklos. Čia veikia ir knygų namelis, ir knygių klubas, ir miriorama - kitoks knygos iliustravimo būdas, knygos prikeliamos antram gyvenimui, bibliotekininkė kartą per mėnesį eina į pradinukų pamokas ir garsiai skaito. Moksleiviai džiaugsmingai laukia, kada galės su bibliotekininke važiuoti į knygų mugę ar praleisti naktį bibliotekoje. 

  Buvo aptarti ir su LMBDA veikla susiję klausimai. Diskutuota apie galimybę įtraukti kuo daugiau mokyklų bibliotekų į skaitymo skatinimo veiklas, projektus, dalintis patirtimi, bendradarbiavimo idėjomis. Tik pačios aktyviai dirbdamos, viešindamos savo veiklą, prisijungdamos prie respublikos mastu organizuojamų akcijų, pajusime bendrystę ir stiprėsime kaip profesinė bendruomenė.   

Žaneta Pratusevičienė,

LMBDA tarybos narė

2 Comments

Mon

13

Feb

2017

Takk Iceland (ačiū Islandija)

    Vertas perskaityti straipsnis apie švietimo sistemą Islandijoje, pamokas Tarptautinėje Islandijos mokykloje, mokyklos biblioteką, kurios fondas išdėstytas po visą mokyklą, skaitymo pamokas, per kurias mokiniai įsitaiso kur kam patogiau: ant palangių, grindų, sėdmaišių, stalo - ir tiesiog skaito.

   Savo įspūdžiais apie Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų išvyką į Islandiją pagal projektą Erasmus+ KA1 (mobilumas mokymosi tikslais) dalinasi bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Odeta Grušelionienė. 

Straipsnis Islandija.pdf
Adobe Acrobat Document 95.3 KB
0 Comments

Fri

23

Dec

2016

Šventinis Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų susitikimas

  Jau tapo tradicija, kad artėjanti kalendorinių metų pabaiga suburia Alytaus mokyklų bibliotekininkus į šventinį metodinį susitikimą. Šiais metais seminaras „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje“ vyko Putinų gimnazijoje. Kolegės pakvietė pasidalinti naujausiais veiklos metodais, savojo vaikystės kalėdinio žaisliuko istorija, dalyvauti skaitymuose.

  Tai buvo ir pirmasis susitikimas su nauju Alytaus miesto savivaldybės

administracijos Švietimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Eduardu Ingelevičiumi. Renginyje svečiavosi profesinio rengimo centro bibliotekininkė Raselė Rasimienė.

  Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė pristatė bibliotekos inovatyvias veiklas ir pasidžiaugė, kad technologinių inovacijų gausa, spartinanti mūsų gyvenimo tempą, skatina bibliotekininkes nuolat mokytis ir tobulėti. Šiuolaikinė biblioteka - informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo ir bendruomenės centras.

Pastebėta, kad mokyklose dirbančių specialistų darbo pobūdis, kintant visuomenei, smarkiai keičiasi. Bibliotekininkai - aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, nuolat gilinantys pedagogines, psichologines ir IKT žinias. Dažniausiai mokyklų bibliotekose dirba vienas - du specialistai. Tik pakankamas darbuotojų skaičius bibliotekoje gali užtikrinti kokybišką veiklą. Bibliotekininkas bendrauja su mokytojais planuojant, kuriant, perteikiant, vertinant gebėjimus ir žinias, moko ir konsultuoja, kai vyksta perėjimas nuo vadovėlio prie šaltiniais besiremiančio mokymosi, kartu su mokytojais skatina mokinius siekti atsakomybės už savo mokymąsi. Bibliotekininkas sudaro sąlygas naudotis naujomis technologijomis bibliotekoje, moko ir konsultuoja.

  Naujienomis iš seminaro „Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“ pasidalino Panemunės pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Asta Novikienė. Naujos tendencijos ugdyme – kaip sukurti skaitymo ir rašymo ugdymui palankią aplinką, kaip pagerinti skaitymo ir rašymo pasiekimų lygį ir dar labiau skatinti skaitymą, kaip sustiprinti mokyklų bibliotekininkų supratimą apie skaitymo ir rašymo gebėjimus bei jų ugdymą. Skaitymo valandos, inscenizacijos, pokalbiai, diskusijos. Nauja – tai atrasta sena?

