Mon

19

Nov

2018

Lapelyje įrašas: „ ... ačiū, kad esate!”

  Jei skaitysi tik tas knygas, kurias skaito visi, tuomet ir galvosi taip, kaip galvoja visi.

Marcelis Proustas

  

 Įvairus savo turiniu bibliotekos spaudinių fondas, unikaliosios leidinių su autografais kolekcijos, naujausi grožinės ir mokslinės literatūros leidiniai dovanoti kunigo, poeto Justo Jasėno, šviesios atminties poetės, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos (jai dovanotų) leidinių su autografais kolekcija, įžymių Lietuvos ir užsienio  žmonių atvirukai, vokai, kompaktinės plokštelės, fotografijos su autografais... Tokioje aplinkoje leidžia laisvalaikį ir dalyvauja organizuojamose priemonėse Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistai ir pedagogai. O ką apie biblioteką ir skaityklą galvoja čia besimokantieji?

   Į praeitį nužingsniavo spalis... Jis visame pasaulyje buvo paskelbtas mokyklų bibliotekų mėnesiu, o Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija visus kvietė švęsti, dalyvauti renginiuose, siekiant pasakyti  „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“. Organizuojamais renginiais buvo išreikšta padėka mokyklos bibliotekai visame pasaulyje. Savo mintis apie minėtosios gimnazijos biblioteką  ir skaityklą išsakė jas lankantys informacijos vartotojai. Gimnazijoje jau tapo tradicija per visą mėnesį organizuoti savanorišką nuomonių išsakymą minėtąja tema. Bibliotekos ir skaityklos lankytojai į dėžutę metė spalvotus  lapelius ant jų užrašę savo nuomones. Atlikus nuomonių ir padėkų analizę, paaiškėjo, kad gimnazistams didelę reikšmę turi juos aptarnaujančių bibliotekos darbuotojų profesionalumas ir elgesio kultūra, svarbi juos supanti aplinka ir spaudinių fondo turinys. Gimnazistų manymu juos aptarnauja malonios, visuomet pasiruošusios padėti, siūlančios profesionalią pagalbą, geros, šiltos bibliotekininkės. Viename lapelyje įrašas: „ ...ačiū, kad esate!” Kitame teigiama: „Mūsų gimnazijos biblioteka – jaukiausia vieta, kurioje gali ne tik gilinti savo žinias, bet ir pailsėti nuo šurmulio,  dienos sunkumų ir pamokų. Čia nuolat pasitinka besišypsančios darbuotojos, kurios noriai padeda, ieško reikiamos literatūros, pasiteirauja ir visada apsupa šiluma. Džiugu, kad mokykloje yra tokia vieta ir taip atsidavę savo darbui žmonės“. Tai pats geriausias mūsų veiklos įvertinimas.

   Kaip jau minėjau, išsakiusieji nuomones, mokyklų bibliotekų mėnesio dalyviai džiaugiasi juos supančia aplinka. Apibendrinus mintis, nebuvo nė vieno iš pasisakiusiųjų, kad jiems nepatiktų gimnazijos bibliotekos ar skaityklos aplinka. Jie rašo, kad čia ramu, galima atsipalaiduoti, bendrauti, smagiai praleisti laiką, pailsėti, atlikti namų darbus, juos supa gera atmosfera, jaukiausia vieta, kurioje darbuotojos skleidžia šviesą, visuomet čia gera užsukti, visada esi laukiamas, nepriekaištinga tvarka, galima sukurti „trijų kėdučių grupelę“ (taip įsikūrę  gimnazijos vaikinai sėdi bibliotekos gale) ir analizuoja gyvenimo problemas...

