Wed

13

Sep

2017

Utenos rajono savivaldybės muziejininkų ir bibliotekininkų išvyka

  Utenos švietimo centras vykdo projektą „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagal projektą šių metų gegužės 30-31 dienomis Utenos rajono savivaldybės muziejų  ir bibliotekų darbuotojai vyko į edukacinę išvyką „Inovatyvios kultūros veiklos ir jų organizavimo ypatumai“. Aplankėme Kauną, Klaipėdą ir Telšius. Lankėme ne tik muziejus, bibliotekas, bet ir kitus kultūros objektus, grožėjomės nuostabia Lietuvos gamta, iš arčiau susipažinome su Žemaitijos istorija ir, žinoma, džiaugėmės, kad Lietuvoje yra tiek daug mylinčių  ir puoselėjančių savo kraštą kūrybingų žmonių. Išvykoje įgytos patirtys,  užmegzti ryšiai bus naudingi naujoms projektinėms veikloms, tolimesniam  darbui ir bendradarbiavimui.

Informaciją parengė Utenos švietimo centro metodininkė, projekto vadovė Ramunė Dasevičienė.

Thu

22

Jun

2017

Ranka paliesti „Laimės žiburį“, kad...

  Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė  mokslo metų pabaigoje,  birželio 15 d., mokyklų bibliotekininkėms suorganizavo  edukacinę išvyką į Anykščius. Neatsitiktinai buvo pasirinktas Anykščių kraštas, garsus žymiomis asmenybėmis, joms skirtais paminklais, turtingas gražia gamta, kurią apdainavo Antanas Baranauskas. Ir aišku, stebuklinguoju Jono Biliūno „Laimės žiburiu“. Rašytojas vienoje savo pasakoje rašė apie švytintį stebuklingą užrašą, pasirodžiusį ant aukšto stataus kalno viršūnės - tas, kuris užlips ant to kalno ir ranka pasieks užrašą, visus žmones padarys laimingus...

  Į kelionę kartu vyko ir Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, kuruojanti mokyklų bibliotekų  veiklą  Angelė Mikulienė. Ji  pasidžiaugė bibliotekininkių  pozityvumu, optimizmu, galimybių išnaudojimu, bibliotekininkių šiuolaikiškumu bei kūrybiškumu.

Edukacinė išvyka prasidėjo Anykščių J.Biliūno gimnazijos bibliotekoje.  Jos gerąją patirtį pristatė bibliotekos vedėja Renata Miškinienė. Renata savo iniciatyvomis, kūrybiniais sumanymais, darbu su jaunais žmonėmis įsilieja į Anykščių krašto kultūros gyvenimą. Ji mano, kad skaitymą galima skatinti per kino meną. Ji jau šešerius metus vadovauja gimnazijoje veikiančiam Kino klubui, dalyvauja prancūzų vykdomame tarptautiniame kino edukacijos projekte. Buvo malonu klausyti energingos, iškalbios ir kūrybingos asmenybės. Renata Miškinienė pasidalino skaitymo skatinimo iniciatyvų patirtimi bei pristatė jos inicijuotų „Kino klubo“ bei „Vieno kūrinio galerijos“ veiklą.

   Edukacinė kelionė persikėlė į Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių  viešąją biblioteką.  Prie durų pasitiko bibliotekos direktorius Romas Kutka. Jis pristatė bibliotekos istoriją, jos erdves, organizuojamus renginius bei ateities planus.

   Pailsėti  ir papietauti sustojome restorane „Nykščio namai“. O vėliau apžiūrėjome Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, jos bokštą Užlipus 186 laiptelius galima pasigrožėti nuostabia Anykščių apylinkių panorama. Aplankėme Angelų muziejų, Anykščių menų inkubatorių – menų studiją, Puntuko akmenį, medžių lajų taką,  A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinį muziejų. Viskas atrodė įdomu ir ne veltui.

 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos

bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė

 

Fri

21

Apr

2017

Baltų šalių literatūros savaitė. Baltu valstu literatūras nedēļa

  Kovo 27-31 d. vyko Jonavos mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio inicijuotas tarptautinis projektas „Baltų šalių literatūros savaitė. Baltu valstu literatūras nedēļa“, kuriuo siekiama populiarinanti skaitymą, giminiškų tautų – Lietuvos ir Latvijos – literatūrą, kultūrą, tarpkultūrinius ryšius, bendradarbiavimą, gerinti mokinių skaitymo gebėjimus.