  Susitikimo metu aptarėme ir knygų naujienas. Panemunės pagrindinės mokyklos, Putinų ir Jotvingių gimnazijų bibliotekoms akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ organizatoriai paskyrė nemokamus Metų knygų komplektus, išleistus trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - knygų kategorijose. Kolegės pristatė rinkinius. Mėgavomės gražiais tekstais.

  Nuo atsineštų senovinių eglutės žaisliukų padvelkė vaikystės kalėdine dvasia, prisiminimais ir nostalgija. Laikas šiems trapiems stiklo kūriniams negailestingas.

  Mūsų susitikimą pagyvino kalėdiniai patiekalai. Tikimės tęsti tradicijas. Dėkojame seminaro šeimininkams už gražų priėmimą, o visiems dalyvavusiems už entuziazmą, geranoriškumą, dalinimąsi patirtimi ir idėjomis.

  Kas bebūtų, tyliai ateina Kalėdos...

 Asta Novikienė, Alytaus miesto bibliotekininkų

metodinio būrelio pirmininkė 

0 Comments

Wed

14

Dec

2016

Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus

  2016 m. gruodžio mėn. Ugdymo plėtotės centras Klaipėdoje ir Vilniuje organizavo seminarus „Mokyklos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“, į kuriuos buvo pakviesti mokyklų bibliotekų konsultantai ir metodinių grupių atstovai. Seminarai skirti stiprinti metodinę veiklą, dalintis geros patirties pavyzdžiais. Šiuo metu švietimo prioritetinė sritis yra skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, o mokyklų bibliotekos turėtų būti viena iš labai svarbių grandžių stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus.

  Seminaro metu grupėse buvo diskutuota, kokia bibliotekos veikla yra reikšminga, kas pasiteisino skaitymo skatinimo srityje, ko galima pasimokyti iš kitų bibliotekų. Kaip vertingi pavyzdžiai paminėti garsiniai skaitymai (pamokoje, bibliotekoje, visoje mokykloje, pasikvietus įžymių žmonių), individualūs pokalbiai apie knygas, įtraukiantys žaidimai ("Bingo"), mokinių savanorių patarimai renkantis knygą, įvairios akcijos ("Apkabink biblioteką", rekordo siekimai, knygų iliustravimas, skirtukų gamyba). Antroje seminaro dalyje Vilija Janušauskienė, LEU dėstytoja, supažindino su skaitymo strategijomis, taktikomis, taip pat akcentuodama individualų priėjimą prie mokinio, jo įtraukimą, sudominimą. Praktinėse užduotyse leido pajusti, kad kiekvienas iš mūsų kitoks, su skirtinga patirtimi, kad teksto skaitymas gali būti meditacija, atsipalaidavimas, kitokių prasmių kūryba.  

0 Comments

Tue

13

Dec

2016

Jonavos bibliotekininkų metodinė diena Vilniuje

  Gruodžio 5 d. grupė Jonavos rajono mokyklų bibliotekinkių lankėsi Vilniuje. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę apsilankyti Tarptautinėje Amerikos mokykloje, stebėti bibliotekininkės Eglės Kazlauskienės vedamą pamoką. Šiltas sutikimas, geranoriškas dalijimasi patirtimi, netradicinė mokyklos aplinka paliko neišdildomų įspūdžių.

Vėliau apsilankėme išgražėjusioje nacionalinėje bibliotekoje.

0 Comments

Mon

03

Oct

2016

Nauji ir ambicingi mokyklų bibliotekininkų planai 2016-2017 mokslo metams

 Kiekvienas rugsėjis sušaukia Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narius į susirinkimą. Šiais metais  mokyklų bibliotekininkės iškėlė siekiamybes: didinti bibliotekos įvaizdžio patrauklumą, identitetą, populiarinti bibliotekų paslaugas, aktyvinti bendradarbiavimą, taip pat skatinti skaitymą ir formuoti teigiamą požiūrį į jį.