   Gimnazijoje besimokantiesiems yra  labai svarbus spaudinių fondo turinys. Apie tai gimnazistai taip pat išsakė savo nuomones. Jie teigia, kad čia gausus literatūros pasirinkimas mokslams, suteikia galimybę skaityti programines knygas vasarą, džiaugiasi, kad nereikia pirkti knygų, o skaitydamas įdomias knygas gali atsidurti magiškame pasaulyje. Išsakiusieji nuomones teigia, kad čia galima skaityti žurnalus, dirbti prie kompiuterių, o kartu jie pastebi, kad mokiniai skatinami mylėti, gerbti ir puoselėti savąją kalbą ir literatūrą. Pradžiugino viena nuomonė, kuri tarsi apibūdina visas išsakytas mintis: „Gimnazijos biblioteka didžiuojuosi!“

   Bibliotekininkė Rūta Vilutienė atliko 2018 – 2019 m. m. skaitytojų formuliarų tyrimų analizę. Rugsėjo – spalio mėnesių rodikliai liudija, kad naujiems mokslo metams gimnazistai ruošėsi iš anksto. Per vasaros atostogas visų klasių ugdytiniai iš bibliotekos ėmė programinius kūrinius. Didelio populiarumo susilaukė Ericho Marijos Remarko kūryba. Perskaitę leidinį „Trys draugai“, aktyviausieji bibliotekos lankytojai susidomėjo šio autoriaus kitais kūriniais. Šis faktas mus labai džiugina.

   Pasirodžius kino filmui „Tarp pilkų debesų“, pagal Rūtos Šepetys romaną, išaugo autorės ir kitų leidinių skaitomumas. Gimnazistų tarpe populiarūs romanai „Nelengvu keliu“, „Druska jūrai“. Jau mokslo metų pradžioje išaugo susidomėjimas filosofijos ir psichologijos mokslo leidiniais. Šis faktas diktuoja tolimesnį fondo komplektavimą, kad ateityje tikslinga papildyti šių mokslo šakų skyrius naujais leidiniais. Tai tik keli akcentai iš skaitytojų formuliarų analizės.

   Kalbinau Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos direktorę Dianą Guzienę, ką ji mano apie gimnazistų skaitymą. Direktorė teigė: ,,Gera ir miela girdėti, kad gimnazistai skaito. Skaitymas - puiki priemonė ugdytis kūrybiškumą, nes žmogus, skaitydamas knygą, įjungia į darbą visus savo pojūčius - vaizduotės pagalba regi herojus ir įvykius, girdi garsus, užuodžia kvapus ir jaučia skonį... Knygų herojai gali tapti mūsų autoritetais, kurių taip trūksta realiame gyvenime, o tikri autoritetai motyvuoja ir augina asmenybę“.Gimnazistų skaitymo interesus analizuojame kiekvienais mokslo metais, kiek įmanoma spragas stengiamės užpildyti, ieškome naujų veiklos formų, kaip skatinti  informacijos vartotojų skaitymą. Dėkojame visiems išsakiusiems savo nuomones. Kartu su dailės mokytoja Inga Vagone parengsime spalvingą gimnazistų nuomonių knygą „Kodėl aš myliu savo gimnazijos biblioteką“. Taip gimnazistai rašo  bibliotekos ir skaityklos istoriją.

  Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo- Tumo Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Tue

06

Nov

2018

Anykščių rajono mokyklų bibliotekų spalis

  Spalio mėnuo Anykščių rajono mokyklų bibliotekose buvo ryškus bei kupinas veiklų – visos mokyklų bibliotekos aktyviai įsitraukė į Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) iniciatyvą „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką?.“

  Mokyklų bibliotekos, būdamos arčiausiai jauniausiųjų skaitytojų, nuosekliai bei kūrybiškai ugdo skaitymo kultūrą. Spalio mėnuo mūsų rajono bibliotekose įvairaus amžiaus skaitytojus sukvietė daugeliui prasmingų veiklų.

  Rajono mažiausieji mokinukai – pirmokėliai susipažino su savo mokyklos biblioteka bei pradėjo džiaugtis pirmosiomis savarankiškai perskaitytomis knygelėmis.