Visą savaitę projekte dalyvaujančios Lietuvos mokyklos organizavo renginius, skirtus Latvijai, jos literatūrai, kultūrai, partneriai Latvijoje – renginius, skirtus Lietuvos kultūrai, literatūrai.

Projekto dalyviai stebinte stebino kūrybiškumu ir entuziazmu. Mokyklose vyko šalių ir knygų pristatymai, viktorinos, mokiniai piešė iliustracijas, kūrė įvairius darbelius, inscenizacijas, filmus, mokėsi dainų, žaidimų, šokių. Plačiau apie tai Jonavos rajono mokyklų bibliotekų svetainėje. 

 

 

0 Comments

Fri

31

Mar

2017

Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė

  Metodinių ratelių bendradarbiavimo pavyzdys - Vilkaviškio rajono  ir Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinė apskritojo stalo diskusiją „Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė“, vykusi kovo 23 d. Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Plačiau

  Susitikimas prasidėjo ekskursija po Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės filialą,  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinę mokyklą ir jos biblioteką. Apskrito stalo diskusiją pradėjo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Snaigė Raguckienė. Ji teigė, kad labai svarbu tikėti tuo, ką darome. Tai pasitikėjimo, savarankiškumo, abejonių išsklaidymo raktas. Pasiremdama Tėvo Stanislovo išmintimi linkėjo geros kloties profesinėje veikloje, sėkmingo žmogaus virsmo. Ir toliau kvietė skleisti meilę, gėrį ir grožį, kad tik šviesi, neapsimesta veikla ir atidumas kiekvienam sutiktam leis vaikščioti  išminties keliu. Jos žodžius palydėjo gimnazijos 2F klasės mokinės atliekamas muzikinis kūrinys „Raudoni vakarai“.

  Vilkaviškio rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio bibliotekininkai paruošė įspūdingą pranešimą. Savo ratelio veiklas pristatė  metodinio ratelio pirmininkė Jolanta Čibirkienė.  Susitikime aktyviai dalyvavo visi svečiai.  Taip sukurdami gerą atmosferą, leidžiančią perduoti daugybę žaismingų pojūčių. Pasisakė kiekviena bibliotekininkė, o rankose buvo laikomos parengtos dovanos: išjaustos, išieškotos, supakuotos ir reikšmingos kaip simboliai, kuriuos atspindėjo citatos iš knygų. Tai atrodo taip paprasta, bet taip patrauklu ir įdomu. Kiek daug naudingo ir teigiamo galima patirti savame darbe.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė Vilkaviškio ir Marijampolės mokyklų bibliotekininkų metodinėje-edukacinėje apskritojo stalo diskusijoje „Moderni mokyklos biblioteka:  lūkesčiai ir realybė“ skaitė pranešimą „Iš vizitų po Islandijos ir Suomijos bibliotekas“. Ji supažindino su bibliotekų darbo Islandijoje, Suomijoje bei bibliotekos darbo specifika tų šalių mokyklose. Teigė, kad Lietuvos mokyklų bibliotekininkai per mažai kalba apie save, kad vis didesnis savo laiko investavimas į darbą ir augantis pasitikėjimas savimi suteikia galimybę patiems pabandyti įrodyti, jog mokyklos bibliotekininkas tikrai įvairiapusis darbuotojas, nors kai kurie dalykai nesikeitė nuo viduramžių, tačiau bibliotekininkas yra ne pritvirtintų grandinėmis knygų saugotojas ar tvarkytojas, o savo darbą mylintis, išmanantis šiuolaikinius prezentacijų kūrimo įrankius, turintis puikų komunikavimą, viešo kalbėjimo įgūdžius žmogus. Jo darbas -tai ne fizinis, rutininis procesas, o intelektuali ir kūrybiška veikla.