 Susirinkimą pradėjo Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusias bibliotekininkes, palinkėjo sėkmės, pozityvumo, optimizmo, galimybių išnaudojimo, bibliotekų vaidmens didinimo mokyklos gyvenime, išskiriant prioritetus, kuriuose galėtume deklaruoti bibliotekų darbą kaip mokslą ir kultūrą.

 Susirinkime buvo išklausyta ir įvertinta Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio metodinės veiklos ataskaita 2014-2016 m. (pranešėja Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Laima Vaičiūnienė)

bei pasidalinta mintimis iš konferencijų, seminarų, metodinių dienų.   

  Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėjos Romutės Alaunienės informatyvus pranešimas apie seminarą VU bibliotekoje „Bibliotekų vaidmens kaita šiuolaikinėje visuomenėje“, kuris vyko 2016-04-1. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėjos Snaigės Raguckienės informacija apie Mokyklų bibliotekų darbuotojų švietimo konsultantų seminarą bei rugsėjo 9 –ąją Klaipėdos universitete vykusią mokyklų bibliotekų darbuotojų 1- ąją rudens konferenciją, skirtą Bibliotekų metams paminėti. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkės Laimos Vaičiūnienės informacinis pranešimas apie metodinę dieną savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“, kuri vyko 2016 m. rugpjūčio 23 d. Socialinių mokslų kolegijoje Vilniuje. Buvo svarstomi einamieji klausimai. Nauji Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Nuo šių mokslo metų Metodinio būrelio pirmininkės pareigas eis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė.

Bibliotekų metai svarbūs bibliotekininkystėje. Todėl aptarta ir įvertinta mokyklų bibliotekininkų veiklos, išlaikytos įžvalgos ir siūlymai tobulėti, drąsiai ir ambicingai planuoti savo darbą, stiprinti profesinį raštingumą ir identifikuoti bibliotekinių veiklų galimybes. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio nariai naujaisiais mokslo metais biblioteką savo mokykloje pateiks ne tik kaip knygų komplektavimo, saugojimo, tylos, ramybės mokymosi vietą, bet ir kaip bendrystės, socializacijos, informacijos, atradimų vietą, kultūrinio paveldo puoselėtoją.

 Laima Vaičiūnienė,

Marijampolės savivaldybės švietimo

įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

0 Comments

Fri

26

Aug

2016

Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena

  Prieš naujus mokslo metus tradiciškai Vilniuje renkasi metodinių ratelių pirmininkai pasitarti, padiskutuoti, susipažinti su naujovėmis. Šiemet pirmą kartą buvo sukviesti ir mokyklų bibliotekininkų metodinių ratelių pirmininkai. Iš vienos pusės - labai malonu, kad esame pripažinti kaip lygiaverčiai švietimo sistemos veikėjai, džiaugiamės, kad atkreiptas dėmesys į bibliotekas ir į skaitymą. Iš kitos pusės - suprastėję mūsų moksleivių skaitymo ir rašymo gebėjimai verčia suvienyti visas jėgas. Nes jeigu ne dabar, tai kada, jeigu ne mes, tai kas?

  Šių metų metodinės dienos tema buvo "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?". Buvo pateiktos tyrimų išvados, pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais kaip skaitymo ir rašymo ugdymas integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Mokyklų bibliotekininkai atskirai tarėsi, koks galėtų būti bibliotekos vaidmuo šiuo klausimu, kokias iniciatyvas galėtų parodyti mokyklų bibliotekininkai. Tuo pačiu buvo išsakyti ir sunkumai, su kuriais susiduriame savo darbe. Nutarta kuo plačiau bendradarbiauti su visų dalykų mokytojais, siūlyti savo pagalbą, patirtį ir bibliotekos išteklius, planuojant metodinę veiklą būtinai įtraukti skaitymo ir rašymo skatinimo veiklas, patiems kelti kvalifikaciją, domėtis skaitymo strategijomis.

0 Comments

Rask mus Facebook'e