  Viešintų pagrindinėje mokykloje  5–10 klasių mokiniai gamino popierinius maišelius dovanoms tema „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“.  Mokiniai lankstė ir klijavo maišelius, rinkosi šriftą ir rašė ant maišelio, kodėl jam patinka mokyklos biblioteka, savaip juos dekoravo. Darbo rezultatai buvo pristatyti ir eksponuojami bibliotekoje, o ateityje bus panaudoti kaip dovanų mokyklos svečiams maišeliai.

Troškūnų gimnazija užsiregistravo Bookmark Exchange Project - skirtukų mainų projekte bei bibliotekoje gamino skirtukus knygoms. Šią veiklą vykdė ir Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazija bei Antano Vienuolio progimnazija.

  Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro bibliotekoje vyko akcija "Praleisk laisvalaikį mokyklos bibliotekoje". Jos metu mokiniai žaidė šachmatais, domino, Twisterį, kompiuterinius žaidimus, klausėsi muzikos, su draugais renkosi knygas, bendravo. Su pradinėmis klasėmis vyko projektas "Aš myliu savo biblioteką".

  Artėjant, vaikų mylimos rašytojos A. Lindgren 111-sioms metinėms, Antano Vienuolio progimnazijoje vyko viktorina apie rašytojos gyvenimą bei kupiną vaikystės džiugesio kūrybą. Vyko užsiėmimai „Senoji knyga“ ir „Ką mena senieji daiktai“. Čia mokiniai išbandė rašymą paukščio plunksna, senomis rašomosiomis mašinėlėmis, susipažino su 100 metų senumo knygomis. Užsiėmimų metu jie kūrė skirtukus knygoms, plunksna  išrašė mintis apie knygas, skaitymą.

  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bibliotekoje vyko integruotos lietuvių k. ir literatūros pamokos bei popietiniai pokalbiai apie skaitymą. Susitikimų metu buvo kalbamasi kodėl smagu užsukti į biblioteką, kodėl mes mylime biblioteką. Savo mintis vaikai rašė ant rudeninių lapų ir "išaudė" nuostabų spalvingą gražių minčių kilimą: „biblioteka - tai knygų rojus, man labai patinka pasiimti knygas, skaityti"; "mūsų biblioteka labai graži, daug įdėta, dažnai ateinu pažaisti"; mūsų biblioteka yra žinių kambarys. Tame kambaryje galiu ir susigraudinti, ir pasijuokti. Čia daug knygų ir džiaugsmo".

 Jono Biliūno gimnazijos biblioteka vedė integruotas pamokas apie skaitymą I-ose gimnazijos klasėse. Subūrė skirtingų klasių mokinių iniciatyvinę grupę – Skaitytojų klubą, kurie vykdė apklausą tarp visų klasių mokinių apie skaitymą. Jos pagrindu, mokiniai kurs Skaitytojo konstituciją, kurioje bus įtvirtintos „biliūniečio“ skaitytojo teisės ir pareigos. Vienas iš klausimų buvo apie bibliotekos reikalingumą mokykloje – atsakymų pagrindu buvo parengta vizualinė informacija bei pateikta gimnazijos bendruomenei. Yra sukurtas Skaitytojo logotipas, kuris kvies į kitas šio klubo veiklas. Susibūręs Skaitytojų klubas imasi ir daugiau tęstinių iniciatyvų propaguojančių skaitymą kaip vertingą jaunam žmogui veiklą.

 Neseniai priimta Skaitymo skatinimo programa 2019 – 2024 m., siekia įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką – didinti įvairaus amžiaus visuomenės narių susidomėjimą skaitymu, užtikrinti skaitančios aplinkos kūrimą bei prieinamumą. Tarptautiniai ir nacionaliniai tyrimai rodo, jog skaitymo įpročiai menksta. Pastaraisiais metais vis labiau įsigalint informacinėms technologijoms pasikeitė aplinka, lemianti daugelį įpročių, tarp jų ir skaitymą. Skaitymo kiekis ir jam skirtas laikas nesumažėjo, tačiau iš esmės pasikeitė jo kokybė. Nors tekstų įvairiais formatais perskaitoma daug, tarp jų vis mažesnė dalis vertingų ar  susikaupimo reikalaujančių  knygų.