  Snaigė Raguckienė teigė, kad šis susitikimas suteikė galimybę pasidalinti konkrečiomis veiklomis respublikiniame lygmenyje. Kad patirta nauda, teigiamas požiūris ir emocijos į darbą sukelia „sniego lavinos efektą“. Neabejotinai tai padės tobulėti, suteiks vietą komunikacijai, minčių sklaidai, bendrai erdvei. Pagaliau konkretus susidūrimas su kolegų patirtimi, nuoširdumu įkvepia džiaugtis, dalintis, planuoti naujus darbus, veiklas. Kaip kad sakė Vytautas Kernagis, „viską lemia gerosios smulkmenos, geri žmonės, geri santykiai, žodžio laikymasis ir šypsenos...“

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narė Laima Vaičiūnienė

0 Comments

Tue

07

Mar

2017

LMBDA pasitarimas Lapių pagrindinėje mokykloje

  Šiais informacijos gausos ir nuovargio laikais, kai atrodo žinom viską, bet nieko nespėjam, labai reikia bendraminčių komandos ir to vadinamo "užnorinimo" išeiti iš kasdienybės, kažką naujo ir džiaugsmingo nuveikti.

  Tokios mintys kilo po LMBDA aktyvo susirinkimo Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje kovo 3 d. Daug pozityvios energijos  gavom pabendravusios su šios mokyklos direktore Vaida Trofimišiniene ir bibliotekininke Kristina Brazauskiene. Grožėjomės nauja mokykla, mokinių pasirodymu ir kūrybiniais darbais, pasisėmėme patirties iš mokyklos bibliotekos veiklos. Čia veikia ir knygų namelis, ir knygių klubas, ir miriorama - kitoks knygos iliustravimo būdas, knygos prikeliamos antram gyvenimui, bibliotekininkė kartą per mėnesį eina į pradinukų pamokas ir garsiai skaito. Moksleiviai džiaugsmingai laukia, kada galės su bibliotekininke važiuoti į knygų mugę ar praleisti naktį bibliotekoje. 

  Buvo aptarti ir su LMBDA veikla susiję klausimai. Diskutuota apie galimybę įtraukti kuo daugiau mokyklų bibliotekų į skaitymo skatinimo veiklas, projektus, dalintis patirtimi, bendradarbiavimo idėjomis. Tik pačios aktyviai dirbdamos, viešindamos savo veiklą, prisijungdamos prie respublikos mastu organizuojamų akcijų, pajusime bendrystę ir stiprėsime kaip profesinė bendruomenė.   

Žaneta Pratusevičienė,

LMBDA tarybos narė

2 Comments

Mon

13

Feb

2017

Takk Iceland (ačiū Islandija)

    Vertas perskaityti straipsnis apie švietimo sistemą Islandijoje, pamokas Tarptautinėje Islandijos mokykloje, mokyklos biblioteką, kurios fondas išdėstytas po visą mokyklą, skaitymo pamokas, per kurias mokiniai įsitaiso kur kam patogiau: ant palangių, grindų, sėdmaišių, stalo - ir tiesiog skaito.

   Savo įspūdžiais apie Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų išvyką į Islandiją pagal projektą Erasmus+ KA1 (mobilumas mokymosi tikslais) dalinasi bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Odeta Grušelionienė. 

Straipsnis Islandija.pdf
Adobe Acrobat Document 95.3 KB
0 Comments

Fri

23

Dec

2016

Šventinis Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkų susitikimas

  Jau tapo tradicija, kad artėjanti kalendorinių metų pabaiga suburia Alytaus mokyklų bibliotekininkus į šventinį metodinį susitikimą. Šiais metais seminaras „Inovatyvių idėjų žingsniai miesto mokyklų bibliotekų veikloje“ vyko Putinų gimnazijoje. Kolegės pakvietė pasidalinti naujausiais veiklos metodais, savojo vaikystės kalėdinio žaisliuko istorija, dalyvauti skaitymuose.

  Tai buvo ir pirmasis susitikimas su nauju Alytaus miesto savivaldybės

administracijos Švietimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Eduardu Ingelevičiumi. Renginyje svečiavosi profesinio rengimo centro bibliotekininkė Raselė Rasimienė.

  Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė pristatė bibliotekos inovatyvias veiklas ir pasidžiaugė, kad technologinių inovacijų gausa, spartinanti mūsų gyvenimo tempą, skatina bibliotekininkes nuolat mokytis ir tobulėti. Šiuolaikinė biblioteka - informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo ir bendruomenės centras.