  Šios įžvalgos kviečia mokyklų bibliotekas itin aktyviai bendradarbiauti su mokytojais ugdymo procese, skatinant mokinius atrasti laiko prasmingai skaitymo veiklai.

 Renata Miškinienė,

Anykščių rajono mokyklų bibliotekų metodinės grupės pirmininkė

Tue

06

Nov

2018

Utenos A.Šapokos gimnazijos bibliotekoje po džiaugsmingo rugsėjo šurmulio - prasmingi spalio,- mokyklų bibliotekų mėnesio, renginiai

„Kiekvienas, kuris nustoja mokytis,  pasensta. Nesvarbu, ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris  mokosi, išlieka jaunas.“ Henry Ford

  Kiekvienas ruduo mokykloje gausus naujai pasirinkusiųjų šviesos kelią – mokslą. Be abejo, šis laikotarpis metuose visiems A.Šapokos gimnazijoje yra tapęs naujų vilčių, planų, darbų, tikslų siekimo savotišku žymeniu. Spalis nuvilnijo džiugindamas ne vien ugningomis lapų spalvomis. Šį mėnesį gimnazijos biblioteka buvo nuolat kupina gimnazistų džiaugsmo, atradimų, naujovių bei kompetentingų susitikimų su kviestiniais įdomiais žmonėmis ir net kolegomis pedagogais iš Latvijos.

  Spalio 4-5 d. gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė kartu su  Utenos Švietimo centru, Utenos, Molėtų 14 švietimo įstaigų darbuotojų vyko į tarptautinę ERASMUS + KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „LEADING TO LEARN TOGETHER“ sklaidos konferenciją, skirtą gerosios patirties sklaidai. Joje dalyvavo 100 dalyvių iš penkių Europos šalių. Konferencijoje buvo pristatytas projekto metu sukurtas leidinys, kuriame aprašytos 60 švietimo įstaigų Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje gerosios patirtys, skaityti pranešimai. Buvo užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ir bendravimo kontaktai. Projektą vykdė Utenos Švietimo centras.

  Įsibėgėjantys mokslo metai į aktyvias gimnazijos ir bibliotekos ugdymo bei informacijos sklaidos  veiklas įtraukė ne tik senbuvių bendruomenę, bet ir jos naujokus. Tai labai svarbu visiems, nes keturis metus  naujokai gimnazistai čia mokysis ir tobulės. Be abejo, jaunų žmonių ugdymas be prasmingų bibliotekos edukacinių veiklų ir jos knygų – neįsivaizduojamas.

Vis trumpėjančioms dienoms praskaidrinti bibliotekoje buvo pristatyta ir eksponuojama technologijų mokytojo Gintaro Stanislovėno fotografijos darbų paroda „Dūmų ir dažų fotografija“, o susikaupimo suteikė istorijos mokytojos Daivos Dūdėnienės ir jos buvusio auklėtinio, kunigo Nerijaus Pipiro susitikimas. Svečias  gimnazistams pristatė naujai išleistą savo kūrybos knygą „Susitikimai“.

 Spalio 17 d. vykusi atvira integruota pilietinio ugdymo, dailės ir bibliotekos veiklas apibendrinanti pamoka „Mano miestas – Utena“, rengta mokytojų Jolitos Baltuškienės, Vidos Gudelienės ir Aureolės Maračinskienės, pripildė gimnazistų širdis giedro džiugesio, meilės gimtajam miestui, o biblioteką papuošė nuoširdūs pirmokų piešiniai. Pamoką stebėjo Venspilio (Latvija) Švietimo įstaigų vadovai.

 Jau tapo tradicija spalio 23 d. paminėti Molekulės dieną. Tądien bibliotekoje šurmuliavo labai rimti ir kūrybingi mokinių pristatymai, buvo demonstruojamos pagamintos įvairių molekulinių  junginių cheminės konstrukcijos, o Chemijos būrelio narys Tomas Vainauskas (3A kl.) net sukonstravo benzeno molekulės modelį. Kol mokiniai su mokytojomis Audrute Zarankiene ir Aureole Maračinskiene darbavosi ties užduotimis ir rungtyniavo tarpusavyje, bibliotekininkė Vida Gudelienė pristatė nuotraukose užfiksuotas praėjusių metų Molekulės dienos akimirkas, supažindino su jau atliktais mokinių darbais.

 Jaukumo ir prasmės gimnazijos bibliotekoje vykstančioms ugdymo veikloms spalio 25d. įnešė atvira integruota pamoka „S.Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas“, skirta Daukanto 225 gimimo metinėms ir Lietuvos šimtmečio paminėjimui. Pamokos metu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Bukėnienė ir bibliotekininkė Vida Gudelienė supažindino su svarbiausiais autoriaus darbais, leidiniais, jo nuopelnais literatūrai bei kalbai, aptarė jos ateities realijas. Teorinė dalis buvo paįvairinta edukaciniu-informaciniu filmu, mokinių aptarimais kultūriniu ir pilietiniu aspektu bei lyginamosios analizės metodu, nutiesusiu tiltą tarp senosios ir moderniosios literatūros kūrinių, atvėrusių S.T. Kondroto romano „Žalčio žvilgsnis“ tekste esančių vaizdinių, atkeliavusių iš S.Daukanto „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, transformacijos kelią. Pamokoje senosios Lietuvos literatūros siejimas su šiandiena bei moderniąja literatūra leido mokiniams į tai, kas sena, įprasta ir žinoma, pažvelgti kitu, nauju žvilgsniu.

 Šio metų laiko pavidalą: trumpėjančias dienas, dažnesnį lietų gimnazijoje pakeičiame į vykstančias jaukias ir prasmingas mokinių ugdymo(-si) veiklas ne tik kabinetų, bet ir bibliotekos erdvėse. Mokyklos bendruomenė, kaip ir visa gamta, taip pat gyvena pagal  K. Donelaičio „Metuose“ fiksuojamą Rėdos rato darną: vis organizuojami nauji darbai, veiklos, tikslai. Juk nuo senų senovės gyvenimą švenčiame rudenį. Pastebime, kaip ugniniame klevo lape gamta kasmet dovanoja rudeninį stebuklą, o jo prasmėje kuriame vertingą visiems veiklą. Tegul ji bus mūsų visų dovana kiekvienam sutiktajam mokykloje, norinčiam išmokti, suprasti, tobulėti ir džiaugtis.

Bibliotekos informacija 

Tue

06

Nov

2018

Spalio mėn. „Lietavos“ mokykloje

  2018 m. Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) paskelbta bibliotekų mėnesio tema yra "Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką". Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija kviečia visus švęsti dalyvaujant projektuose ir kitose veiklose siekiant pasakyti kodėl Jūs mylite savo mokyklos biblioteką. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinė  mokykla.

   Parengtas stendas,  spaudinių parodos: „Jei Tau patiko filmas, patiks ir knyga“ bei „Otfrydas Proisleris – vokiečių vaikų rašytojas“. Spalio 10 d. į biblioteką rinkosi specialiųjų poreikių mokiniai. Su jais skaitėme ir aptarėme A. Donald ir A. Wilmore istoriją „Lokys bibliotekininkas“. Po to vaikai iliustravo jiems labiausiai patikusius herojus.

 „Lietavos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Olga Kasikauskienė su 5 klasės mokiniais vedė skaitinių  pamoką anglų kalba. Mokiniai klausėsi istorijos apie vienos šeimos kasdieninę veiklą, kartu su mokytoja diskutavo apie jos turinį, aiškinosi kokia pagrindinė mintis, atlikinėjo įvairias suvokimo užduotis. Tai -  pamoka, kurioje mokiniai galėjo lavinti klausymo, skaitymo bei kalbėjimo įgūdžius. Žaidimo forma patikrinome kaip atidžiai klausėsi.