Pastebėta, kad mokyklose dirbančių specialistų darbo pobūdis, kintant visuomenei, smarkiai keičiasi. Bibliotekininkai - aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, nuolat gilinantys pedagogines, psichologines ir IKT žinias. Dažniausiai mokyklų bibliotekose dirba vienas - du specialistai. Tik pakankamas darbuotojų skaičius bibliotekoje gali užtikrinti kokybišką veiklą. Bibliotekininkas bendrauja su mokytojais planuojant, kuriant, perteikiant, vertinant gebėjimus ir žinias, moko ir konsultuoja, kai vyksta perėjimas nuo vadovėlio prie šaltiniais besiremiančio mokymosi, kartu su mokytojais skatina mokinius siekti atsakomybės už savo mokymąsi. Bibliotekininkas sudaro sąlygas naudotis naujomis technologijomis bibliotekoje, moko ir konsultuoja.

  Naujienomis iš seminaro „Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“ pasidalino Panemunės pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Asta Novikienė. Naujos tendencijos ugdyme – kaip sukurti skaitymo ir rašymo ugdymui palankią aplinką, kaip pagerinti skaitymo ir rašymo pasiekimų lygį ir dar labiau skatinti skaitymą, kaip sustiprinti mokyklų bibliotekininkų supratimą apie skaitymo ir rašymo gebėjimus bei jų ugdymą. Skaitymo valandos, inscenizacijos, pokalbiai, diskusijos. Nauja – tai atrasta sena?

  Susitikimo metu aptarėme ir knygų naujienas. Panemunės pagrindinės mokyklos, Putinų ir Jotvingių gimnazijų bibliotekoms akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ organizatoriai paskyrė nemokamus Metų knygų komplektus, išleistus trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - knygų kategorijose. Kolegės pristatė rinkinius. Mėgavomės gražiais tekstais.

  Nuo atsineštų senovinių eglutės žaisliukų padvelkė vaikystės kalėdine dvasia, prisiminimais ir nostalgija. Laikas šiems trapiems stiklo kūriniams negailestingas.

  Mūsų susitikimą pagyvino kalėdiniai patiekalai. Tikimės tęsti tradicijas. Dėkojame seminaro šeimininkams už gražų priėmimą, o visiems dalyvavusiems už entuziazmą, geranoriškumą, dalinimąsi patirtimi ir idėjomis.

  Kas bebūtų, tyliai ateina Kalėdos...

 Asta Novikienė, Alytaus miesto bibliotekininkų

metodinio būrelio pirmininkė 

0 Comments

Wed

14

Dec

2016

Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus

  2016 m. gruodžio mėn. Ugdymo plėtotės centras Klaipėdoje ir Vilniuje organizavo seminarus „Mokyklos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“, į kuriuos buvo pakviesti mokyklų bibliotekų konsultantai ir metodinių grupių atstovai. Seminarai skirti stiprinti metodinę veiklą, dalintis geros patirties pavyzdžiais. Šiuo metu švietimo prioritetinė sritis yra skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, o mokyklų bibliotekos turėtų būti viena iš labai svarbių grandžių stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus.

  Seminaro metu grupėse buvo diskutuota, kokia bibliotekos veikla yra reikšminga, kas pasiteisino skaitymo skatinimo srityje, ko galima pasimokyti iš kitų bibliotekų. Kaip vertingi pavyzdžiai paminėti garsiniai skaitymai (pamokoje, bibliotekoje, visoje mokykloje, pasikvietus įžymių žmonių), individualūs pokalbiai apie knygas, įtraukiantys žaidimai ("Bingo"), mokinių savanorių patarimai renkantis knygą, įvairios akcijos ("Apkabink biblioteką", rekordo siekimai, knygų iliustravimas, skirtukų gamyba). Antroje seminaro dalyje Vilija Janušauskienė, LEU dėstytoja, supažindino su skaitymo strategijomis, taktikomis, taip pat akcentuodama individualų priėjimą prie mokinio, jo įtraukimą, sudominimą. Praktinėse užduotyse leido pajusti, kad kiekvienas iš mūsų kitoks, su skirtinga patirtimi, kad teksto skaitymas gali būti meditacija, atsipalaidavimas, kitokių prasmių kūryba.  