Per lietuvių kalbos pamokas vaikai kartu su mokytoja Loreta L. pasidalino savo mintimis, kodėl jie myli mokyklos biblioteką. O štai kiti mokiniai vadovaujami anglų kalbos mokytojos Olgos K. šias mintis išdėstė anglų kalba.

  Spalio 22 dieną būrys pirmos klasės mokinių kartu su mokytoja Daiva G. sugužėjo į biblioteką. Tai jų pirmoji pažintis su mokyklos biblioteka. Vaikai susipažino su bibliotekos fondais, elgesio taisyklėmis bibliotekoje. Sužinojo kas yra knygos autorius, pavadinimas, kaip su knyga elgtis. Kiekvienas individualiai panagrinėjo pasirinktą knygelę ir užrašė ant lapų. Išeidami pasižadėjo tausoti ir saugoti knygeles.

  Spalio 24 dieną 5 klasės mokiniai sugužėjo į biblioteką, kur gilinosi į pamokos temą „Kaip skaityti eilėraštį“. Pamokos pradžioje kalbinome mokyklos bibliotekininkę Violetą. Sužinojome, kaip taisyklingai ištarti ir sukirčiuoti žodį „bibliotekininkė“, mums rūpėjo, ar mūsų bibliotekininkė mėgsta skaityti eilėraščius, ar skaitydavo juos, kai buvo mokinė, taip pat buvo įdomu, o kurioje gi bibliotekos vietoje glūdi penktokams skirtos knygelės ir – ar poezijos knygutės skaitytojų laukia atskirose lentynose, ar kartu su pasakomis. Antroje pamokos dalyje atlikome kūrybinę užduotį: dirbdami grupelėmis mokiniai analizavo ir aptarė pasirinktus eilėraščius iš pačių atsineštų poezijos knygučių. Mokėmės pristatyti eilėraščio autorių, pavadinimą, ieškojome palyginimų, epitetų, aptarėme, koks yra eilėraščio žmogus, mėginome įvardyti kūrinėlių nuotaiką, pagrindinę mintį, ieškojome rimo įrodymų.

 Pamoka buvo labai įdomi ir naudinga: jos metu geriau pažinome biblioteką, išgirdome poetinio žodžio skambesį ir... užsikrėtėme noru dažniau čia apsilankyti!

 Šia gražia poetine nata ir užbaigėme Tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį, kurio tema buvo „Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“.

 

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Violeta Leigienė

Tue

06

Nov

2018

Skirtukų projektas

  Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 2a, 3b ir 4b klasių mokiniai tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį (ISLM) paminėjo linksmai ir džiaugsmingai ne tik skaitydami knygas, bet ir dalyvaudami tarptautiniame skirtukų mainų projekte „Bookmark Exchange Project“.  Visą mėnesį mokiniai, vadovaujami mokytojų Jono Marcinkevičiaus, Aušros Kumer ir Redos Raštutienės, kūrė skirtukus. Visų skirtukai išradingi ir vienas už kitą gražesni. Labai originaliai skirtukus sukūrė ketvirtokai. Vienoje skirtuko pusėje nupiešė žymią Lietuvos vietą, o kitoje nurodė QR brūkšninį kodą, kuriuos naudodami mokyklos partnerės Anglijos St Thomas More katalikiškos pradinės mokyklos mokiniai galės išsamiau susipažinti su paminėta vietove.

Lauksime mokyklos partnerės mokinių pagamintų skirtukų.

 Bibliotekos informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė

Mon

05

Nov

2018

Spalis Dainų progimnazijoje

 Dainų progimnazijos bibliotekoje šį mėnesį rengiamos parodos, vyksta renginiai, netradicinės pamokos. 

  Mėnesio pradžioje kelias dienas iš eilės į biblioteką skubėjo progimnazijos pirmokai, jie „išlaikę egzaminus“ rinkosi savo pirmąją knygą. Pirmokus „egzaminavo“ 6-7 klasių mokinės, bibliotekos pagalbininkės.

   4 c klasės mokiniai su mokytoja Virginija Vaitkevičiene skaitykloje pristatinėjo perskaitytas knygas. Žiūrėjo filmuką apie bibliotekininko specialybę, gėrėjosi skaidrėse rodomomis gražiausiomis pasaulio bibliotekomis.

    Spalio 18 d. 3 e klasės mokiniai su mokytoja Rasa Solovjoviene paniro į Barono Miunhauzeno nuotykius: žiūrėjo filmo ištraukėlę, klausė skaitomos ištraukos iš knygos „Baronas Miunhauzenas“ ir piešė Miunhauzeno melagystes.

  Biblioteką puošia keramikos būrelių mokinių darbai  (mokytoja S. Motuzaitė – Jurienė, G. Petronaitienė ). Demonstruojami 2 e klasės (mokytoja Inga Petrukonienė) mokinių piešiniai„Rudenėlis“, 3 c klasės (mokytoja Lina Mateikienė) mokinių paroda „Rudenėlio spalvos“. Parodos dažnai keičiamos, nes trūksta demonstracijoms vietos.

         Vyksta ir kitos veiklos, mokyklos bibliotekos populiarinimas, skaitymo skatinimas.

                                                       Bibliotekos vedėja R. Vainauskienė

Mon

05

Nov

2018

O kodėl mes mylime savo, Telšių „Ateities" progimnazijos, biblioteką?

  Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija paskelbė 2018 m. mokyklų bibliotekų mėnesio temą - Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“. Lietuvos mokyklų darbuotojų asociacija palaikė šią iniciatyvą. Ir mes palaikome! Ir dalyvaujame! Kuriame savo bibliotekai, nes ją mylime.

  O kodėl mes mylime savo mokyklos biblioteką? Čia daug tyliųjų mūsų draugų – knygų. Čia šilta. Ir šviesu. Dar ir tylu. Galima pasilsėti nuo triukšmo ir tyliai pabūti su knygomis arba savo mintimis. Čia jauki erdvė. Gali žaisti stalo žaidimus, ruošti pamokas. Čia būna daug parodų – surandame ir apžiūrime savo ir savo draugų darbelius. Čia galima pasislėpt nuo blogo oro, kai laukiame autobuso ar atvažiuojančių tėvelių. Galime tiesiog žvelgti pro langus ir ramiai svajoti ar kurti planus kitai dienai. Tiesiog – kada nori, tada ir ateini į biblioteką. Ir čia niekada nepasijusi vienišas, nes aplink tave šimtai draugų – knygų...

  Mūsų mokyklos bibliotekoje jau vyksta bibliotekų mėnesio aktyvios ir įdomios veiklos. Mūsų pradinukai pirmieji pasveikino biblioteką su švente ir įrodė, kad myli savo mokyklos biblioteką. - jie jau padovanojo bibliotekai savo sukurtus knygų skirtukus. O buvo taip...1a klasės vaikai prisiminė ir piešė skirtukuose pasakų herojus (mokytoja Alfreda). Apie pasakas kalbėjo ir pasakų knygoms skirtus skirtukus sukūrė ir 1b klasė (mokytoja Elona). Knygų saugojimui skirtus skirtukus kūrė 2a klasė (mokytoja Dalia). Jie juos dovanojo ir bibliotekai, ir pasiliko sau – juk ir vadovėlius reikia saugoti! Mokytoja Ingrida su savo 2b klasės vaikučiais kalbėjo ir dalinosi žiniomis apie bibliotekas, knygas, knygų skirtukų rūšis. Visa klasė pasirinko fraktalų ir ornamentikos techniką ir sukūrė savo klasės knygų skirtukus. 3a klasės mokiniai ir mokytoja Rasa patys liko sužavėti savo kūrybiškumu ir  netikėtu rezultatu. Jie prisipažino, kad buvo gaila skirtis su savo darbeliais.  Bet kartu nutarė, kad savo mokyklos bibliotekai nieko negaila. Ir prižadėjo, kad dar aktyviau lankysis bibliotekoje ir būtent čia džiaugsis savo darbo rezultatu. Moka piešti, dekoruoti ir prašo apžiūrėti bei pasidžiaugti savo kūrybos skirtukais ir 3b klasė (mokytoja Rasa). „Gražūs skirtukai motyvuoja skaityti ir saugoti knygutes“ – taip sako 4b klasė (mokytoja Gražina). Kad skirtukai padės pamokose greičiau susirasti reikalingą puslapį, puikiai supranta 4a klasės vaikai ir mokytoja Zita. Taigi bibliotekoje šiomis dienomis šeimininkauja skirtukai.  Bibliotekininkė juos vėliau dovanos pirmokų tėveliams per mokyklos bibliotekos pristatymą.