0 Comments

Tue

13

Dec

2016

Jonavos bibliotekininkų metodinė diena Vilniuje

  Gruodžio 5 d. grupė Jonavos rajono mokyklų bibliotekinkių lankėsi Vilniuje. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę apsilankyti Tarptautinėje Amerikos mokykloje, stebėti bibliotekininkės Eglės Kazlauskienės vedamą pamoką. Šiltas sutikimas, geranoriškas dalijimasi patirtimi, netradicinė mokyklos aplinka paliko neišdildomų įspūdžių.

Vėliau apsilankėme išgražėjusioje nacionalinėje bibliotekoje.

0 Comments

Mon

03

Oct

2016

Nauji ir ambicingi mokyklų bibliotekininkų planai 2016-2017 mokslo metams

 Kiekvienas rugsėjis sušaukia Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narius į susirinkimą. Šiais metais  mokyklų bibliotekininkės iškėlė siekiamybes: didinti bibliotekos įvaizdžio patrauklumą, identitetą, populiarinti bibliotekų paslaugas, aktyvinti bendradarbiavimą, taip pat skatinti skaitymą ir formuoti teigiamą požiūrį į jį.

 Susirinkimą pradėjo Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusias bibliotekininkes, palinkėjo sėkmės, pozityvumo, optimizmo, galimybių išnaudojimo, bibliotekų vaidmens didinimo mokyklos gyvenime, išskiriant prioritetus, kuriuose galėtume deklaruoti bibliotekų darbą kaip mokslą ir kultūrą.

 Susirinkime buvo išklausyta ir įvertinta Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio metodinės veiklos ataskaita 2014-2016 m. (pranešėja Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Laima Vaičiūnienė)

bei pasidalinta mintimis iš konferencijų, seminarų, metodinių dienų.   

  Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėjos Romutės Alaunienės informatyvus pranešimas apie seminarą VU bibliotekoje „Bibliotekų vaidmens kaita šiuolaikinėje visuomenėje“, kuris vyko 2016-04-1. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėjos Snaigės Raguckienės informacija apie Mokyklų bibliotekų darbuotojų švietimo konsultantų seminarą bei rugsėjo 9 –ąją Klaipėdos universitete vykusią mokyklų bibliotekų darbuotojų 1- ąją rudens konferenciją, skirtą Bibliotekų metams paminėti. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkės Laimos Vaičiūnienės informacinis pranešimas apie metodinę dieną savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“, kuri vyko 2016 m. rugpjūčio 23 d. Socialinių mokslų kolegijoje Vilniuje. Buvo svarstomi einamieji klausimai. Nauji Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Nuo šių mokslo metų Metodinio būrelio pirmininkės pareigas eis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė.

Bibliotekų metai svarbūs bibliotekininkystėje. Todėl aptarta ir įvertinta mokyklų bibliotekininkų veiklos, išlaikytos įžvalgos ir siūlymai tobulėti, drąsiai ir ambicingai planuoti savo darbą, stiprinti profesinį raštingumą ir identifikuoti bibliotekinių veiklų galimybes. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio nariai naujaisiais mokslo metais biblioteką savo mokykloje pateiks ne tik kaip knygų komplektavimo, saugojimo, tylos, ramybės mokymosi vietą, bet ir kaip bendrystės, socializacijos, informacijos, atradimų vietą, kultūrinio paveldo puoselėtoją.

 Laima Vaičiūnienė,

Marijampolės savivaldybės švietimo

įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

0 Comments

Fri

26

Aug

2016

Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena

  Prieš naujus mokslo metus tradiciškai Vilniuje renkasi metodinių ratelių pirmininkai pasitarti, padiskutuoti, susipažinti su naujovėmis. Šiemet pirmą kartą buvo sukviesti ir mokyklų bibliotekininkų metodinių ratelių pirmininkai. Iš vienos pusės - labai malonu, kad esame pripažinti kaip lygiaverčiai švietimo sistemos veikėjai, džiaugiamės, kad atkreiptas dėmesys į bibliotekas ir į skaitymą. Iš kitos pusės - suprastėję mūsų moksleivių skaitymo ir rašymo gebėjimai verčia suvienyti visas jėgas. Nes jeigu ne dabar, tai kada, jeigu ne mes, tai kas?