  Mes mylime savo biblioteką ir neįsivaizduojame savo mokyklos be jos ir be bibliotekininkės Vandos, kuri pati pirmoji perskaito visas knygas, dėl to gali mums padėti išsirinkti pačia geriausią knygą...

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Kasparavičienė

Telšių ,,Ateities“ progimnazija

Mon

15

Oct

2018

Ką pasakoja knygos „Žiburio" gimnazijoje

  Spalio mėnesį Šakių Žiburio" gimnazijos bibliotekininkės parengė parodą „Ką pasakoja knygos?“. Joje - knygos išsiskiriančios savo išvaizda, poligrafinėmis galimybėmis, paskirtimi. Senos knygos, pačios savaime jau yra istorija. Eksponuojamos  knygos su įrašais, žymių žmonių parašais, keliavusios su karo emigrantų banga, pabuvojusios Amerikos lietuvių bibliotekose ir vėl sugrįžusios į Lietuvą, padovanotos gimnazijos bibliotekai.

 Knyga gali būti ir išraiškingas fotografijos objektas. Tokių kadrų ieškojo trečiokai ir ketvirtokai, o ketvirtokė Auksė sukūrė šiam mėnesiui skirtą plakatą. Pirmokai ir antrokai įsitraukė į tarptautinį skirtukų mainų projektą. 

 Savo mintis apie meilę mokyklos bibliotekai mokiniai rašo ant rudeniškų lapų, o bibliotekininkės ragina nepjauk grybo, skaityk knygą!"

Mon

08

Oct

2018

Atrask mylimiausią knygą Josvainių gimnazijos bibliotekoje

 Spalio pirmą savaitę, minint mokyklų bibliotekų mėnesį, Josvainių gimnazijos bibliotekoje šurmuliavo smalsių pradinukų balsai.  Pirmų – ketvirtų klasių mokiniai bibliotekoje mokėsi kaip išsirinkti knygą, kad užaugęs galėtum sakyti, kad tai tavo vaikystės knyga. 

Pradinių klasių mokiniai susipažino su knygos vieta lentynoje, pasikartojo abėcėlę, noriai skaitė V. Palčinskaitės sukurtus eilėraštukus kiekvienai abėcėlės raidei, bandė savarankiškai, pagal autorių, susirasti reikiamą knygą lentynoje. Bibliotekininkė pradinukams pristatė naujas knygas, skaitė klaidinančią pasaką, kurią mokinukai įdėmiai klausėsi ir labai džiaugsmingai taisė, priminė elgesio taisykles bibliotekoje, elgesio prie kompiuterio taisykles, taip pat ką dar galima veikti bibliotekoje. Mokiniai linksmai ir triukšmingai žaidė žaidimą „Rašytojai ir ne tik“, bendradarbiaudami komandose stengėsi sudėti kuo daugiau knygų pavadinimų,  sau susikūrė skirtukus, vartė, domėjosi, rinkosi knygeles. 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos bibliotekininkė Sandra Jociuvienė

Rask mus Facebook'e