  Šių metų metodinės dienos tema buvo "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?". Buvo pateiktos tyrimų išvados, pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais kaip skaitymo ir rašymo ugdymas integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Mokyklų bibliotekininkai atskirai tarėsi, koks galėtų būti bibliotekos vaidmuo šiuo klausimu, kokias iniciatyvas galėtų parodyti mokyklų bibliotekininkai. Tuo pačiu buvo išsakyti ir sunkumai, su kuriais susiduriame savo darbe. Nutarta kuo plačiau bendradarbiauti su visų dalykų mokytojais, siūlyti savo pagalbą, patirtį ir bibliotekos išteklius, planuojant metodinę veiklą būtinai įtraukti skaitymo ir rašymo skatinimo veiklas, patiems kelti kvalifikaciją, domėtis skaitymo strategijomis.

0 Comments

Fri

03

Jun

2016

Konferencija „Skaitymas – raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą"

 Gegužės 27 d. Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijoje vyko Kauno rajono švietimo centro ir Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA) organizuota respublikinė konferencija „Skaitymas – raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą”. Į konferenciją susirinko gausi mokyklų bibliotekininkų bendruomenė paklausyti pranešimų, pasisemti patirties, kelti rūpimus profesinius klausimus. Buvo diskutuota ko reikia, kad mokiniai daugiau skaitytų, kokią reikšmę turi skaitymas asmenybės vystymuisi bei ieškota atsakymų kaip bibliotekininkas gali prisidėti skatinant skaitymą. Tai jau antroji LMBDA rengta konferencija, šiemet ji skirta Bibliotekų metams paminėti. Plačiau apie konferenciją.

0 Comments

Tue

16

Jun

2015

Respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste“

  Birželio 12 d. Jonavoje vykusi respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste“ sulaukė didelio susidomėjimo. Susirinko net 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Konferencijos darbotvarkė buvo labai įtempta, tačiau visi skaityti pranešimai buvo aktualūs. VU komunikacijos fakulteto lektorius dr. Vincas Grigas pranešime „Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas mokykloje: egzistencinis nerimas susidūrus su Z karta“ kalbėjo apie mokyklos bibliotekininko vaidmenį ugdant informacinį raštingumą. Jis turi būti lygiavertis mokytojo partneris. Šiuolaikiniam mokiniui reikia ne žinių, o supratimo, pagalbos atrenkant informaciją. Šias mintis papildė Rasa Jančiauskaitė, kuri pristatė UPC vykdomą projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. VU komunikacijos fakulteto lektorė dr. Jurgita Rudžionienė pranešime „Mokyklų bibliotekos šiandien: prabanga ar būtinybė?“ akcentavo mokyklų bibliotekų kaitą, priminė svarbiausius tarptautinius dokumentus, aktualius mokyklos bibliotekai. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Gailienė konkrečiais pavyzdžiais kalbėjo apie mokytojo ir mokyklos bibliotekininko bendradarbiavimo galimybes, ugdant

mokėjimo mokytis kompetenciją. Gražvydas Kazakevičius, UPC direktoriaus pavaduotojas, pranešime „Kokią mokyklos biblioteką mato Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra?“ pabrėžė, jog mokyklos

biblioteka turi atspindėti visos mokyklos siekius ir pažangą, telkti

bendruomenę ir būtent mokyklos direktorius turi sureikšminti bibliotekos

vaidmenį. Vida Gudelienė, Utenos A. Šapokos gimnazijos bibliotekininkė,

pristatė Latvijos mokyklų bibliotekininkų patirtį, o Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje bibliotekininkė Eglė Vidutytė papasakojo apie savo darbą šioje mokykloje. Joje bibliotekininkas vadinamas bibliotekos mokytoju ir veda pamokas mokyklos bibliotekoje, daug bendrųjų kompetencijų ugdoma per literatūrą, skaitymą. Į daug mokyklų bibliotekininkams aktualių klausimų atsakė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Jo pranešimas „Mokyklos bibliotekininko statuso problemos“ apnuogino jautrią dešimtmečius neišsprendžiamą problemą dėl mokyklos bibliotekininko kaip pedagogo pareigybės pripažinimo.

   Pasibaigus pranešimams vyko darbas grupėse. Dalyviai diskutavo tokiomis temomis: „E-mokymo(si) aplinkos kūrimas mokyklos bibliotekoje“, „Mokyklos bibliotekos vaidmuo šiuolaikinio ugdymo procese“, „Mokyklos bibliotekos darbuotojo profesinės kompetencijos kaita“, „Ugdymo proceso kaita – mokyklos bibliotekos ir ugdymo proceso bendradarbiavimo būtinybė ir galimybės“, „Bibliotekos vaidmenys

telkiant bendruomenę“, pristatė savo išvadas ir pastebėjimus. Plačiau apie konferenciją.

  Konferenciją organizavo LMBDA, kartu su Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija ir Jonavos suaugusiųjų švietimo centru.  

0 Comments

Fri

15

May

2015

Bibliotekos žmonės

 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai metodinės išvykos Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje metu.

 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai surengė metodinę išvyką į Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinį. Jo vedėja Danutė Lukšienė papasakojo kolegoms apie atsinaujinusią ir modernią biblioteką, kurioje įrengta informacinė, edukacinė, kultūrinė bazė, sukurtos naujos paslaugos įvairaus amžiaus vartotojams, fondai papildyti naujais ištekliais: elektroninėmis knygomis, muzikiniais įrašais, filmais ir garso knygomis. Ypatingą susirinkusiųjų dėmesį patraukė interaktyvusis stalas, elektroninės skaityklės. Savo dainavimu renginį nuskaidrino Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos moksleivės, kurias paruošė muzikos mokytoja Žydrūnė Zubrickienė. Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė

Snaigė Raguckienė pasveikino padalinio darbuotojus su atsinaujinimu, prisiminė ten dirbusią puikią bibliotekininkę Danutę Vosylienę, kuri ir įtakojo jos profesiniam pasirinkimui. Sasnavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Roma Alaunienė taip pat negailėjo gerų žodžių

padalinio vedėjai.

   Puikus viešosios bibliotekos Draugystės padalinio įvaizdis paskatino mokyklų bibliotekininkus puoselėti profesines vertybes, apjungiančias turtingą bibliotekų istoriją ir lanksčias darbines inovacijas, grindžiamas bendradarbiavimu,pasitikėjimu ir pagarba, skatinančias atsakingai prisiimti įsipareigojimus. Siejančias veiklas su profesinius pėdsakus palikusiais žmonėmis, su kiekvieno šiandieninio mokyklos bibliotekininko profesionaliu ir kūrybišku darbu. Taigi susitikimo metu buvo nutarta sekantiems mokslo metams planuoti veiklas atsižvelgiant į Seimo nutarimą 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Savo veiklose atspindėti bibliotekų atgaivinimą, jų fondų papildymą, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimą, profesionalų suvienodintą visų dokumentų tvarkymą. Todėl nutarta ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis, keistis patirtimi ir gebėjimais.

Marijampolės savivaldybės

švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Laima Vaičiūnienė 

0 Comments

Fri

03

Apr

2015

Telšiuose diskutuota apie XXI a. mokyklų biblioteką

  Kovo 31 d. mokyklų bibliotekininkai iš Kauno, Šilalės, Mažeikių, Skuodo,

Šiaulių, Plungės, Jonavos, Anykščių, Telšių rajonų rinkosi į Telšių „Atžalyno“ pagrindinę mokyklą, kurioje vyko respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija „XXI a. mokyklų biblioteka: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“, kurią inicijavo ir organizavo Telšių rajono

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

skyrius, Telšių švietimo centras, Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų

metodinio būrelio taryba. Iš viso į konferenciją atvyko per 70 bibliotekų darbuotojų ir svečių.

  Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių vaikų ir jaunimo teatro studija „Savi“ (vadovė L. Pocevičienė), pasirodymą užbaigusi scenos kompozicija, kurią sukūrė Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė J. Martinkienė. Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Telšių ,,Atžalyno” pagrindinės mokyklos

direktorius Vytautas Vaitkus, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė.

   Pagrindinį konferencijos pranešimą pristatė Šiaulių apskrities P. Višinskio Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene. Pranešėja ne tik išsamiai apžvelgė šio laikmečio mokyklų bibliotekų iššūkius, bet ir pasidalino didele patirtimi ir įspūdžiais iš stažuočių užsienio šalyse.

   Apie mokyklų bibliotekų šiandieną kalbėjusi Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

vyr. specialistė Irena Daubarienė pažvelgė į bibliotekininkų veiklą 3

aspektais: statistiniu, probleminiu, prasminiu. Ypač akcentuodama pastarąjį aspektą, pranešėja drąsiai įvardijo, kad bibliotekininko misija ir XXI a. išlieka šventa, o bibliotekininkui svarbu savo darbe atsispirti nuo pamatinio suvokimo, kad jis yra Vilties kultūros dalis ir išlaiko knygnešio poziciją.

   Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Šliažienė skaitė pranešimą apie mokytojo ir

bibliotekininko bendradarbiavimą kaip galimybę sėkmingai organizuoti ugdymo procesą mokykloje. Ji priminė, kad bibliotekų veikla – sudedamoji ugdymo proceso dalis, ir pasidalino patirtimi, kaip bendradarbiaudamos su mokyklos biblioteka visos vartotojų amžiaus grupės gali rasti reikiamos medžiagos pamokoms, renginiams.

   Išskirtinai įdomų pranešimą apie tai, kaip galima ugdyti mokinių kūrybiškumą per kiną, pristatė Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėja Renata Miškinienė, jau pelniusi pripažinimą ir garsinanti savo kraštą gimnazistų sukurtais filmais.

  Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekininkė Laura Krasauskienė pristatė savo paruoštą žaidimą „BINGO(skaitymo iššūkis)“ kurio tikslas – skatinti skaityti. Ši priemonė išbandyta bibliotekininkės ir puikiai veikia. Pranešėja paminėjo, kad prizus už įvykdytas misijas sudėtinga sugalvoti, bet, pavyzdžiui, bilietas į kiną labai pradžiugino

geriausią skaitytoją ir kitus paskatino jam nepasiduoti.

  Aldona Paulauskienė iš Mažeikių Gabijos gimnazijos bibliotekos, jau turinti tokios konferencijos patirties, paminėjo, kad ankstesnė jų mieste vykusi konferencija davė realių rezultatų: susikūrė Lietuvos mokyklų

bibliotekos darbuotojų asociacija. Baigdama pranešėja padėkojo už pagalbą bendramintėms kitų bibliotekų atstovėms.

  Apie mokyklų bibliotekininkų problemų sprendimą per šakos kolektyvinę

sutartį kalbėjo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

  Konferencijoje pristatyta ir LMBDA veikla. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja, Lietuvos mokyklų bibliotekos darbuotojų asociacijos pirmininkė Rima Noreikienė kvietė bibliotekas įsijungti į šią veiklą, kad bendromis jėgomis būtų galima pasiekti puikių rezultatų.

  Po pranešimų įvyko konferencijos dalyvių diskusija, kurioje kalbėjo ir

klausimus pranešėjams pateikė visi norintys konferencijos dalyviai.

   Renginys iš tiesų buvo įspūdingas. Tai puiki galimybė bibliotekos darbuotojams iš įvairiausių Lietuvos miestų ir rajonų ne tik išgirsti naujų minčių, bet ir neformaliai pabendrauti, aptarti su kolegomis bibliotekų darbo problemas, bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas. Ši konferencija sustiprino šalies bibliotekininkų viltį ir tikėjimą, kad XXI a. mokyklų biblioteka pasirengusi pozityviai priimti laiko iššūkius.

Nusifotografavę bendroje nuotraukoje, palydėti telšiškės poetės Justinos Baltuonienės eilėraščio „Žemaitiškas pasveikinimas“ tarmiškų posmų, konferencijos dalyviai skirstėsi puikios nuotaikos, kupini naujų kūrybiškų idėjų, įgiję neįkainojamos patirties ir išsinešdami ypač svarbią mintį: „juk aš netgi bibliotekininkas“!

 Aušra Vaičiulienė, Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, ir

Rosita Gaižauskienė, Telšių Žemaitės gimnazijos, bibliotekininkės

3 Comments

Rask mus Facebook'e